Thiak la thiak k]k[

Skip listen and sharing tools

Thiak la thiak k]k[

Cuqvdu k[ Autheteralia

K[ \vuni k\n tin la thiakni k]k[?

Thiakni tin la thiani k]k[ naath.

 • Xqn \ k\ mi kqk ni duelu mi gqaa
 • L[tni guath dial tin ca rq luqt duelu
 • Bi k\n thiec k\ x]] deri baburgath g\r, ki\ karapni, talepon, ki\ int\rnet, deri rq k\ g]]r k\ x]] de k\ ji luak.

K[ de ram min la kqk vqqni ben thuqk duel[ idi?

Ram min la kqk vqqk bi nhqk \ x]] der\ ben k\ kqr thaakni

 • 9:AM amini &:PM Kuonychav, k\ c[v k[ j]l k[ juqk amani c[vk[ dhiecdien k[ juqk
 • 9:AM amani 7:Pm k\ c[v k[ bak\l k[ juqk. Ci k\ bi ben k\ c[v kuqth, ki\ c[v lqv[ naath. k\ kuic k[ mi cie k\ nq, bi n\\i tin la rial k\ vqni ek[ ki\ ji mukt[b[ ben guel k\ thaak mi ci y\n\ matpiny.

K[ k\ vuqt tin ki\n, tin de ram mi la ran k]k[ vqni thuqk thiek k\ guqr?

Mi ci k\ ben thuqk thiakdu, \n ram mi kqk vqqk bi k\n\

 • Bi k\n\ l[r ji \vu mi be k\ guel k[ ji
 • Bi k\ni l[r ci]tki\n, k\ guath in l[t k\ thin
 • Bi k\n\ l[r ji mi g]]r k\n ji\n, ki\ mi ci l[r k\, ki\ mi l[[ri ram min k]k vqk \n x]] bi k\ ji\n, ci k\ bi luonyjqk \ nyqk k[ k\ kqr nini ti j\\ndiqk 60.
 • Ti k\ luqv \n x]] deri\ l[r k\, \n x]] cia min cia mat d[k, k\n titi bi k\n mat \n x]] \vu d[[k k\ y\\ k\ min cia matpiny y\n k\.
 • Matni ti dial, tin la ci]t k[ te dial te cia mat piny y\n k\, \n x]] bi k\ thany, k\ kuic ram mi l[t \n l[t vqqk.
 • Bi k\n ni k[m wargak mi ca gqar, ki\ kqpi k[ tin cia mat piny me dan \n x]] bi k\ thany.
 • Cuq thiec k\ kuic y]wni ti ba yuqr piny k\ kqr nini d[v wal 50 k\ c[v l[t in l[t k\ naath ki\ me cia thany, k\ kuic wargak me cia matpiny.

Ci k\ y]w ti gqaw ti de kuqrdav dhiec $700 bi j\ j[k k\ kqr nini d[v wal 50 k\ kqar nini tin l[t k\ naath, me thany ni wargak me ci mat k\ duqr piny. Thi\l\ min bi l[t k\ c[v in l[tk\ vqk, k\ kqr nini d[v wal 50, te ci thany ni wargak e cia mat piny.

C[ j\ nhqk, \n mi kqk k\ \ ram min la ran k]k[, \n x]] b[ j\ k]k-\vu der\ l[t q?

 • Lari \ j\ \n x]] ci j\ nhqk, gqaa ci lqcd[ t\\th.
 • Cu te k\ mi mer[ dual, \n x]] deri duqr kqk k[ ran min la kqk vqqni thuok thiek, ti k\ riet \n x]] bi ram min la kqk vqk ji]k i c[ j\ g]]r.
 • Nhqk min la thuqk \n gqaa, min luqt rq.
 • Thiecni k\ kui your[ y]wni piny, \vuqt thi\l mi gqaa mi ci k\n n\ ni k[m ji.

