แหล่งข้อมูลการทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย

Skip listen and sharing tools

รัฐบาลวิกตอเรียกำลังทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้านสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน

การทำให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายจะทำให้งานเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ถูกกฎหมายในสถานที่ส่วนใหญ่ทั่ววิกตอเรีย

พระราชบัญญัติการทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายปี 2022 (Sex Work Decriminalisation Act 2022)ถูกนำไปปฏิบัติในสองระยะในช่วงเวลาสองปี

กฎหมายอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

ระยะที่ 1 ของการทำให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเริ่มต้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2022

แหล่งข้อมูลข้างล่างนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่ากฎหมายอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

Thai | ภาษาไทย

รัฐบาลวิกตอเรียกำลังทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้านสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน 

การทำให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายทำให้มั่นใจว่า งานบริการทางเพศเป็นงานที่ปลอดภัย เพราะทำให้พนักงานบริการทางเพศมีความปลอดภัย มีสุขภาพและสิทธิมุนุษยชนสูงสุด – และปรับปรุงการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของรัฐบาลด้านสุขภาพและความเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังลดมลทินและความกลัวผลกระทบทางอาญาลงอีกด้วย
การทำให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายยอมรับว่า งานบริการทางเพศเป็นงานถูกกฎหมายและควรมีการควบคุมโดยกฎหมายธุรกิจมาตรฐานเหมือนธุรกิจอื่น ๆ ทั้งหมดในรัฐนี้
เฉพาะงานบริการทางเพศระหว่างผู้ใหญ่ที่ยินยอมเท่านั้นจะถูกทำให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย ส่วนการกระทำผิดทางอาญา เพื่อคุ้มครองเด็กและพนักงานบริการจากการบีบบังคับและเพื่อแก้ไขปัญหางานบริการที่ปราศจากความยินยอมพร้อมใจในรูปแบบอื่นทั้งหมด จะยังคงใช้บังคับต่อไปโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลาง
ได้มีการนำการทำให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนี้ไปปฎิบัติอย่างประสบความสำเร็จมาแล้วในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ รวมถึงนิวเซาท์เวลส์และนิวซีแลนด์

ลำดับการปฏิรูปตามลำดับเวลา

พระราชบัญญัติการทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายปี 2022 (Sex Work Decriminalisation Act 2022) จะถูกนำไปปฏิบัติในสองระยะในช่วงเวลาสองปี

ระยะที่ 1

ระยะที่ 1 เริ่มต้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 และรวมถึง: 

 • การทำให้งานบริการทางเพศตามท้องถนนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย
 • การเพิกถอนความผิดสำหรับการทำงานเมื่อเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และข้อกำหนดในการทดสอบโรคติดเชื้อทาง
  เพศสัมพันธ์เป็นประจำ 
 • การเพิกถอนความผิดสำหรับพนักงานบริการทางเพศแต่ละคนที่ไม่ใช้แนวปฏิบัติทางเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 • การเพิกถอนทะเบียนเจ้าของ-ผู้ดำเนินการงานบริการทางเพศขนาดเล็ก  
 • การเปลี่ยนแปลงการควบคุมการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมงานบริการทางเพศ
 • การแก้ไขพระราชบัญญัติโอกาศเท่าเทียมกันปี 2010 (Equal Opportunity Act 2010)

ระยะที่ 2

ระยะที่ 2 จะเริ่มต้นวันที่ 1 ธันวามคม 2023 และจะรวมถึง: 

 • การเลิกระบบการออกใบอนุญาตผู้ให้บริการทางเพศโดยการเพิกถอนพระราชบัญญัติงานบริการทางเพศปี 1994 
  (Sex Work Act 1994)
 • การกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเด็กและการบีบบังคับเกี่ยวกับกฎหมายอื่น ๆ เพื่อทำให้มั่นใจว่าการประกอบการที่คงอยู่ต่อไปของพวกเขาเป็นไปตามการเพิกถอน พระราชบัญญัติงานบริการทางเพศปี 1994 (Sex Work Act 1994)
 • การเปลี่ยนแปลงการควบคุมการวางแผนในการปฏิบัติต่อธุรกิจการบริการทางเพศเช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ
 • การจัดตั้งการควบคุมสุราที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมทางเพศ
 • การเพิกถอนบทบัญญัติเกี่ยวกับตัวแทนสถานค้าประเวณีและพนักงานดูแลความสะดวกแก่แขกใน พระราชบัญญัติสาธารณสุขและสุขภาวะปี 2008 (Public Health and Wellbeing Act 2008) เพื่อกำจัดการควบคุมอุตสาหกรรมงานบริการทางเพศออก

