Gezgin Dolandiricilar

Skip listen and sharing tools

Gezgin dolandırıcılar, ev ve küçük işletmelerin kapılarını çalarak onarım işleri öneren hilekar esnaflardır.

Bu kişiler, daha çok sıcak havalarda ve sel, yangın ve fırtına gibi doğal afetlerden sonra mülklerini temizlemeye ya da onarmaya çabalayan ve kandırılmaya açık durumda olan kimselerin bulunduğu zamanlarda ortaya çıkarlar.

Gezgin dolandırıcılar, evin araç yolunun yüzeyini onarma, boyacılık, dam onarımı ve halı temizleme gibi işleri düşük fiyatla yapmayı önerirler. Çoğu kez, 'yalnız bu gün için özel fiyat' söylemi ile kişilere baskı uygularlar.

Bunlardan neden sakınmanız gerekir?

Gezgin dolandırıcılar, işe başlamadan önce peşin para isterler ve siz ödemede bulunur bulunmaz çoğu kez ortadan yok olurlar.

Herhangi bir iş yapmaları durumunda, yaptıkları iş çoğunlukla eksik ya da düşük standartta olur.

Hızlı hareket ederler ve çoğunlukla yalnızca ilk adlarını ve cep telefon numaralarını verirler. Bu nedenle, sonradan bunlarla ilişki kurmak zor olur.

Nelere dikkat etmeniz gerekir?

Aşağıda belirtilen davranışlarda bulunan kişilerden kuşku duyun:

 • beklenmedik zamanda kapınızı çalan ve aşağıda açıklanan önerilerde bulunan kişiler:
  • evinizi boyama
  • bahçenizde çalışma ya da ağaçları kesme
  • evinizin araç yolunun yüzeyini onarma
  • damınızın onarımı
 • 'yalnız bu gün için' gibi söylemlerle düşük fiyatlı önerilerde bulunma
 • peşin ödemede bulunmanızı isteme
 • iş karşılığında peşin ödemede bulunmanız için, para çekmeniz amacıyla araçlarıyla sizi bankaya götürmeyi önerme
 • önerilerini kabul etmeniz için size baskı uygulamaları
 • yakınınızda yaptıkları diğer bir işin iptal edilmiş olması nedeniyle işinizi hemen yapabileceklerini söylemeleri.

Kendinizi koruma - gezgin dolandırıcılara davranışınız ile ilgili öneriler

Kapınızı çalanın bir gezgin dolandırıcı olmasından kuşkulanmanız durumunda, yanıt vermeyin.

Onlarla konuşmanız durumunda, gitmelerini isteyin. Gitmeyi kabul etmemeleri durumunda, yasaya aykırı davranmış olurlar.

Düşük fiyatlı iş önerilerini kabul etmeyin. Yapacakları iş, uzun sürede size daha pahalıya gelebilir.

Evinizde iş yapılmasını istemeniz durumunda:

 • size uygun bir fiyat önerisi almak için, piyasa araştırması yapın
 • yazılı fiyat bildiriminde bulunacak yerleşik esnafları kullanın
 • önceki müşterilerinin iletişim bilgilerini isteyin. Böylece referanslarını kontrol edebilirsiniz.
 • hazır olmadan herhangi bir anlaşma imzalamayın
 • meslek sahibinin tam adını ve kayıt ya da ruhsat bilgilerini (uygulanabilir olması durumunda) isteyin. Böylece, bu bilgileri ilgili sanayi dalının yetkili makamından kontrol edebilirsiniz.
 • işletmenin telefon numarasını isteyin. Böylece, meslek sahibinin o işletmeye bağlı olarak çalışıp çalışmadığını telefon ile arayarak onaylatabilirsiniz.

Özellikle afetlerden sonra, 'yalnız bu gün için' gibi söylemlerle peşin para karşılığında onarımlar yapma önerisinde bulunan herhangi bir kimseyi ihtiyatla karşılayın.
Afet konusunda tavsiye edinmek için, İngilizce Advice in a disaster başlıklı sayfamıza bakın.

Gezgin dolandırıcılara karşı önlem alma

Sözkonusu dolandırıcılar konusunda toplumunuzu uyarmamıza yardımcı olmak için lütfen, sosyal medya ve Türkçe forumlarda bu sayfaya bağlantılar yayımlayın. Bölgenizde böyle bir gezgin dolandırıcının bulunduğunu bilmeniz durumunda:

 • adı ve araç plaka numarası gibi, toplayabildiğiniz tüm bilgileri kaydedin
 • Pazartesi'den Cuma gününe kadar 8:30 ile 17:00 saatleri arasında (resmi tatil günleri hariç) ulusal gezgin dolandırıcı acil hattını (1300 133 408) arayın
 • bu kişileri yerel polisinize bildirin
 • gezgin dolandırıcıların konumu ile ilgili güncel bilgileri edinmek için, Twitter'i kullanarak tweetleyin, #stopconmen'i hashtag'leyin ve bizi @consumervic'te izleyin
 • facebook.com/StopTravellingConMen adresli National Travelling Con Men Facebook sayfasına gönderin
 • listen to our information in Turkish:
Skip audio: tcmTurkish
Audio skipped