Naath ti cqlk\ rq i k\ ji kuqm\/ k[ ci k\ ji kuqm\

 • Mi te k\ ram mi ci ben thuqk thiekdu, mi lar k\n n\ i k\ ji tuqruk mi la kuqm\ cie k\ min te thuolth]lb]k[ MUTAB{ AUTHERALIA, KI| THANT[LIV.
 • Mi thiec k\ni k\ tqw yi]niku ki\ ci]tdu, k\ kui k[ l[[ri, ci\ k\ min t yi]w tin la yuqr k\ piny k\ kui k[ yi]ni tin la yuqr k\ piny mi l[t ran ki\ th]l[b]k, dhiet yi]ni ku k[ Thanterliv.
 • De k\n ci]tdu, nav \n x]] bi k\ yi]wku w[ kual k\ v[[cdi\n k\ ji. Tiet-teni k\ v[[c mi te k\ ram min ci ben thuqk thiekdu, k[ l[r \ ji ie \ ran kuqm\. Guath ni dial tuqruk in la ran kuqm c\ la bee k\ k[ naath k\ duop \mq.

X[n nhqk[ j\ \ ram min kqk vqk,.... K[ k\ vqni tin ki\n tin de l[t?

Mi ci jin lar i ci\ nhqk \n x]] bi k\ kqk, k\n vqn ni dial tin kqk k\ \ ram min la kqk vqk, bi jin \ thiec \n x]] deri thany k\ min cia matpiny. Min cia matpiny k\ thuqk

 • Bi wargak gq[r k\ duop mi gqaa, k\ duop mi gqaa mi baliv.
 • Matni vuqt dial thin.
 • Mat pek yi]wni dial, k[ k\ k\n d[vdi k\n titi tin ci mat.
 • Matni k\ k\n tin t[ k[ n[mber in la j[k k\ vqk, mi j[ki k\ bi yi]w yuqr piny.
 • G]]r n\\i tin la kqk k\ vqk ci]tki]n k\n n[mberiki\n.
 • Matni n\\i tin la l[t k\ vqqni, ci]tki\n ki\ a m[ni ci]t n[mber[ ciev.
 • Bi j\ thany \jin, a m[ni ram min la ran kqk[ b\ j\ thany.
 • Gq[[r \ ni a gqaa, ki\ k[m ni wargak raar ki\ “pirintiv” a c[v te k\ tie ca rq g\r, bi j\ gq[[r k\ galam k[ bi j\ thany.
 • Cql ji l[[ri, k\ kui cu[v[du, jin tie k\ cuqv \n x]] deri mi cia matpiny d[k.
 • p\thni mi ci j\ lin ni gqaa.
 • Ber\ n]]ni puqm mi nyuqth j\, \n ciav cu[v, ti k\ lu[v \n x]] deri min te wecdu g\r.

V[cni j\ - mi ci jin ruac k\ thok n\\i tin b]r a gqaa \n x]] bi ram min la ran kqk, gatdu j[k k[ b\ ji luqc thok, bi j\ thany mi cia matpiny. |vuot thi\l\ mi ci ni kqn thany, de jin wargak e cia mat duqr piny thiec k\ kui thokdu.

C[ th[ny k\ mi ci matpiny k[ c[ wicd[ l\ g\r ..... \vu de l[t q?

Mi ci nhqk \n x]] bi vuqni kqk, k[ k\n vuqni, te k\ yi]w ti r[thni k[ kuqrk\l 500, k[ naath tin la ji kqk[ tin la ji thiek \ la ji thiekni, k[ ram min la ran kqk[, bi te k\ nin dav wal 50 k\ c[v l[t \n nhiam \ la k\ naath, mi g]]r jin x]] wicdu g\r k\ kuik[ min cia matpiny. N\m\ cql\ mi kqc k\ guath mi b[[r, mi ken jin \ nhqk k\ guath thak[ nqmq, mi ci\ guec \mi cia matpiny \n x]] ci\ thuqk, k\ kuidu de jin \ k[pcu[v \n min g]]r k]kde, a thi\l x]] deri yi]w l\ yuqr piny k\ k\\.