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 

การควบคุมการโฆณา 

ได้มีการเพิกถอนการควบคุมการโฆษณาอุตสาหกรรมทางเพศภายใต้พระราชบัญญัติงานบริการทางเพศปี 1994 
(Sex Work Act 1994) และกฎระเบียบ
พนักงานบริการทางเพศและธุรกิจบริการทางเพศไม่จำเป็นต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ของพระราชบัญญัติงานบริการทาง
เพศ (SWA) ไว้ในโฆษณาของพวกเขาอีกต่อไป
ธุรกิจบริการทางเพศสามารถ:

 • โฆษณาตำแหน่งงานว่างหรือการจ้างงาน
 • บรรยายลักษณะงานบริการที่ให้และไม่ให้ในโฆษณา
 • ใช้คำศัพท์เกี่ยวกับการนวดในโฆษณาหากเป็นการบรรยายบริการที่เกี่ยวข้องที่ให้
 • ใส่การอ้างอิงถึงการปฏิบัติทางเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นไว้ด้วยในโฆษณา
 • รวมภาพถ่ายหรือการแสดงภาพวาดอื่น ๆ รวมถึงภาพเปลือยไว้ในโฆษณา

ธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อกำหนดของบริษัทรับจ้างโฆษณา 
การสรรหาบุคคลเข้าทำงานในงานบริการทางเพศด้วยการหลอกลวงยังเป็นอาชญากรรมอยู่ต่อไปภายใต้พระราชบัญญัติอาชญากรรม 1958 (Crimes Act 1958) ตัวอย่างของการสรรหาที่หลอกลวงอย่างหนึ่งอาจเป็นการโฆษณางานโดยไม่มีการอ้างอิงถึงงานบริการทางเพศใด ๆ และเมื่อบุคคลนั้นมาถึงเพื่อเริ่มทำงาน    จึงมีการเปิดเผยหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางเพศ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสและกฏข้อบังคับในการโฆษณาของอุตสาหกรรมการโฆษณา ไปที่เว็บไซต์มาตรฐานการโฆษณา (Ad Standards): adstandards.com.au 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวข้อกำหนดในการโฆษณาภายใต้กฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย 
(Australian Consumer Law) ไปที่เว็บไซต์กิจการผู้บริโภควิกตอเรีย (Consumer Affairs Victoria): consumer.vic.gov.au/products-and-services/business-practices/advertising-and-promotions 


สุขภาพทางเพศ 

การตรวจสุขภาพทางเพศ

พนักงานบริการทางเพศไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองสุขภาพทางเพศทุกสามเดือนตามพระราชบัญญัติงานบริการทางเพศปี 1994 (Sex Work Act 1994) อีกต่อไป
ธุรกิจบริการทางเพศอาจสนับสนุนหรือกำหนดให้พนักงานบริการทางเพศมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพทางเพศต่อไป ในกรณีที่มีเหตุผลเพื่อทำให้มั่นใจถึงการเป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย 
พนักงานบริการทางเพศและแพทย์ของพวกเขาควรเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะทำการประเมินสุขภาพทางเพศบ่อยแค่ไหน

ถุงยางอนามัยและแนวปฏิบัติทางเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

หากพนักงานบริการและลูกค้าไม่ใช้แนวปฏิบัติทางเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่นการใช้ถุงยางอนามัย จะไม่เป็นความผิดอีกต่อไป
ธุรกิจ รวมถึงเจ้าของ-ผู้ดำเนินการธุรกิจขนาดเล็ก ต้องทำตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อสมควร ภายใต้พระราชบัญญัติสาธารณสุขและสุขภาวะปี 2008 (Public Health and Wellbeing Act 2008
พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2004 (Occupational Health and Safety Act 2004) กำหนดว่า:

 • ธุรกิจต้องให้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่่ปลอดภัยและปราศจากความเสี่ยงต่อสุขภาพต่อไปเท่าที่ทำได้จริง
 • พนักงานและผู้รับเหมาต้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและของคนอื่นในสถานที่ทำงานอย่างสมเหตุสมผล 

