Somali

Skip listen and sharing tools

Waxaan samayno

Consumer Affairs Victoria waa hay'ada sharciga u samaysa arrimaha macmiilaha. Ujeedadayadu waa in la caawimo dadka reer Fiktooriya inay ahadaan masuul iyo macmiile warqab ku ganacsanaya.

Si taas loo sameeyo waa in:

 • Dib loo eegaa talana la siiyaa xukuumada xagga sharciga macmiilaha iyo baaqa ganacsiga
 • Lala taliyo waxna la baro macaamiisha, kiraystayaasha, ganacsatada iyo kuwa leh guryaha la kiraysto xagga xuquuqdooda, masuuliyadooda iyo wixii isbedela oo ku yimaada sharciga
 • La diiwaangeliyo lana siiyo shati ganacsiyada iyo hawlaha socda
 • La heshiisiiyo khilaafaadka u dhexeeya macaamiisha iyo ganacsatada, iyo kuwa guryaha ijaara iyo kuwa laga ijaaro
 • La meelmariyo lana xaqiijiyo raacista qaanuunka macmiilaha.

Waxaanu ka bixinaa talo iyo macluumaad madaxbanaan oo ku saabsan:

 • Dhisida iyo cusboonaysiinta
 • Bixinta laysanka ama shatiga ganacsiga iyo sharciga
 • Magacyada ganacsiga
 • Gadashada iyo iibinta hantida
 • Iskaashiga
 • Lacag ururinta
 • Jimciyadaha la-midoobay
 • Wada shaqaynta xadadan
 • Maaraynta deynta
 • Baabuurta
 • Cidda leh shirkadaha
 • Amaanka badeecada
 • Ijaarida
 • Goobaha ama deegaanka dadka shaqada  ka fadhiisanaya
 • Khaainimada
 • Dukaamaysiga iyo ganacsiga.

Nagala xiriir

Adeega Tarjumaanka

Interpreter service logoWac 131 450 oo afkaaga ku dheh Somaali sida Ingiriiska loogu yiraahdo. Dabadeedna weydii mutarjumku inuu waco 1300 55 81 81.


Macluumaad intaas ka badan