Rental properties minimum standards

Skip listen and sharing tools

ทรัพย์ให้เช่า - มาตรฐานต่ำสุด

 

ผู้ให้เช่า (เจ้าของ) ต้องทำให้มั่นใจว่าทรัพย์เป็นไปตามมาตรฐานต่ำสุดตอนที่ผู้เช่าย้ายเข้าหรือก่อนผู้เช่าย้ายเข้า

ในหน้านี้

มีข้อกำหนดพิเศษสำหรับมาตรฐานต่ำสุดสำหรับที่อยู่อาศัย

นิยามของคำว่ามาตรฐานต่ำสุด

มาตรฐานต่ำสุดใช้กับสัญญาเช่าที่

 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2021 เป็นต้นไป
 • เริ่มก่อนวันที่ 29 มีนาคม 2021และ ที่จะต่อสัญญาเป็นสัญญาเช่าเป็นช่วง ๆ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2021 เป็นต้นไป

การต่อสัญญาเช่าเป็นช่วง ๆ นั้นถือว่าเป็นการเริ่มสัญญาเช่าฉบับใหม่ แม้ว่าการครอบครองเริ่มตั้งแต่ก่อนวันที่ 29 มีนาคม 2021

มาตรฐานต่ำสุดจะไม่ใช้กับสัญญาเช่าที่ต่อเป็นช่วง ๆ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2021 เป็นต้นไป 

มาตรฐานต่ำสุดแบ่งออกเป็น 14 ประเภท ทรัพย์ให้เช่าทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละประเภท

ประเภทของมาตฐานต่ำสุด

ห้องน้ำ

ห้องน้ำของทรัพย์ให้เช่าต้องมีอ่างล้างหน้าและฝักบัวหรืออ่างอาบน้ำ และมีการเชื่อมต่อน้ำร้อนน้ำเย็นให้ไว้ตามความเหมาะสม

ห้องอาบน้ำฝักบัวต้องมีหัวฝักบัวที่มีประสิทธิภาพการไหลของน้ำในระดับ 3 ดาว หากไม่สามารถติดตั้งหัวฝักบัวดังกล่าวได้ ยกตัวอย่างเช่นเพราะอายุของทรัพย์ เช่นนั้นสามารถยอมให้ใช้หัวฝักบัวที่มีประสิทธิภาพการไหลของน้ำระดับ 1 หรือ 2 ได้

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

มาตรฐานต่ำสุดสำหรับการเช่าเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่ 29 มีนาคม 2023

ทรัพย์ให้เช่าต้องมีแผงสวิตช์ที่ทันสมัย พร้อมเครื่องตัดวงจร(เซอร์กิตเบรกเกอร์) และสวิตซ์ตัดไฟฟ้า(เซฟตี้สวิตช์)ติดตั้งอยู่ด้วย สวิตซ์ตัดไฟฟ้าเป็นที่รู้กันว่าเป็นอุปกรณ์ตัดวงจรกระแสไฟตกค้าง (RCD, RCCB หรือ RCBO)

ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบในการนำช่างไฟฟ้ามาตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพย์ให้เช่าของตนเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

หากคุณเช่าสถานที่ที่มีแผงสวิตช์ที่เป็นประเภทมีเครื่องตัดวงจร

สถานที่ที่เช่าเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำหากช่างไฟฟ้าเพิ่มอุปกรณ์เครื่องตัดวงจรที่เต้ารับสำหรับเสียบปลั๊กไฟและวงจรกระแสไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง โดยไม่จำเป็นที่จะเพิ่มหรือดัดแปลงการปกป้องไฟฟ้าลัดวงจรไปยังวงจรอื่น ๆ (เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในการหุงต้มแบบอยู่กับที่ หม้อน้ำร้อน หรือวงจรระบบปรับอากาศ)

เครื่องตัดวงจรรวมถึง

 • เครื่องตัดวงจรกระแสไฟเกินและตัดวงจรกระแสไฟตกค้าง (RC) หรือ
 • เครื่องตัดวงจรกระแสไฟเกินและเครื่องตัดวงจรกระแสไฟตกค้างแบบไม่มีการป้องกันกระแสไฟเกินในตัว (RCCB) หรือ
 • เครื่องตัดวงจรกระแสไฟตกค้างแบบมีการป้องกันกระแสไฟเกินในตัว (RCBO)

หากสถานที่ที่เช่าไม่มีแผงสวิตช์เครื่องตัดวงจร

ทรัพย์บางแห่งอาจไม่มีแผงสวิตช์เครื่องตัดวงจร เช่น ทรัพย์เก่าที่มีแผงจ่ายไฟและแผงฟิวส์หรือแผงฟิวส์กลาง