เพราะฉะนั้นธุรกิจคงจะต้องให้มีการใช้ถุงยางอนามัยต่อไป
ถุงยางอนามัยและแนวปฏิบัติทางเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นยังคงมีความสำคัญยิ่ง ในการป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของทั้งพนักงานบริการทางเพศและลูกค้า

โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

คนที่ทำงานเป็นพนักงานบริการทางเพศขณะที่เป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป
พนักงานบริการทางเพศและธุรกิจบริการทางเพศยังควรใช้ความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อเกิดขึ้น
สำหรับสมาชิกในชุมชนคนใดที่ตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่ต้องแจ้ง มีการตอบสนองด้านสาธารณสุขในวงกว้างในวิกตอเรีย ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้ การสนับสนุนและการติดตามการสัมผัส
ในกรณีที่พบไม่บ่อยที่บุคคลที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ทำให้ผู้อื่นมีความเสี่ยงด้านสุขภาพร้ายแรง ประธานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีอำนาจในการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ
พนักงานบริการทางเพศแต่ละคนและแพทย์ของพวกเขาควรเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการรักษาและการจัดการสำหรับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

การป้องกันการเลือกปฏิบัติ 

คุณลักษณะใหม่ที่ได้รับความคุ้มครองของ ‘อาชีพ การค้าหรืองาน’ ได้ถูกนำมาไว้ในพระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางโอกาส 2010 (Equal Opportunity Act 2010) ซึ่งหมายความว่าผู้คนหรือองค์กรไม่สามารถเลือกปฏิบัติต่อผู้ใดบนพื้นฐานที่ว่าพวกเขาเป็นพนักงานบริการทางเพศ
ผู้ให้ที่พักไม่สามารถปฏิเสธที่พักแก่ผู้ใดบนพื้นฐานที่ว่าพวกเขาจะใช้ที่พักนั้นสำหรับหรือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการทางเพศเชิงพาณิชย์ที่ถูกกฎหมาย ซึ่งรวมถึงที่พักที่เป็นโรงแรมหรือโมเต็ล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: humanrights.vic.gov.au/for-individuals/profession-trade-occupation

ข้อมูลและการสนับสนุน

การสนับสนุนระหว่างเพื่อน

วิกเซ็น (Vixen) คือองค์กรเพื่อนพนักงานบริการทางเพศซึ่งดำเนินงานโดยและเพื่อพนักงานบริการทางเพศ 100%  
วิกเซ็น (Vixen) ให้ความรู้ การสับสนุน การออกไปช่วยเหลือ การแก้ต่างและการเป็นตัวแทนเพื่อนพนักงานบริการทางเพศในวิกตอเรีย พนักงานบริการทางเพศสามารถติดต่อหรือไปที่วิกเซ็น (Vixen) สำหรับความรู้ การสนับสนุน ข้อมูล การส่งตัวต่อไปถึงบริการที่เป็นมิตรกับพนักงานบริการทางเพศ การให้คำปรึกษา (โดยการนัด) การจัดงานต่าง ๆ ในชุมชน และเพื่อติดต่อกับเพื่อน ๆ 
คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของวิกเซ็น (Vixen) และดูศูนย์กลางข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับพนักงานบริการทางเพศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการบริการทางเพศได้ที่การปฏิรูปพระราชบัญญัติการทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายปี 2022 (Sex Work Decriminalisation Act 2022) ในภาษาชุมชนที่สำคัญที่เว็บไซต์ของพวกเขา: vixen.org.au 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อวิกเซ็น (Vixen) ทางอีเมลที่ info@vixen.org.au 
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดใบอนุญาตและการจดทะเบียนสำหรับผู้ให้บริการทางเพศได้ที่เว็บไซต์ของกิจการ
ผู้บริโภควิกตอเรีย (Consumer Affairs Victoria) : consumer.vic.gov.au/sexwork
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายปี 2022 (Sex Work Decriminalisation Act 2022) ได้บนเว็บไซต์รัฐบาลวิกตอเรีย: vic.gov.au/review-make-recommendations-decriminalisation-sex-work  

Thai | ภาษาไทย

รัฐบาลวิกตอเรียกำลังทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้านสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน 

พระราชบัญญัติการทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายปี 2022 (Sex Work Decriminalisation Act 2022) จะถูกนำไปปฏิบัติในสองระยะในช่วงเวลาสองปี
ระยะที่ 1 ของการทำให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเริ่มต้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 

