جلوگیری از فریبکاری ها

Skip listen and sharing tools

فریبکاری یک حیله ای است که توسط اشخاص شیاد به منظور دزدی پول شما یا معلومات شخصی تان ترتیب داده می شود.

فریبکاران می توانند با استفاده از شماره تیلفون، پیغام کتبی یا ایمیل با اشخاص تماس برقرار کنند. معلومات ذیل بشما در قسمت تشخیص دادن و حفاظت تان در مقابل سه نوع معمول ترین نوع فریبکاری کمک می کند.

فریبکاری لاتری

فریبکاران لاتری برایتان یک نامه، ایمیل، پیغام کتبی و یا پسته جمعه حقیقی – مانند می فرستند و طی آن بشما اطلاع می دهند که برنده یک جایزه شده اید. جایزه ممکن است بشکل پول نقد، یک سفر تفریحی، یک تیلفون موبایل یا یک هدیه خرید در مغازه ها باشد. برای گرفتن این جایزه، ایشان اظهار می دارند که شما نخست باید یک تکس یا فیس بپردازید، یا جزئیات بانکی تانرا برایشان بفرستید.

بعضی از علایم خطر این نوع فریبکاری قرار ذیل اند:

 • جایزه از یک لاتری یا رقابتی است که شما اصلاً در آن اشتراک نکرده اید
 • از شما تقاضا گردیده است که با یک شماره تماس بگیرید یا جزئیات شخصی تانرا ذریعه ایمیل برایشان بفرستید
 • شما باید یک فیس یا جزئیات بانکی تانرا غرض بدست آوردن جایزه ارائه دهید
 • یک شماره صندوق پستی، ایمیل آدرس یا شماره موبایل به عنوان مرجع تماس (بدون ذکر هیچگونه اسم یا شماره خیابان) ارائه شده باشد.

فریبکاری استرداد پول

اینگونه فریبکاران تظاهر می کنند که از جانب دولت، یک بانک یا کدام سازمان معروف با شما تماس گرفته اند و برایتان اظهار می دارند که به شما پول مدیون هستند – مگر برای دریافت این پول شما نخست باید یک فیس یا حق الزحمه اداری را بپردازید. بعضی از فریبکاران حتی بشما می گویند که پول تقاعد یا معاش تان کم پرداخت گردیده است، یا بل برق/گاز/آب تانرا اضافه پرداخت نموده اید و لهذا مقداری پول طلبکار می باشید.

یک بانک، شرکت یا اداره دولتی حقیقی هرگز با شما تماس نمی گیرد تا برایتان بگوید که برای دریافت اضافه پرداخت تان باید نخست مقداری پول بپردازید.

فریبکاری عاشقانه

فریبکاران عاشقانه با قربانیان شان از طریق ویب سایت های رسمی ملاقات با جنس مخالف تماس برقرار می نمایند. بعد از جلب توجه شخص قربانی، تمام تماس ها را به ایمیل، تیلفون یا پیغام های شخصی فرد قربانی انتقال می دهند. به مرور زمان، فریبکار یک رابطه مستحکم انترنتی با قربانی خویش برقرار نموده و با سعی و تلاش زیاد اعتماد و علاقه وی را نبست به خود جلب می کند.

به تدریج، شخص فریبکار یک داستان ضرورت به پول را می بافد، معمولاً بشکل یک مریضی یا صدمه دیدن یک عضو فامیل وی و یا پرداخت برای یک سرمایه گذاری. در این اثنا، قربانیان معمولاً فریب این نوع داستان ها را خورده و فوراً پول را برای فریبکار ارسال می کنند. بعد از ارسال پول ذریعه انتقال الکترونیکی یا انتقال بانکی، استرداد آن تقریباً یک امر ناممکن بشمار میرود.

خود را حفاظت کنید – نکات مهم برای بخاطر داشتن فریبکاری ها

 • اگر چیزی بیش از حد غیرقابل تصور بنظر تان می آید، پس به احتمال زیاد حقیقت ندارد
 • زیاد مواظب ایمیل ها، مکالمات تیلفونی یا نامه هایی باشید که وعده پول های ادعا نشده یا پولی که باید دریافت کنید، باشید
 • هیچوقت پول یا جزئیات بانکی تانرا جهت دریافت جایزه یا استرداد پول ارسال نکنید
 • اطمینان حاصل کنید که آیا شما در مسابقه لاتری یا قرعه کشی اشتراک نموده اید یا نه و همیشه بخاطر داشته باشید که لاتری های قانونی برای دریافت پول یا جایزه تان هیچوقت از شما فیس تقاضا نمی کنند
 • هیچوقت برای چیزی از طریق money order یا انتقال الکترونیکی پول پرداخت نکنید – همیشه از روش های محفوظ مانند کریدت کارت یا PayPal استفاده کنید
 • مواظب باشید که بعضی اوقات ویب سایت های جعلی مارک های معروف بانکها و سازمانها را استفاده می کنند – درصورت عدم اطمینان، مستقیماً با بانک یا سازمان مذکور تماس بگیرید.
 • از لینک ها غرض تماس گرفتن با شرکت ها استفاده نکیند. همیشه جزئیات تماس شرکت ها را با استفاده از search engine، کتاب رهنمای تیلفون یا یک منبع موثق دیگر بدست آرید.
 • هیچوقت برای اشخاصیکه ملاقات نکرده اید پول نفرستید، حتی اگر قبلاً با ایشان صحبت کرده یا تحفه ای از ایشان دریافت نموده باشید
 • به نصیحت خانواده و دوستان تان راجع به آشنایی های انترنتی تان گوش دهید
 • مواظب عکس هایی که در ویب سایت های ملاقات با جنس مخالف به نمایش گذاشته می شود باشید، زیرا با مشخصات شخص مورد نظر تان مطابقت نداشته یا ممکن است از مجلات اقتباس گردیده باشند.

اقدام نمودن علیه فریبکاری

اگر فکر می کنید که شما را فریب داده اند، فوراً با ما در تماس شوید و موضوع را گزارش دهید. بادرنظرداشت موقف تان، ممکن است بتوانید پول تانرا از طریق عرضه کننده کریدت کارت یا بانک تان دوباره حصول کنید.

اگر قادر به استرداد پول تان نباشید، باز هم مهم است که موضوع را گزارش دهید، زیرا این معلومات ممکن است به ما کمک کند تا از فریب خوردن اشخاص دیگر جلوگیری کنیم.

معلومات بیشتر را راجع به جلوگیری از فریبکاری با دیدن دیدیو هایConsumer Affairs Victoria's Stevie's Scam School در ویب سایت برای مستهلکین و در ویب سایت برای تجارت های کوچک کسب کنید.