เนื่องจากแผงเหล่านี้เป็นแผงฟิวส์เก่า ช่างไฟอาจไม่มีทางเลือกให้ใส่เครื่องตัดวงจร (เช่น RCD, RCCB หรือ RCBO) และอาจต้องเปลี่ยนแผงสวิตช์ทั้งแผงเพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่สำหรับให้เช่านั้นเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านไฟฟ้า ในกรณีนี้ ต้องมีเครื่องตัดวงจรไฟฟ้าสำหรับวงจรทั้งหมดที่แผงสวิตช์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการหุงต้มแบบอยู่กับที่ หม้อน้ำร้อน และวงจรระบบปรับอากาศด้วย

ระบบทำความร้อน

ทรัพย์ให้เช่าทั้งหมดต้องมีเครื่องทำความร้อนที่ติดตั้งอยู่กับที่ (เคลื่อนย้ายไม่ได้) ที่ทำงานได้ดีในบริเวณพื้นที่นั่งเล่นหลัก

สำหรับสัญญาเช่าที่ได้เข้าทำสัญญาตั้งแต่ 29 มีนาคม 2023เครื่องทำความร้อนต้องเป็นเครื่องทำความร้อนที่ติดตั้งอยู่กับที่ในบริเวณพื้นที่นั่งเล่นหลัก หากมีเครื่องทำความร้อนที่ติดตั้งอยู่กับที่ที่ไม่ประหยัดพลังงาน ผู้ให้เช่าต้องติดของใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าให้

เครื่องทำความร้อนที่ติดตั้งอยู่กับที่ที่ประหยัดพลังงานต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เครื่องปรับอากาศแบบไร้ท่อหรือปั๊มความร้อนที่มีอัตราการใช้พลังงานตั้งแต่ 2 ดาวขึ้นไป
 • เครื่องทำความร้อนแบบใช้ก๊าซที่มีอัตราการใช้พลังงานตั้งแต่ 2 ดาวขึ้นไป
 • ระบบการทำความร้อนแบบมีท่อหรือระบบการทำความร้อนแบบใช้น้ำพร้อมเต้ารับสำหรับเสียบปลั๊กไฟที่บริเวณพื้นที่นั่งเล่นหลัก
 • เตาเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งภายในที่อยู่อาศัย เช่น เตาผิง หรือเตาเผาไม้

อะพาร์ตเมนต์

ในอะพาร์ตเมนต์บางแห่งอาจไม่สามารถใช้หรือติดตั้งเครื่องทำความร้อนแบบประหยัดพลังงานได้ เนื่องจากกฎของนิติบุคคลของเจ้าของหรือด้านค่าใช้จ่าย เป็นต้น

และอาจเป็นการไม่สมเหตุสมผลที่จะติดตั้งเครื่องทำความร้อนแบบประหยัดพลังงานถ้าหาก

 • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูงมากกว่าค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในอะพาร์ตเมนต์ภายในที่อยู่อาศัยอย่างมีนัยสำคัญ
 • กฎนิติบุคคลของเจ้าของห้ามติดตั้ง
 • การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใด หรือกฎหมายท้องถิ่นทำให้มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง

ในกรณีนี้ ผู้ให้เช่ายังต้องติดตั้งเครื่องทำความร้อนแบบติดอยู่กับที่ในบริเวณพื้นที่นั่งเล่นหลัก

หากผู้ให้เช่าพิจารณาว่าไม่สมเหตุสมผลที่จะติดตั้งเครื่องทำความร้อนแบบประหยัดพลังงาน ผู้ให้เช่าควรจะ

 • มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความไม่สมเหตุสมผลและ
 • แจ้งผู้เช่าให้รับทราบก่อนที่จะลงชื่อในทำสัญญาเช่า

คุณสามารถดาวน์โหลดแนวทางปฏิบัติของเราเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มาตรฐานการเช่าขั้นต่ำสำหรับการทำความร้อน - กฎระเบียบผู้เช่าและผู้อยู่อาศัย ค.ศ.2021

ครัว

ทรัพย์ต้องมีครัวพร้อมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

 • พื้นที่เตรียมอาหารและประกอบอาหารโดยเฉพาะ
 • อ่างล้างจานที่อยู่ในสภาพการทำงานที่ดีต่อกับน้ำร้อนและน้ำเย็นที่เหมาะสม
 • เตาทำอาหารที่อยู่ในสภาพการทำงานที่ดีและมีหัวเตาสองเตาหรือมากกว่า

หากมีเตาอบ เตาอบต้องอยู่ในสภาพการทำงานที่ดี

ข้อกำหนดนนี้ไม่ใช้กับทรัพย์ที่มีอยู่ในรายการทะเบียนมรดกที่สภามรดกแห่งรัฐวิกตอเรียและได้รับการอนุมัติให้ได้รับการยกเว้นจากมาตรฐาน

