การประกอบการในฐานะเจ้าของ-ผู้ประกอบการรายเล็ก

Skip listen and sharing tools

การจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2022 รัฐสภาวิกตอเรียได้ผ่าน พระราชบัญญัติการทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย 2022 (Sex Work Decriminalisation Act 2022)

ฉะนั้น ผู้ประกอบการรายเล็กไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานออกใบอนุญาตธุรกิจ (BLA) อีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม เจ้าของ-ผู้ประกอบการรายเล็กยังต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในในหน้านี้

ข้อกำหนดเรื่องการแจ้งข้อมูล

เดี๋ยวนี้ข้อกำหนดเรื่องการแจ้งข้อมูลของเจ้าของ-ผู้ประกอบการรายเล็กได้ยุติลงแล้ว

ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยการใช้ข้อยกเว้นสำหรับเจ้าของ-ผู้ประกอบการรายเล็กของคุณ อย่างไรก็ตาม:

  • คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งต่อหน่วยงานออกใบอนุญาตธุรกิจ (BLA) อีกต่อไปว่าคุณเป็นจ้าของ-ผู้ประกอบการรายเล็ก
  • คุณไม่จำเป็นต้องรักษาหรือปรับปรุงรายละเอียดใด ๆ ของคุณให้เป็นปัจจุบันกับหน่วยงานออกใบอนุญาตธุรกิจ
  • คุณจะไม่ได้รับคำแถลงการณ์ประจำปีมากรอกให้เรียบร้อยและส่งให้หน่วยงานออกใบอนุญาตธุรกิจอีกต่อไป

คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่น ทั้งหมดภายใต้ พระราชบัญญัติงานบริการทางเพศ 1994 (Sex Work Act 1994)

ใบอนุญาตการวางแผน

หากคุณประสงค์จะประกอบการซ่องโสเภณีขนาดเล็กซึ่งดำเนินการโดยเจ้าของ คุณต้องได้รับใบอนุญาตการวางแผนจากเทศบาลท้องถิ่นของคุณให้ประกอบการดังกล่าวสำหรับสถานประกอบการที่คุณเลือกใช้

เจ้าของผู้ประกอบการขนาดเล็กที่อยู่ต่างรัฐ

เจ้าของผู้ประกอบการรายเล็กที่อยู่นอกวิกตอเรีย ที่ประกอบธุรกิจหรือให้บริการต่าง ๆ ในวิกตอเรีย ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติงานบริการทางเพศ 1994 (Sex Work Act 1994) และกฎระเบียบงานบริการทางเพศ 2016 (Sex Work Regulations 2016) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไปที่หน้า กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของเรา

การควบคุมการโฆณา

การควบคุมอุตสาหกรรมงานบริการทางเพศภายใต้พระราชบัญญัติงานบริการทางเพศ 1994 (Sex Work Act 1994) และระเบียบข้อบังคับได้ถูกเพิกถอนไปแล้ว

พนักงานบริการทางเพศและธุรกิจบริการทางเพศไม่จำเป็นต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ของพระราชบัญญัติงานบริการทางเพศ (SWA) ไว้ในโฆษณาของพวกเขาอีกต่อไป

ธุรกิจบริการทางเพศสามารถ:

  • โฆษณาตำแหน่งงานว่างหรือการจ้างงาน
  • บรรยายลักษณะงานบริการที่ให้และไม่ให้ในโฆษณา
  • ใช้คำศัพท์เกี่ยวกับการนวดในโฆษณาหากเป็นการบรรยายบริการที่เกี่ยวข้องที่ให้
  • ใส่การอ้างอิงถึงการปฏิบัติทางเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นไว้ด้วยในโฆษณา
  • รวมภาพถ่ายหรือการแสดงภาพวาดอื่น ๆ รวมถึงภาพเปลือยไว้ในโฆษณา

ธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อกำหนดของบริษัทรับจ้างโฆษณา

การสรรหาบุคคลมาทำงานบริการทางเพศด้วยเจตนาจะหลอกลวงยังคงเป็นอาชญากรรมต่อไปภายใต้พระราชบัญญัติอาชญากรรม 1958

ตัวอย่างของการสรรหาที่หลอกลวงอย่างหนึ่งอาจเป็นการโฆษณางานโดยไม่มีการอ้างอิงถึงงานบริการทางเพศใด ๆ และเมื่อบุคคลนั้นมาถึงเพื่อเริ่มทำงาน จึงมีการเปิดเผยหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางเพศ

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่เริ่มต้นวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 รวมถึง:

  • การถอดถอนความผิดและบทลงโทษสำหรับผู้ใหญ่ที่มีส่วนร่วมในงานเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ในสถานการณ์ส่วนใหญ่
  • การแนะนำการป้องกันการเลือกปฏิบัติสำหรับพนักงานบริการทางเพศ

มีข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้า แหล่งข้อมูลการทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายรวมถึงเอกสารข้อเท็จจริงสำหรับอุตสาหกรรมนี้