Door-to-door sales

Skip listen and sharing tools

فروشنده دوره گرد

حقوق شما در استرالیا

فروش های دوره گرد ها چیست؟

فروش های دوره گرد ها ممکن است شامل افراد زیر باشد:

 • که کوشش می کنند به شما کالاهای خانگی بفروشند
 • پیشنهاد می کنند در خانه شما تعمیراتی را انجام دهند
 • از شما می خواهند که شرکت گاز، برق، تلفن یا اینترنت خود را تغییر دهید.

چه وقت یک فروشنده دوره گرد حق دارد به در خانه من بیاید؟

یک فروشنده بین ساعات زیر حق دارد به در خانه شما بیاید:

 • بین ساعت 9 صبح تا 6 بعد از ظهر روزهای دوشنبه تا جمعه
 • بین ساعت 9 صبح و 5 بعد از ظهر روزهای شنبه.

آنها حق ندارند روزهای یکشنبه و روزهای تعطیل رسمی بیایند.

لیکن یک عرضه کننده یا نماینده فروش ممکن است هر وقت که موافقت کنید از شما دیدار نماید.

فروشنده دوره گرد باید چه مقرراتی را رعایت کند؟

وقتی که به در خانه شما می آیند، فروشندگان دوره گرد باید:

 • به شما بگویند چرا به دیدن شما آمده اند
 • نام خود و نام شرکتی را که برای آن کار می کنند به شما اعلام کنند
 • به شما بگویند که اگر شما بخواهید هر وقت که باشد آنجا را ترک می کنند (اگر از فروشنده ای بخواهید که خانه شما را ترک کند، نباید دست کم تا 30 روز بعد دوباره با شما تماس بگیرد)
 • به شما راجع به حق لغو توافقنامه صحبت کنند (این باید شامل نحوه لغو قرارداد باشد)
 • در هر قراردادی که امضاء می کنند مشخصات کامل تماس عرضه کننده (کالا و خدمات) را بنویسند
 • یک نسخه نوشتاری از هر نوع قرارداد را قبل از امضاء شدن به شما بدهند
 • نباید تا گذشت 10 روز غیر تعطیل از امضای موافقت نامه تقاضای پول بکنند
 • هیچ کالائی که بیش از 500 دلار قیمت داشته باشد در ظرف مدت 10 روز اداری (غیر تعطیل) از امضای موافقت نامه عرضه نکنند
 • هیچگونه خدماتی در ظرف مدت 10 روز اداری (غیر تعطیل) از امضای موافقت نامه عرضه نکنند

من علاقه ای به چیزی که فروشنده پیشنهاد می کند علاقه ای ندارم ... چه کار می توانم انجام دهم؟

 • بگوئید نه متشکرم.
 • هرگز احساس نکنید برای خرید چیزی از یک فروشنده دوره گرد که به خانه شما می آید زیر فشار هستید.

ر موارد زیر به یک فروشنده جواب "نه" بدهید:

 • معامله ای را پیشنهاد کند که بیش از آن خوب باشد که بتواند واقعی باشد
 • قبل از ارائه کالا یا خدمات پول آن را بخواهد
 • طوری رفتار کند که شما را عصبی یا ناراحت کند.

کسانی که وانمود می کنند از جانب دولت آمده اند

 • کسی که به خانه شما آمده و می گوید از یک وزارتخانه دولتی – نظیر اداره مالیات استرالیا Australian Taxation Office یا سنترلینک Centrelink است.
 • از شما اطلاعات بانکی یا شخصی تان را بخواهد مثلا برای بازپرداخت مالیات یا افزایش پرداخت های سنترلینک Centrelink شما.
 • این افراد می توانند این مشخصات را برای دزدیدن پول یا هویت شما مورد استفاده نمایند.

یادتان باشد: اگر کسانی به در خانه شما می آیند و ادعا می کنند از جانب دولت هستند محتاظ باشید. همیشه از آنها کارت شناسائی بخواهید. در اغلب موارد سازمان های دولتی به این ترتیب با شما تماس نمی گیرند.

