خرید یک موتر جدید

Skip listen and sharing tools

معلومات ذیل بشما کمک خواهد نمود تا تصامیم درست را در زمان خرید موتر اتخاذ کنید.

قبل از خرید یک موتر جدید

1. تحقیقات خود را انجام دهید

 • قیمت های تبلیغ شده در روزنامه ها را مقایسه کنید. از فروشگاه های مختلف موتر دیدن کنید.
 • در قسمت قیمت موتر می توانید چانه بزنید، بخصوص در زمان خرید یک موتر جدید.
 • مجله ها و ویب سایت های عراده جات می تواند معلومات مفید را راجع به طرز کارکرد، مصارف بنزین، صفات ایمنی و غیره موتر ها برایتان ارائه کند.
 • معلومات را راجع مصارف روزمره موتر های مختلف بدست آرید. بطور مثال، مصارف ترمیم و مراقبت موتر های وارداتی گرانتر می باشد.
 • منابع ذیل می تواند معلومات مفید برایتان ارائه کند:
  • Howsafeisyourcar.com.au - موضوعات ایمنی موتر های مختلف را درجه بندی می کند
  • بانک معلوماتی رهنمود مصارف بنزین – معلومات مصارف بنزین موتر های کم مصرف را برای موتر های مختلف ارائه می کند
  • Green Vehicle Guide - معلومات را راجع به عملکرد محیط زیست عراده جات تقدیم می کند
  • ویب سایت VicRoads – معلومات را راجع به لایسنس، تصدیق جواز سیر و بررسی های حصول اطمینان از پاک بودن اسناد عراده جات را پیشکش می کند.

2. گزینه های مختلف تمویل و بیمه را بررسی کنید

 • اکثر فروشندگان رسمی عراده جات تسهیلات قرضه گیری را ارائه می کنند. ولی، ممکن است ارزانترین یا بهترین نرخ تکتانه را ارائه نکنند.
 • همچنان نرخ و فیس تکتانه های بانکی، بانک های تعاونی و مؤسسات مالی دیگر قرض دهنده را بررسی کنید.
 • قرارداد خرید را قبل از تائید درخواست قرضه تان امضا نکنید.
 • اگرچه داشتن بیمه حتمی نیست، اما داشتن بیمه در صورت خریدن موتر یک فکر خوبی است. بیمه شما را در مقابل حوادث ترافیکی و دزدیده شدن، خسارت دیدن و آسیب رسانی به موتر تان حمایت می کند.
 • شما می توانید بیمه را از شرکت مورد نظر تان خرید کنید. اطمینان حاصل کنید که مصارف بیمه را در بودجه تان شامل سازید.
 • نرخ بیمه نظر به نوع موتر و سوابق دریوری تان متفاوت می باشد. همچنان در صورتیکه اشخاص زیر سن 25 موتر شما را براند، ممکن است پول بیشتری برای بیمه موتر تان بپردازید.

3. بهترین طریقه خرید موتر را انتخاب کنید

 • بصورت عموم، اکثر موتر های جدید از فروشگاه های رسمی موتر خریداری می شوند.
 • مگر، شما همچنان می توانید موتر های مستعمل را از اشخاص انفرادی یا لیلام خریداری کنید. اطمینان حاصل کنید تا گزینه مناسب حال تانرا انتخاب کنید.
 • بعضی اوقات ممکن است شما بتوانید موتر را بقیمت ارزانتر از اشخاص انفرادی یا لیلام خریداری کنید، مگر اینکار ریسک بیشتری دارد زیرا در اینصورت شما از حقوق قانونی کمتری در مقایسه با خرید از فروشگاه های رسمی موتر برخوردار می باشید. همچنان ممکن است قادر به چک کردن موتر قبل از خرید آن نباشید.
 • اگر موتر تانرا از یک فروشگاه رسمی موتر خریداری کنید، شما دارای حقوق قانونی بیشتری می باشید. بطور مثال، شما سه روز بعد از امضای قرارداد خرید فرصت خواهید داشت تا موتر را دوباره به فروشگاه مسترد کنید.
 • همچنان درصورتیکه از یک فروشگاه رسمی موتر بخرید، شما مستحق داشتن ورنتی می باشد. این بدان معناست که در صورت خراب شدن بعضی قسمت های موتر تان بعد از خریداری، شما مکلف به پرداخت مصارف ترمیمات آن نخواهید بود.
 • هردو موترفروشان انفرادی و رسمی عراده جات شانرا از طریق انترنت بفروش می رسانند. از ریسک خریداری موتر بدون چک کردن فزیکی آن باخبر باشید.
 • قبل از خریداری موتر آنرا به یک شخص/نهاد مستقل مورد اعتماد تان غرض معاینه تخنیکی نشان دهید.
 • مواظب اعلانات انترنتی موتر ها بقیمت های بیش از حد ارزان باشید. این امر ممکن است یک کلاهبرداری به منظور دریافت مقداری پول پیشکی از شما باشد، در حالیکه اصلاً موتری در کار نباشد.

در زمان خریداری یک موتر

1. امضا کردن قرارداد خرید

 • نگذارید که شما را تحت فشار وادار به امضای قرارداد خرید کنند. قرارداد را به آرامی بخوانید تا مواد آنرا خوب بفهمید. اگر متن آنرا خوب متوجه نمی شوید، آنرا برای یک شخص وارد نشان دهید.
 • سعی کنید که به مجرد دیدن موتر برای بار اول قرارداد خرید را امضا نکنید. علم آوری کنید تا مطمئن شوید که موتر مورد نظرتان است.
 • اگر شرایطی در قرارداد درج است که با آن موافق نیستید، با فروشنده راجع به آن مذاکره کنید. مواد مندرج قرارداد قابل تعدیل می باشد.