ยกเว้นเจ้าของ-ผู้ประกอบการรายเล็ก 

คุณยังคงได้รับพิจารณาว่าเป็นผู้ให้บริการทางเพศที่เป็นเจ้าของ-ผู้ประกอบการรายเล็กที่ได้รับการยกเว้น ซึ่งจะเป็นอยู่ต่อไปจนกระทั่งพระราชบัญญัติงานบริการทางเพศปี 1994 (Sex Work Act 1994) ถูกเพิกถอนทั้งหมดในเดือนธันวาคม 2023
หมายความว่าคุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับผู้ให้บริการทางเพศที่เป็นเจ้าของ-ผู้ประกอบรายเล็กที่ได้รับการยกเว้น 
เงื่อนไขเหล่านี้คือคุณ:
ต้องทำงานตามลำพังหรือกับพนักงานบริการทางเพศคนอื่นหนึ่งคน
ไม่สามารถเกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการทางเพศแห่งอื่น
ไม่สามารถส่งลูกค้าให้คุณได้โดยตรงจากบุคคลที่สาม
ไม่สามารถส่งลูกค้าไปให้ธุรกิจการบริการทางเพศแห่งอื่น
หากคุณรับลูกค้าเข้ามาในบ้าน คุณต้อง:
มีใบอนุญาตการวางแผนและการยินยอมของเจ้าของบ้านเช่า
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบอนุญาตการวางแผนของคุณต่อไป 
ถ้าคุณไม่มีใบอนุญาตการวางแผน คุณอาจกำลังทำงานผิดพระราชบัญญัติงานบริการทางเพศปี 1994 
(Sex Work Act 1994) และอาจมีบทลงโทษ 
การควบคุมโครงการวางแผนปัจจุบันจะมีอยู่ต่อไปจนกระทั่งพระราชบัญญัติงานบริการทางเพศปี 1994 
(Sex Work Act 1994) ถูกเพิกถอนในเดือนธันวาคม 2023 

การทำงานจากบ้าน

คุณไม่สามารถทำงานจากบ้านได้ในระยะนี้ 
เพื่อจะรับแขกเข้ามาในบ้าน คุณต้องมีใบอนุญาตการวางแผน ในปัจจุบัน ห้ามมีใบอนุญาตการวางแผนในเขตที่อยู่อาศัย เพราะฉะนั้นคุณจึงไม่สามารถได้รับใบอนุญาต
การควบคุมโครงการวางแผนปัจจุบันจะมีอยู่ต่อไปจนกระทั่งพระราชบัญญัติงานบริการทางเพศปี 1994 (Sex Work Act 1994) ถูกเพิกถอนทั้งหมดในเดือนธันวาคม 2023 นั่นคือเมื่อการบริการทางเพศที่บ้านจะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย

หมายเลขโทรศัพท์ของพระราชบัญญัติการบริการทางเพศ (SWA) 

คุณไม่จำเป็นต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ของพระราชบัญญัติการบริการทางเพศ (SWA) อีกต่อไป เพื่อที่จะประกอบการในฐานะเจ้าของ-ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้น 

คำแถลงการณ์ประจำปี 

ถ้าคำแถลงการณ์ประจำปีของคุณถึงกำหนดส่งก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 คุณต้องนำส่งคำแถลงการณ์ประจำปีของคุณตามที่ได้รับคำสั่งจากหน่วยงานออกใบอนุญาตธุรกิจ (Business Licensing Authority)
ถ้าคำแถลงการณ์ประจำปีของคุณถึงกำหนดส่งวันที่หรือหลังวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 คุณไม่ต้องส่งคำแถลงการณ์ประจำปีของคุณ  

การจ้างพนักงานเพิ่มเติม 

เพื่อที่จะได้รับการยกเว้นจากระบบใบอนุญาตงานบริการทางเพศ คุณสามารถทำงานได้กับพนักงานบริการทางเพศคนอื่นอีกคนหนึ่งเท่านั้น 
หากคุณต้องการจะขยายธุรกิจของคุณออกไปมากกว่าพนักงานบริการทางเพศคนอื่นอีกหนึ่ง คุณต้องขอใบอนุญาตผู้ให้งานบริการทางเพศจากหน่วยงานออกใบอนุญาตธุรกิจ (Business Licensing Authority) 
ข้อกำหนดที่จะต้องมีใบอนุญาตจะยังคงมีต่อไปจนกว่าพระราชบัญญัติงานบริการทางเพศปี 1994 (Sex Work Act 1994) ถูกเพิกถอนในเดือนธันวาคม 2023 
การประกอบธุรกิจงานบริการทางเพศโดยปราศจากใบอนุญาตสามารถทำให้ได้รับการลงโทษหนัก ซึ่งรวมถึงโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับไม่เกิน 1,200 หน่วยโทษหรือทั้งจำและปรับ
คุณสามารถค้นหามูลค่าปัจจุบันของหน่วยโทษได้บนเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมและความปลอดภัยของชุมชน (Department of Justice and Community Safety) : justice.vic.gov.au/justice-system/fines-and-penalties/penalties-and-values 

