کلاھبرداران سیار

Skip listen and sharing tools

کلاهبرداران سیار پیشه وران تقلبکاری اند که به درب منازل و تجارتخانه های کوچک مراجعه کرده و برایشان خدمات ترمیماتی را عرضه می کنند.

این نوع کلاهبرداران اکثراً در ایام هوای گرم و بعد از وقوع حوادث طبیعی مانند سیلاب ها، آتشسوزی ها و طوفان ها زمانیکه اشخاص مصروف پاک کاری یا ترمیم نمودن جایداد های شان هستند، ظاهر می گردند.

کلاهبرداران سیار خدماتی مانند ترمیم نمودن کف راهرو، رنگمالی، ترمیم سقف و پاک کردن قالین ها را به نرخ بسیار ارزان عرضه می کنند. اکثر اوقات، این کلاهبرداران با پیشنهاد نمودن خدمات خاص "صرف برای امروز" اشخاص را در تنگناه قرار می دهند.

چرا باید از این کلاهبرداران اجتناب نمائید؟

کلاهبرداران سیار مقداری پول نقد را قبل از آغاز کار خویش از مشتریان تقاضا می کنند و اکثراً به مجرد دریافت پول ناپدید می شوند.

احیاناً اگر کاری نیز انجام دهند، اکثراً آنرا را نیمه تمام گذاشته یا کیفیت آن بسیار پست می باشد.

ایشان همیشه در حرکت بوده و معمولاً صرف اسم کوچک (اول) و نمبر تیلفون موبایل خود را ارائه می دهند – بدینترتیب تماس گرفتن بعدی با ایشان یک امر دشوار می باشد.

متوجه کدام علایم باشید؟

مواظب اشخاصی باشید که:

 • به درب منازل تان مراجعه کرده و خدمات ذیل را عرضه می کنند:
  • رنگمالی تعمیرات
  • کار های باغبانی یا سبزه دروی
  • ترمیمات کف راهرو ها
  • ترمیم سقف خانه
 • معامله های خیلی ارزان را با جملاتی مانند "صرف برای امروز" برایتان پیشنهاد می کنند
 • از شما پول پیشکی تقاضا می کنند
 • جهت قبولاندن پیشنهاد شان شما را تحت فشار قرار می دهند
 • اظهار می دارند که فوراً کارتانرا آغاز می کنند زیرا کار قبلی شان در همسایگی شما فسخ شده است.

خود را محافظت کنید – رهنمود های مفید برای اجتناب از کلاهبرداران سیار

اگر شک می کنید که یک کلاهبردار سیار درب منزل تانرا تق تق می زند، جواب ایشانرا ندهید.

اگر احیاناً با ایشان صحبت هم کنید، از آنها بخواهید که آنجا را ترک کنند. اگر نخواهند که منزل تانرا ترک کنند، این عمل شان قانون شکنی محسوب می شود.

از دریافت پیشنهاد معاملات به قیمت بسیار ارزان وسوسه نشوید زیرا ممکن است در اصل برایتان گران تر تمام شود.

اگر می خواهید کدام کاری را در خانه تان انجام دهید:

 • برای پیدا کردن نرخ مناسب از مراجع مختلف قیمت گیری کنید
 • از خدمات پیشه وران سابقه کار که کتباً برایتان نرخ می دهند استفاده کنید
 • از ایشان بخواهید که جزئیات تماس مشتریان قبلی شانرا برایتان ارائه کنند تا بتوانید در مورد کیفیت کارهای قبلی شان معلومات بدست آرید
 • تا زمانیکه که قناعت تان کاملاً فراهم نگردیده است با کسی قرارداد نبندید
 • اسم کامل و شماره جواز یا لایسنس پیشه ور مورد نظرتانرا (در صورت مصداق) بگیرید تا بتوانید از سکتور مربوطه راجع به ایشان معلومات بدست آرید
 • شماره تیلفون محل کار شانرا بپرسید تا با آن شماره تماس گرفته و اطمینان حاصل کنید که آیا آن شخص واقعاً برای آن شرکت کار می کند یا خیر

بخصوص بعد از وقوع حوادث طبیعی، مواظب هرگونه پیشکش های "صرف برای امروز" برای ترمیمات در مقابل پول نقد باشید. برای کسب معلومات راجع به حوادث طبیعی، لطفاً از صفحه Advice in a disaster ما به لسان انگلیسی دیدن نمائید.

اتخاذ تدابیر لازم علیه اشخاص کلاهبردار سیار

جهت کمک به ما در زمینه هشدار دهی به جامعه راجع به این پیشه وران کلاهبردار، لطفاً لینک ها را در صفحه رسانه های اجتماعی و تبادل نظر به لسان دری ثبت نمائید. اگر اطلاع حاصل کردید که اشخاص کلاهبردار در منطقه تان وجود دارد:

 • تاجائیکه امکان دارد معلومات مربوطه مانند اسم ها و نمبرپلیت موتر شانرا ثبت کنید
 • به لین ملی معلوماتی کلاهبرداران سیار (408 133 1300) بین ساعات 8:30 صبح الی 5:00 عصر، دوشنبه الی جمعه (به استثنای رخصتی های عمومی) زنگ بزنید
 • برای پولیس محلی گزارش دهید
 • با Twitter hashtag #stopconmen تماس گرفته و آخرین معلومات ما را به آدرس @consumervic راجع به موقعیت اشخاص کلاهبردار دنبال کنید
 • معلومات تانرا در صفحه National Travelling Con Men Facebook به آدرس facebook.com/StopTravellingConMen ثبت کنید.

Listen to our information in Dari:

Skip audio: tcmdari
Audio skipped