2. صرفنظر کردن از خرید

 • بخاطر داشته باشید که در صورت خریداری موتر از یک فروشگاه رسمی شما برای مدت سه روز کاری حق "تغیر نظر" را دارید. این بدان معناست که شما طی مدت سه روز کاری حق پشیمان شدن را دارید.
 • اگر تصمیم به صرف نظر از خرید موتر در طی مدت سه روز کاری گرفتید، فروشنده می تواند چیز های ذیل را نگهدارد:
  • مبلغ $400 یا دو فیصد قیمت خرید موتر، یا هر یک که بلند تر باشد (در موارد موتر های جدید)، یا
  • مبلغ $100 یا یک فیصد قیمت خرید موتر، یا هر یک که بلند تر باشد (در موارد موتر های مستعمل).

3. ورنتی ها

 • بخاطر داشته باشید، زمانیکه یک موتر را از از یک فروشگاه رسمی خرید می کنید، شما مستحق دریافت یک ورنتی می باشید. این ورنتی شما را در مقابل پرداخت مصارف ترمیمات خاص موتر تان در آینده حفاظت می کند. دوران ورنتی برای موتر های جدید ممکن است متفاوت باشد. موتر های خریداری شده از اشخاص انفرادی یا لیلام بدون ورنتی می باشد.
 • هرگاه شما یک موتر مستعمل را از فروشگاه های رسمی خریداری کنید، ایشان مکلف اند که در موارد ذیل برایتان ورنتی بدهند:
  • اگر موتر تان کمتر از 10 سال کهنه باشد، و
  • موتر تان کمتر از 160,000 کیلومتر گردش کرده باشد.
 • یک ورنتی اجباری موتر مستعمل برای مدت سه ماه یا 5,000 کیلومتر مدار اعتبار می باشد، هر یک که زود تر فرا رسد. فروشنده مکلف است که هرگونه عیب های تخنیکی موتر را در طی مدت ورنتی اصلاح کند تا اطمینان حاصل کند که موتر برای راندن مناسب باشد.
 • حتی بعد از انقضای ورنتی اجباری اگر موتر تان کدام مشکلی داشته باشد، شما بازهم تحت قانون مستهلکین آسترالیا دارای بعضی حقوق می باشید. ولی، میزان پوشش مربوط می شود به چیزهایی مانند عمر و حالت موتر تان.
 • همچنان ممکن است فروشندگان موتر ورنتی های طولانی تر را نیز برایتان پیشکش نمایند. این نوع ورنتی ها مدت ورنتی ایکه از جانب تولید کننده موتر ارائه گردیده است، در مقابل دریافت فیس اضافی تمدید می کند. شما مجبور نیستید که این ورنتی تمدید شده را خریداری کنید.

4. بدانید که در نهایت چه مبلغی را پرداخت خواهید کرد

 • زمانیکه شما یک موتر را از یک فروشنده رسمی خریداری می کنید، اطمینان حاصل کنید که قیمت ’مجموعی‘ آن چقدر است. قیمت مجموعی شامل هزینه های اضافی مانند مالیات خرید و جواز سیر می باشد.

بعد از خرید موتر

1. سرویس نمودن موتر تان

 • اطمینان حاصل کنید که موتر را بطور مرتب برای سرویس بفرستید. این امر سبب حفاظت وضعیت و ارزش موتر تان می گردد.

2. ترمیمات موتر

 • در زمان انتخاب یک میخانیک موتر، علم آوری کنید که وی عضویت مؤسساتی مانند RACV و Victorian Automobile Chamber of Commerce
  (VACC) را دارا باشد، زیرا اعضای مؤسسات فوق الذکر تابع رعایت مقررات رفتار می باشند.
 • زمانیکه موتر را برای سرویس کردن می برید، برای میخانیک واضحاً توضیح دهید که چه خدماتی را می خواهید برایتان انجام دهد.
 • قبل از انجام دادن ترمیم، مصارف تخمینی آنرا بدست آرید و اگر بشکل کتبی باشد بهتر خواهد بود.
 • بعضی اوقات، یک میخانیک ممکن است متوجه عیب های تخنیکی دیگری نیز در موتر گردد. اطمینان حاصل کنید که میخانیک قبل از انجام دادن ترمیم مورد نیاز اضافی که شما اجازه آنرا برایش نداده اید نخست نظر شما بپرسد. همچنان اطمینان حاصل کنید که هرگونه برآورد ترمیم را بشکل کتبی قبل از انجام دادن ترمیم دریافت کنید.
 • اگر شما و میخانیک در مورد اجرت ترمیم موترتان به موافقت نرسید، ممکن است Consumer Affairs Victoria شما را در قسمت حل مناقشه تان کمک کرده بتواند. برای کسب معلومات بیشتر، لطفاً از ویب سایت ما تحت عنوان حل منازعات مراجعه نمائید.

کرایه نمودن موتر

 • اگر یک موتر را کرایه می کنید، شرکت کرایه دهنده مکلف است اطمینان حاصل نماید که موتر از وضعیت خوبی برخوردار باشد.
 • اطمینان حاصل کنید که قرارداد کرایه موتر را قبل از امضا نمودن بدقت بخوانید. اگر بخشی از قرارداد خوب نمی فهمید، لطفاً آنرا برای یک شخص وارد نشان دهید.
 • اطمیان حاصل کنید که در صورت وارد شدن خسارت به موتر چه کسی مسؤلیت آنرا بعهده دارد. بطور مثال، شرکت بیمه چه مقدار از خسارت را متقبل خواهد گردید؟