การควบคุมการโฆณา 

การควบคุมการโฆษณาอุตสาหกรรมบริการทางเพศภายใต้พระราชบัญญัติงานบริการทางเพศปี 1994 (Sex Work Act 1994) และระเบียบข้อบังคับได้ถูกเพิกถอนไปแล้ว
พนักงานบริการทางเพศและธุรกิจงานบริการทางเพศไม่จำเป็นต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ของ SWA รวมอยู่ในโฆษณาของพวกเขาอีกต่อไป
ตอนนี้ธุรกิจงานบริการทางเพศสามารถจะ:

 • บรรยายลักษณะงานบริการที่ให้และไม่ให้ในโฆษณา
 • ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการนวดในโฆษณาได้ หากมันเกี่ยวข้องกับคำบรรยายลักษณะของบริการที่ให้
 • ใส่การอ้างอิงถึงการปฏิบัติทางเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นไว้ด้วยในโฆษณา
 • รวมภาพถ่ายหรือการแสดงภาพวาดอื่น ๆ รวมถึงภาพเปลือยไว้ในโฆษณา

ธุรกิจยังต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทโฆษณาตลอดจนกฎเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับการโฆษณาทุกรูปแบบ (เช่นภายใต้กฎหมายผู้บริโภคออสเตรเลีย) 

สุขภาพทางเพศ

การตรวจสุขภาพทางเพศ

พระราชบัญญัติงานบริการทางเพศปี 1994 (Sex Work Act 1994)ไม่กำหนดให้คุณตรวจคัดกรองสุขภาพทางเพศทุกสามเดือนอีกต่อไป 
พนักงานบริการทางเพศและแพทย์ของพวกเขาควรเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะทำการประเมินสุขภาพทางเพศบ่อยแค่ไหน การประเมินสุขภาพทางเพศไม่ใช่ทางเลือกแทนการปฏิบัติการทางเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ถุงยางอนามัยและการปฏิบัติแนวเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ไม่เป็นความผิดอีกต่อไปหากคุณไม่ใช้แนวปฏิบัติทางเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่นการใช้ถุงยางอนามัย
เจ้าของ-ผู้ประกอบการรายเล็กที่ได้รับการยกเว้นยังคงถือว่าเป็น ‘สถานที่ค้าประเวณี (ซ่อง)’ หรือ ‘เอเย็นต์ผู้ดูแลให้ความสะดวกแก่ลูกค้า’ และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติใน พระราชบัญญัติสาธารณสุขและสุขภาวะปี 2008 (Public Health and Wellbeing Act 2008) จนถึงเดือนธันวาคม 2023 บทบัญญัติเหล่านี้รวมถึงการทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการทำให้มั่นใจว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อเหมาะสม 
ถุงยางอนามัยและการปฏิบัติทางเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นยังคงมีความสำคัญยิ่งในการป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของคุณและลูกค้าของคุณในที่ทำงาน

โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

ไม่เป็นความผิดอีกต่อไป หากคุณทำงานในขณะที่คุณเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
คุณยังควรใช้ความระมัดระวังให้มากพอเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการแพร่เชื้อ
ภายใต้พระราชบัญญัติอาขีวอนามัยและความปลอดภัย 2004 (Occupational Health and Safety Act 2004) คุณต้องมีการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้อื่นในที่ทำงานตามสมควร
สำหรับสมาชิกในชุมชนคนใดที่ตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่ต้องแจ้ง มีการตอบสนองด้านสาธารณสุขในวงกว้างในวิกตอเรีย ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้ การสนับสนุนและการติดตามการสัมผัส
ในกรณีที่พบไม่บ่อยที่บุคคลที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ทำให้ผู้อื่นมีความเสี่ยงด้านสุขภาพร้ายแรง ประธานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีอำนาจในการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงในการแพร่เชื่้อ
พนักงานบริการทางเพศแต่ละคนและแพทย์ของพวกเขาควรเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการรักษาและการจัดการสำหรับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