ห้องซักผ้า

หากมีห้องซักผ้าที่ทรัพย์ ต้องต่อกับน้ำร้อนน้ำเย็นที่เหมาะสม

แสงสว่าง

ภายในห้อง ระเบียงและโถงทางเดินต้องมีแสงสว่างเพื่อทำให้พื้นที่ใช้งานได้ตามหน้าที่ ตอนกลางวัน แสงตามธรรมชาติอาจรวมแสงที่มาจากห้องติดกันได้ ตอนกลางคืน ผู้เช่าควรเข้าถึงไฟฟ้า

ข้อกำหนดนี้ไม่ใช้กับทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติมรดก ค.ศ.2017 (พ.ศ.2560)และได้รับการอนุมัติว่าได้รับการยกเว้นจากมาตรฐาน

กุญแจ

ประตูทางเข้าด้านนอกของทรัพย์ต้องมีสลักประตูตายหรือติดตั้งกุญแจที่ใช้กุญแจไขเปิดจากภายนอกได้ แต่สามารถเปิดได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจข้างใน

กรณีเดียวที่ไม่สมควรติดสลักประตูตายคือเมื่อ

 • ประตูไม่สามารถปิดได้อย่างแข็งแรงด้วยสลักประตูตาย เช่น เพราะตำแหน่งของประตู
 • มีประตูมุ้งลวดในกรอบประตูเดียวกับประตูนอก
 • ต้องใช้กุญแจหรืออุปกรณ์ประเภทอื่นภายใต้พระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น
 • เข้าไม่ถึงประตูเพราะมีเครื่องกั้นรักษาความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ประตูติดกุญแจไปยังตัวอาคารอะพาร์ตเม้นต์ หรือประตูใหญ่ติดกุญแจ
 • ทรัพย์นั้นจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติมรดก ค.ศ.2017 (พ.ศ.2560)และได้รับการอนุมัติว่าได้รับการยกเว้นจากมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกุญแจและความปลอดภัย

ราและความชื้น

ทุกห้องต้องปราศจากราและความชื้นที่เกิดจากโครงสร้างหรือเกี่ยวกับโครงสร้างของอาคาร

ความสมบูรณ์แข็งแรงของโครงสร้าง

ทรัพย์นั้นต้องมีโครงสร้างแข็งแรงและกันน้ำ

ห้องน้ำ

ห้องน้ำของทรัพย์ต้องอยู่ในสภาพที่ทำงานได้ดีและเชื่อมต่อกับ

ห้องน้ำต้องเป็นห้องแยกจากห้องอื่นในทรัพย์ ไม่ว่าจะแยกออกต่างหากหรืออยู่ในห้องอื่นที่เหมาะสม เช่น ในห้องอาบน้ำ หรือในห้องอาบน้ำที่มีห้องซักผ้า

การระบายอากาศ

ทรัพย์ให้เช่าต้องมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอในห้องที่อาศัยอยู่ได้ รวมถึงห้องอาบน้ำ ห้องอาบน้ำฝักบัว ห้องน้ำ และห้องซักรีด

ทรัพย์นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการระบายอากาศอย่างเหมาะสมตามประมวลหลักปฏิบัติในสิ่งปลูกสร้างแห่งออสเตรเลีย ซึ่งแตกต่างกันไปตามความแตกต่างของทรัพย์ คุณสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลในห้องสมุดแหล่งข้อมูลคณะกรรมการประมวลสิ่งปลูกสร้างแห่งออสเตรเลีย

ถังขยะกันสัตว์รบกวน

ผู้ให้เช่าต้องจัดถังขยะและถังสำหรับใส่ขยะรีไซเคิลให้ผู้เช่าใช้ เทศบาลท้องถิ่นอาจจัดถังให้ได้หรือจะซื้อจากที่ไหนก็ได้ ตราบใดที่เป็นถังขยะกันสัตว์รบกวนและเป็นไปตามมาตรฐานในการเก็บขยะของเทศบาล

การบังแสงหน้าต่าง

หน้าต่างในห้องที่มีแนวโน้มว่าจะใช้เป็นห้องนอนหรือพื้นที่นั่งเล่นต้องติดผ้าม่านหรือมู่ลี่บังแดดที่สามารถปิดกั้นแสงสว่างหรือให้ความเป็นส่วนตัวได้

หน้าต่าง

หน้าต่างภายนอกทั้งหมดในทรัพย์ให้เช่าที่สามารถเปิดได้ต้องติดกลอนหรือกุญแจเพื่อป้องกันการบุกรุกเข้ามาจากภายนอก

สิทธิ์ของผู้เช่าหากทรัพย์นั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานต่ำสุด

ผู้เช่าควรทำการตรวจรายละเอียดของทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่าตรงตามมาตรฐานต่ำสุดก่อนที่จะลงนามในสัญญาเช่า

