Chương trình mua đất chờ thời cơ

Skip listen and sharing tools

Chương trình mua đất chờ thời cơ là gì?

Chương trình mua đất chờ thời cơ là một phương pháp đầu tư mà các nhà phát triển bất động sản kiếm lời bằng cách mua những khu đất lớn chưa phát triển (ví dụ đất ở các vùng nông thôn), chia ra từng lô nhỏ và bán cho những người đầu tư.

Những người quảng bá đầu tư bất động sản sau đây có thể đề cập đến chương trình mua đất chờ thời cơ:

  • Các công ty bất động sản
  • Các nhà phát triển bất động sản
  • Người trong cộng đồng của quý vị
  • Những người thuyết trình tại các buổi tìm hiểu đầu tư hoặc cách ‘làm giàu’.

Những người này có thể nói với quý vị rằng quý vị sẽ kiếm được tiền khi đầu tư vào chương trình mua đất chờ thời cơ và đây là phương pháp rẻ tiền để đầu tư bất động sản. Người ta có thể bán đất rẻ cho quý vị và nói với quý vị rằng sau khi đất được phân vùng lại hay được phép phát triển thành đất để ở, giá trị của đất sẽ tức thì tăng lên.

Những điều rủi ro gì có thể xảy ra?

Những nhà phát triển bất động sản thường bán những lô đất dựa trên ‘concept plan’ (quy hoạch dự kiến) trong khi chưa được phép để phân chia đất. Không ai có thể bảo đảm được là khu đất sẽ được được phân vùng lại hay không (thí dụ đất nông trại ở nông thôn trở thành đất nhà ở) hoặc trong tương lai hội đồng thành phố có chấp thuận để phát triển đất hay không. Điều này khiến việc mua đất chờ thời cơ là một phương pháp đầu tư có rủi ro rất cao. Hội đồng thành phố cũng có thể hạn chế việc sử dụng hoặc phát triển đất.

Điều này có thể dẫn đến tình trạng quý vị mua một lô đất trong chương trình mua đất chờ thời cơ mà rồi cuối cùng quý vị không thể xây gì ở đó được cả, hoặc không thể sử dụng như quý vị muốn, hoặc bán không lời được.

Những cách quý vị có thể tự bảo vệ cho mình

Các chương trình mua đất chờ thời cơ là những phương pháp đầu tư tài chính có rủi ro vô cùng cao. Quý vị nên tìm hiểu thật kỹ và tham khảo với những chuyên gia trung lập về tài chính và luật pháp trước khi đầu tư.

Nếu quý vị dự định đầu tư vào một chương trình mua đất chờ thời cơ, quý vị nên:

  • hỏi hội đồng thành phố địa phương xem khu đất nằm ở đâu, họ có cho phép để phát triển không hoặc họ có phân vùng lại không. Những nhà phát triển bất động sản có thể nói với quý vị rằng hội đồng thành phố không biết hết về những chương trình phát triển bất động sản, nhưng quý vị cần hỏi vì sao họ nói như vậy. Những hội đồng thành phố là những người quyết định về việc quy hoạch phân lại vùng và phát triển đất đai trong khu vực của họ.
  • thận trọng về những nhà phát triển bất động sản muốn giới thiệu quý vị đến luật sư, kế toán, hoặc người tư vấn tài chính nào đó. Luôn luôn tham khảo với luật sư trung lập riêng của quý vị.
  • luôn luôn tự tìm hiểu – đừng chỉ nghe lời của những nhà phát triển bất động sản. Một khi quý vị ký hợp đồng, hợp đồng có hiệu lực trên pháp luật và hủy bỏ hợp đồng là một điều rất khó và rất tốn kém.
  • Đừng bao giờ ký vào bất cứ giấy tờ gì mà quý vị không hiểu rõ. Nếu không hiểu hợp đồng nói gì, quý vị cần tìm tư vấn pháp lý.