ข้อมูลและการสนับสนุน

การสนับสนุนระหว่างเพื่อน

วิกเซ็น (Vixen) คือองค์กรเพื่อนพนักงานบริการทางเพศซึ่งดำเนินงานโดยและเพื่อพนักงานบริการทางเพศ 100%
วิกเซ็น (Vixen) ให้ความรู้ การสับสนุน การออกไปช่วยเหลือ การแก้ต่างและการเป็นตัวแทนเพื่อนพนักงานบริการทางเพศในวิกตอเรีย พนักงานบริการทางเพศสามารถติดต่อหรือไปที่วิกเซ็น (Vixen) สำหรับความรู้ การสนับสนุน ข้อมูล การส่งตัวต่อไปถึงบริการที่เป็นมิตรกับพนักงานบริการทางเพศ การให้คำปรึกษา (โดยการนัด) การจัดงานต่าง ๆ ในชุมชน และเพื่อติดต่อกับเพื่อน ๆ 
คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของวิกเซ็น (Vixen) และดูศูนย์กลางข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับพนักงานบริการทางเพศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการบริการทางเพศได้ที่การปฏิรูปพระราชบัญญัติการทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายปี 2022 (Sex Work Decriminalisation Act 2022) ในภาษาชุมชนที่สำคัญที่เว็บไซต์ของพวกเขา: vixen.org.au 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อวิกเซ็น (Vixen) ทางอีเมลที่ info@vixen.org.au 

เกี่ยวกับการปฏิรูป

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดใบอนุญาตและการจดทะเบียนในปัจจุบันสำหรับผู้ให้การบริการทางเพศได้ที่เว็บไซต์ของกิจการผู้บริโภควิกตอเรีย (Consumer Affairs Victoria): consumer.vic.gov.au/sexwork
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายปี 2022 (Sex Work Decriminalisation Act 2022) ได้บนเว็บไซต์รัฐบาลวิกตอเรีย: vic.gov.au/review-make-recommendations-decriminalisation-sex-work

Thai | ภาษาไทย

รัฐบาลวิกตอเรียกำลังทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้านสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน 

พระราชบัญญัติการทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายปี 2022 (Sex Work Decriminalisation Act 2022) จะถูกนำไปปฏิบัติในสองระยะในช่วงเวลาสองปี
ระยะที่ 1 ของการทำให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเริ่มต้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2022

ไม่ใช่ความผิดอีกต่อไปที่จะดึงแขกเพื่องานบริการทางเพศหรืออ่อยเหยื่อเพื่อวัตถุประสงค์นั้นในที่สาธารณะส่วนใหญ่ในวิกตอเรีย 
มีสถานที่จำเพาะเจาะจงบางแห่งที่การกระทำเช่นนี้ยังเป็นความผิดในบางเวลา ซึ่งอยู่ในรายการด้านล่างนี้ หากสถานที่แห่งหนึ่งไม่ได้ถูกระบุไว้ คุณก็สามารถทำงานที่นั่นได้
ไม่มี 'พื้นที่ที่กำหนด'สำหรับพนักงานบริการทางเพศตามท้องถนน และตำรวจไม่สามารถไล่พนักงานบริการทางเพศหรือลูกค้าออกไปจากพื้นที่ที่กำหนดก่อนหน้านี้ได้

สิ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง

คุณยังคงไม่สามารถทำงานที่หรือใกล้สถานที่ดังต่อไปนี้ ตามเวลาที่กำหนด:

 • สถานที่สักการะ ระหว่าง 6 น. ถึง 19 น. และทุกเวลาในวันที่กำหนด
 • โรงเรียน ระหว่าง 6 น. ถึง 19 น. ทุกวัน
 • บริการของเด็ก ระหว่าง 6 น. ถึง 19 น. ทุกวัน
 • บริการการศึกษาและการดูแล ระหว่าง 6 น. ถึง 19 น. ทุกวัน 

การใช้พฤติกรรมรุนแรงกับพนักงานบริการทางเพศบนถนนยังคงเป็นอาชญากรรม 
ความผิดเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการสัมผัสทางเพศสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะยังเป็นความผิดต่อไป