หากทรัพย์ไม่ตรงตามมาตรฐานต่ำสุด ผู้เช่าสามารถร้องขอผู้ให้เช่าซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงก่อนการลงนามในสัญญาหรือก่อนผู้เช่าจะย้ายเข้า

หากมีการลงนามสัญญาเช่าไปแล้วแต่ผู้เช่ายังไม่ได้ย้ายเข้า และทรัพย์ไม่ตรงตามมาตรฐาน ผู้เช่าสามารถ

 • เลือกที่จะไม่ย้ายเข้าทรัพย์นั้นและไม่ชำระค่าเช่าจนกว่าทรัพย์นั้นจะตรงตามมาตรฐานต่ำสุด หรือ
 • สิ้นสุดสัญญาเช่าทันทีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยการแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบว่าทรัพย์ไม่ตรงตามมาตรฐานต่ำสุด หรือ
 • อย่างไรก็ย้ายเข้า แล้วร้องขอให้ทำการซ่อมแซมเร่งด่วน

หากทรัพย์อยู่ต่ำกว่ามาตรฐานต่ำสุดเวลาใดก็ตามในระหว่างสัญญาเช่า ผู้เช่าสามารถร้องขอ การซ่อมแซมเร่งด่วนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ความรับผิดชอบของผู้ให้เช่าทรัพย์ต้องให้ตามมาตรฐานต่ำสุด

มีค่าปรับสำหรับการไม่สามารถจัดทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานต่ำสุดได้ แล้วยังมีผลตามมาสำหรับการไม่ซ่อมแซมตามที่ถูกร้องขอเพื่อทำให้ทรัพย์ได้ตามมาตรฐานต่ำสุด

เมื่อผู้ให้เช่าไม่สามารถซ่อมแซมทรัพย์ได้

หากผู้ให้เช่าไม่ทำตามคำร้องขอสำหรับการซ่อมแซมเร่งด่วน ผู้เช่าอาจส่งเรื่องไปที่ VCATเพื่อขอคำสั่งให้ผู้ให้เช่าดำเนินการซ่อมแซมตามคำขอ

หรือหากการซ่อมแซมมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 2,500 ดอลลาร์ออสเตรเลียและผู้เช่าสามารถจ่ายได้ แล้วผู้เช่าอาจจัดให้มีการซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง ในกรณีนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องชำระคืนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่สมเหตุสมผลกับผู้เช่า

VCAT สามารถสั่งว่าในระหว่างรอการซ่อมแซม การชำระค่าเช่าต้องทำโดยตรงไปยังบัญชีค่าเช่าพิเศษเป็นเวลาหนึ่งเรียกว่า ระยะเวลาที่กำหนด บัญชีค่าเช่าพิเศษเป็นบัญชีที่อยู๋ในความพิทักษ์ที่สามารถพักค่าเช่าที่ปกติจะไปยังผู้ให้เช่า เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด

หากการซ่อมแซมเร่งด่วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้เช่าสามารถขอให้ VCAT จ่ายค่าเช่าจากบัญชีค่าเช่าพิเศษนี้ได้
หากไม่ทำการซ่อมแซมและทรัพย์ไม่ตรงตามมาตรฐานต่ำสุด ผู้เช่าสามารถขอให้ VCAT จ่ายเงินค่าเช่าบางส่วนหรือทั้งหมดในบัญชีค่าเช่าพิเศษให้ผู้เช่าได้

การซ่อมแซมไม่ได้เนื่องจากความยากลำบากทางการเงิน

ในการตัดสินว่าจะส่งเงินค่าเช่าไปยังบัญชีค่าเช่าพิเศษเนื่องจากความล้มเหลวในการซ่อมแซมทรัพย์หรือไม่นั้น ทาง VCAT จะพิจารณาว่าผู้ให้เช่ามีความยากลำบากทางการเงินหรือไม่

หากเป็นเช่นนี้ ผู้ให้เช่าต้องให้หลักฐานของความยากลำบากทางการเงินเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ VCAT

มาตรากฎหมายในพระราชบัญญัติ

หากคุณอยากทราบสิ่งที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานต่ำสุดสำหรับทรัพย์ให้เช่า คุณสามารถอ่านมาตราเหล่านี้ได้ในพระราชบัญญัติการเช่าที่อยู่อาศัย ค.ศ.1997(พ.ศ.2540):

 • มาตรา 65เอ - อาชีพที่สถานที่เช่าไม่สามารถเป็นไปตามมาตรฐานต่ำสุดในการเช่าได้
 • มาตรา 72 - การซ่อมแซมเร่งด่วน
 • มาตรา 77 - การชำระค่าเช่าใส่บัญชีค่าเช่าพิเศษ