من از پیشنهاد فروشنده دوره گرد خوشم آمده ... چه کار باید بکنم؟

اگر برای خرید به یک فروشنده جواب مثبت دادید، از شما خواهد خواست قراردادی را امضاء کنید. این قرارداد باید:

 • به انگلیسی روان و ساده نوشته شده باشد
 • همه شرایط و اصطلاحات بطور کامل ذکر شود
 • قیمت کامل ذکر شده یا چگونگی مصاحبه آن
 • اگر هزینه های پُست و تحویل هم هست ذکر شود
 • دارای نام و مشخصات برای تماس با فروشنده باشد
 • دارای مشخصات عرضه کننده از جمله نشانی و مشخصات تماس باشد
 • شما و فروشنده آن را امضا کرده باشید
 • به وضوح نوشته شده و یا تایپ شده باشد (گو اینکه هر نوع تغییری را می توان در آن داد و آن را امضاء کرد)
 • دارای اطلاعاتی راجع به حق شما در لغو این قرارداد باشد
 • به راحتی فهمیده شود
 • به شکلی باشد که حقوق شما را در صورت تغییر تصمیم شرح دهید.

یادتان باشد: اگر به انگلیسی خوب صحبت نمی کنید، این درست نیست که فروشنده از فرزند شما به عنوان مترجم استفاده کند تا قراردادی را امضاء کنید. قبل از امضای هر سندی باید تقاضا کنید یک نسخه از آن را به زبان خودتان به شما بدهند

من قراردادی را امضاء کرده ام و تصمیمم عوض شده ... چه کار می توانم بکنم؟

اگر موافقت کرده اید که کالا یا خدماتی به ارزش بیش از 100 دلار را از یک فروشنده دوره گرد خریداری کنید، شما 10 روز اداری (غیر تعطیل) فرصت دارید تا در مورد این قرار داد تصمیم خود را عوض کنید. به این دوران ‘cooling-off’ (دوران حق لغو) می گویند. اگر در این دوران به این نتیجه رسیدید که این قرارداد درستی برای شما نیست، می توانید بدون هیچ نوع هزینه ای خرید خود را باطل کنید.

قبل از اینکه موافقت کنید، فروشنده باید به شما تفهیم نماید که شما این حق را دارید. اگر در دوران حق لغو تصمیم شما عوض شد، یک فروشنده یا عرضه کننده مجاز نیست که:

 • از شما بخواهد از این دوران حق لغو صرفنظر کنید
 • شما را برای اینکه جواب بله بدهید تحت فشار قرار دهد
 • برای لغو از شما هزینه ای مطالبه نماید.

شما می توانید بطور شفاهی یا کتبی این قرارداد را لغو کنید.

کسی به در خانه شما می آید و می پرسد که آیا می خواهید شرکت گاز یا برق خود عوض کنید

 • او به شما می گوید که شرکتشان یک معامله خوبی با شما می کند و شما مبلغ زیادی پول را صرفه جوئی می کنید.
 • فروشنده شما را شتابان وادار به امضای فوری قرارداد می کند.
 • شما تحت فشار قرار گرفته آن را امضاء می کنید.
 • در روز بعد، تصمیم می گیرید که این معامله را نمی خواهید.

یادتان باشد:

 • تحت فشار قرار نگرفته و قرادادی را امضاء نکنید، شما می توانید از فروشنده بخواهید که اطلاعات را برای شما بگذارد تا مطالعه کنید و آنجا را ترک کند
 • اگر امضاء کردید و بعد پشیمان شدید دوران حق لغو دارید
 • با شرکت فروشنده در ظرف مدت 10 روز اداری (غیر تعطیل) تماس بگیرید و تغییر تصمیم خود را به آنها اطلاع دهید
 • شرکت فروشنده حق ندارد هیچ هزینه ای از بابت تغییر تصمیم از شما بگیرد.