สถานที่สักการะ

ไม่อนุญาตให้ทำงานบริการทางเพศตามท้องถนนที่หรือใกล้สถานที่สักการะระหว่างเวลา 6 น. ถึง 19 น. ใช้ข้อกำหนดนี้ทุกวันไม่ว่าสถานที่สักการะแห่งนั้นเปิดหรือไม่ก็ตาม

บริเวณโรงเรียน

ไม่อนุญาตให้ทำงานบริการทางเพศตามท้องถนนที่หรือใกล้บริเวณโรงเรียน (ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน) ระหว่างเวลา 6 น. ถึง 19 น. ใช้ข้อกำหนดนี้ทุกวันไม่ว่าโรงเรียนแห่งนั้นเปิดหรือไม่ก็ตาม

สถานที่บริการของเด็กและสถานที่บริการการศึกษาและการดูแล 

ไม่อนุญาตให้ทำงานบริการทางเพศตามท้องถนนที่หรือใกล้สถานที่บริการของเด็กและสถานที่บริการการศึกษาและการดูแล ระหว่างเวลา 6 น. ถึง 19 น. ใช้ข้อกำหนดนี้ทุกวันไม่ว่าบริการแห่งนั้นเปิดหรือไม่ก็ตาม

สถานที่บริการของเด็กและสถานที่บริการการศึกษาและการดูแลรวมถึง:

 • สถานศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและโรงเรียนอนุบาล
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก
 • บริการดูแลเด็กนอกเวลาเรียน
 • โปรแกรมการดูแลเด็กช่วงปิดเทอม
 • บริการดูแลชั่วคราว (ตัวอย่าง เช่น บ้านในหมู่บ้านหรือศูนย์ชุมชน)
 • บริการที่จำกัดชั่วโมง (ตัวอย่างเช่น ศูนย์บริบาลทารกหรือเด็กในโรงยิมหรือศูนย์นันทนาการ)
 • บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กระยะเริ่มแรก (ตัวอย่าง เช่น สำหรับเด็กพิการ) 

บริการบางประเภท ไม่รวมอยู่ในวัตถุประสงค์ของความผิดในการทำงานบริการทางเพศตามท้องถนน ซึ่งรวมถึงบริการดูแลในครอบครัว (family day care service) ที่เปิดทำการในที่พักอาศัยและการดูแลโดยการจัดเตรียมส่วนตัว (ตัวอย่าง เช่น การดูแลเด็กเล็กในบ้านส่วนตัว)

บทลงโทษสำหรับการทำงานใกล้สถานที่จำกัด 

หากคุณถูกปรับ ณ ที่เกิดเหตุ บทลงโทษคือการปรับ 2 หน่วยโทษ
หากคุณถูกตั้งข้อหา บทลงโทษจะขึ้นอยู่กับว่าคุณเคยกระทำผิดอย่างเดียวกันนี้มาก่อนหรือไม่ 

 • สำหรับความผิดครั้งแรก ค่าปรับคือ 10 หน่วยโทษหรือการจำคุกเป็นเวลา 1 เดือน
 • สำหรับความผิดครั้งที่สอง ค่าปรับคือ 30 หน่วยโทษหรือการจำคุกเป็นเวลา 3 เดือน
 • สำหรับความผิดครั้งต่อ ๆ มา ค่าปรับคือ 60 หน่วยโทษหรือการจำคุกเป็นเวลา 6 เดือน

คุณสามารถค้นหามูลค่าปัจจุบันของหน่วยโทษได้บนเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมและความปลอดภัยของชุมชน (Department of Justice and Community Safety) : justice.vic.gov.au/justice-system/fines-and-penalties/penalties-and-values

