Coronavirus and renting rights

Skip listen and sharing tools

කොරෝනා වයිරස් (COVID-19) වසංගතය සහ ඔබේ අයිතීන්

තොරතුරු පත්රිකාව

2020 නොවැම්බර්

කොරෝනා වයිරස් (COVID-19) තත්වය නිසා ඔබට කුලිය ගෙවිය නොහැකි තත්වයට පත්ව සිටී නම්, නව නීති කුලී නිවැසියන් නෙරපා හැරීම වැළැක්වීමට උපකාරී වේ.

බොහෝ දේපලවල සිටින ඕනෑම කුලී නිවැසියෙකු හෝ උප කුලී නිවැසියෙකු සඳහා 2020 මාර්තු 29 සිට මෙම නීති අදාළ වේ. මෙම දිනයට පසු නිවෙස හැරයන ලෙස ඔබට දැන්වීමක් ලබා දුන්නේ නම්, එය අදාළ නොවේ.

සාපරාධී ක්රියාකාරකම් සඳහා දේපළ පරිහරණය හෝ දේපළට හානි කිරීම, මූල්යමය දුෂ්කරතාවයකින් තොරව ඔබ කුලිය නොගෙවීම හෝ ඉඩම් හිමියාට නැවත පදිංචියට යාමට අවශ්ය වීම වැනි සීමිත හේතූන් මත ඔබව ඉවත් කිරීමට ඉඩම් හිමියාට වික්ටෝරියානු සිවිල් හා පරිපාලන විනිශ්චය සභාවට (VCAT) ඉල්ලුම් කළ හැකිය.

1. කුලිය ගෙවීමට මට නොහැකි නම් මා කළ යුත්තේ කුමක්ද?

ඔබේ නිවෙස් හිමියා සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට තොරතුරු සකස් කරන්න.

පහත දෑ ඔබ දැනගත යුතුයි:

  • රැකියාවෙන් සහ රජයේ ඕනෑම ආධාරයකින් ඔබට කොපමණ ආදායමක් ලැබේද, සහ මෙම ආදායම කොපමණ කාලයක් පවතිනු ඇත්ද?
  • බ රජයේ කුලී සහන ප්රදානය සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ නම්
  • ඔබට ඇති ඉතුරුම් මොනවාද
  • ඔබ ගෙවිය යුතු අත්යවශ්ය වියදම් මොනවාද - උදාහරණයක් ලෙස ආහාර, ඇඳුම් පැළඳුම්, වෛද්ය ප්රතිකාර, උපයෝගිතා, දුරකථන සහ අන්තර්ජාලය, අධ්යාපනය හෝ වාහන වියදම්.

කුලිය ගෙවීමට ඔබට කොපමණ මුදලක් වැය කළ හැකිද යන්න සොයා බලන්න. ඔබේ ආදායමෙන් 30% කට වඩා වැඩි ප්රමාණයක් කුලී වශයෙන් ගෙවන්නේ නම්, එය ඉතා ඉහළය.

ඔබ සූදානම් වූ පසු, කුලී අඩු කිරීමක් ඉල්ලා සිටීමට ඔබේ ඉඩම් හිමියා හෝ දේපල කළමනාකරු අමතන්න.

කුලිය අඩු කිරීමේ ලිපියක උදාහරණයක් සදහා Tenants Victoria වෙත යන්න.

ඔබගේ ත ත්වය මත පදනම්ව ලිපියක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා, Justice Connect හි Dear Landlord මෙවලම වෙත යන්න.

2. කුලී අඩු කිරීමක් ගැන මා සාකච්ඡා කරන්නේ කෙසේද?

ඔබේ ඉල්ලීම තේරුම් ගැනීමට ඉඩම් හිමියාට උපකාර කිරීම සඳහා සාක්ෂි සපයන්න - නිදසුනක් ලෙස, රැකියා අවසන් කිරීමේ ලිපියක් හෝ Centrelink ගෙවීම් සඳහා අයදුම්පතක්.

ඔබේ ඉඩම් හිමියාගේ තත්වයද සලකා බලන්න. එක්කෝ ඉඩම් හිමියාගේ යෝජිත කුලියට එකඟ වන්න, නැත්නම් සාධාරණ ඉල්ලීමක් කරන්න.

ගිවිසුම කුලිය සම්බන්ධයෙන් පමණි, ඔබේ කුලීකරය යටතේ ඔබේ අනෙකුත් සියලු අයිතිවාසිකම් තවමත් ඔබට ඇත.

ගිවිසුමට අනිවාර්යයෙන් ඇතුළත් විය යුත්තේ:

  • කුලී නිවැසියන්ගේ නම්
  • දේපළ හිමියාගේ නම්
  • දේපළෙහි ලිපිනය
  • සාමාන්ය කුලී මුදල
  • නව එකඟ වූ කුලී මුදල
  • එකඟතාවෙහි කල් ඉකුත් වන දිනය

ඔබට ගිවිසුම් සඳහා රාමුවක් නොමැති නම්, ඔබට අපගේ Temporary rent reduction agreement (Word, 28KB) භාවිතා කළ හැකිය.

ඔබ ගිවිසුමකට එළඹි විට, අප සමග ලියාපදිංචි වන්න.

3. අපට එකඟ වන්නට බැරි නම් සිදුවන්නේ කුමක්ද?

ඔබට එකඟ විය නොහැකි නම්, සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා (රජයේ නිවාඩු දින හැර) පෙරවරු 9 සිට සවස 5 අතර කාලය තුළ 1300 55 81 81 ඔස්සේ අප අමතන්න. ඔබ ඉංග්රීසි හැර වෙනත් භාෂාවක් කතා කරන්නේ නම්, 131 450 අංකය ඔස්සේ ජාතික භාෂා පරිවර්තන හා භාෂණ පරිවර්තන සේවාව අමතන්න. වික්ටෝරියා පාරිභෝගික කටයුතු අංශය වෙත යොමු කිරීමට ඉල්ලා සිටින්න.

අපි ඔබ සහ ඉඩම් හිමියා සමඟ එකඟතාවකට පැමිණීමට කටයුතු කරන්නෙමු. සැමට සාධාරණ ප්රතිඵලයක් සොයා ගැනීමට අපි ඔබ සපයන තොරතුරු භාවිතා කරන්නෙමු.