ข้อมูลและการสนับสนุน

การสนับสนุนระหว่างเพื่อน

วิกเซ็น (Vixen) คือองค์กรเพื่อนพนักงานบริการทางเพศซึ่งดำเนินงานโดยและเพื่อพนักงานบริการทางเพศ 100%
วิกเซ็น (Vixen) ให้ความรู้ การสับสนุน การออกไปช่วยเหลือ การแก้ต่างและการเป็นตัวแทนเพื่อนพนักงานบริการทางเพศในวิกตอเรีย พนักงานบริการทางเพศสามารถติดต่อหรือไปที่วิกเซ็น (Vixen) สำหรับความรู้ การสนับสนุน ข้อมูล การส่งตัวต่อไปถึงบริการที่เป็นมิตรกับพนักงานบริการทางเพศ การให้คำปรึกษา (โดยการนัด) การจัดงานต่าง ๆ ในชุมชน และเพื่อติดต่อกับเพื่อน ๆ 
คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของวิกเซ็น (Vixen) และดูศูนย์กลางข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับพนักงานบริการทางเพศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการบริการทางเพศได้ที่การปฏิรูปพระราชบัญญัติการทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายปี 2022 (Sex Work Decriminalisation Act 2022) ในภาษาชุมชนที่สำคัญที่เว็บไซต์ของพวกเขา: vixen.org.au 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อวิกเซ็น (Vixen) ทางอีเมลที่ info@vixen.org.au 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดใบอนุญาตและการจดทะเบียนในปัจจุบันสำหรับผู้ให้การบริการทางเพศได้ที่เว็บไซต์ของกิจการผู้บริโภควิกตอเรีย (Consumer Affairs Victoria): consumer.vic.gov.au/sexwork
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายปี 2022 (Sex Work Decriminalisation Act 2022) ได้บนเว็บไซต์รัฐบาลวิกตอเรีย: vic.gov.au/review-make-recommendations-decriminalisation-sex-work  

Thai | ภาษาไทย

รัฐบาลวิกตอเรียกำลังทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้านสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน 

พระราชบัญญัติการทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายปี 2022 (Sex Work Decriminalisation Act 2022) จะถูกนำไปปฏิบัติในสองระยะในช่วงเวลาสองปี
ระยะที่ 1 ของการทำให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเริ่มต้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2022

ใบอนุญาตผู้ให้งานบริการทางเพศ

เพื่อที่จะเป็นเจ้าของหรือประกอบธุรกิจที่ให้บริการทางเพศในวิกตอเรีย คุณต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานออกใบอนุญาตธุรกิจ 
(Business Licensing Authority) ภายใต้พระราชบัญญัติงานบริการทางเพศ (Sex Work Act 1994)
ข้อกำหนดที่จะต้องมีใบอนุญาตจะยังคงมีต่อไปจนกว่าพระราชบัญญัติงานบริการทางเพศปี 1994 (Sex Work Act 1994) ถูกเพิกถอนในเดือนธันวาคม 2023
การประกอบธุรกิจงานบริการทางเพศโดยปราศจากใบอนุญาตสามารถทำให้ได้รับการลงโทษหนัก ซึ่งรวมถึงโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับไม่เกิน 1,200 หน่วยโทษหรือทั้งจำทั้งปรับ
คุณสามารถค้นหามูลค่าปัจจุบันของหน่วยโทษได้บนเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมและความปลอดภัยของชุมชน (Department of Justice and Community Safety) : justice.vic.gov.au/justice-system/fines-and-penalties/penalties-and-values  

การจ่ายเงินค่าธรรมเนียม

คุณต้องยังคงจ่ายค่าธรรมเนียมอยู่ต่อไปจนกระทั่งพระราชบัญญัติงานบริการทางเพศปี 1994 (Sex Work Act 1994) ถูกเพิกถอนในเดือนธันวาคม 2023
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2022 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมบางอย่างจะลดลงเป็นศูนย์ ค่าธรรมเนียมเหล่านี้รวมถึง:

 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจำปี
 • ค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตครั้งต่อไป
 • ค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินล่าช้า
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอใบอนุญาตล่าช้า
 • ค่าธรรมเนียมการขอเป็นว่าที่ผู้จัดการ

ค่าธรรมเนียมบางอย่างจะลดลงครึ่งหนึ่งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 และจะมีการลดต่อไปอีกเหลือหนึ่งในสี่ของระดับปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2023 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมเหล่านี้รวมถึง:

 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • การธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
 • ค่าธรรมเนียมการขออนุมัติเป็นผู้จัดการ

การลดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปโดยอัตโนมัติหากค่าธรรมเนียมนั้นถึงกำหนดจ่ายหลังวันที่ 10 พฤษภาคม 2022
หากคุณได้จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจำปีสำหรับระยะหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 ไปแล้ว คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามสัดส่วน 

การตรวจสอบธุรกิจ

ผู้ตรวจสอบของกิจการผู้บริโภควิกตอเรีย (Consumer Affairs Victoria) เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจอื่น ๆ จะยังคงมีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบในสถานที่ประกอบธุรกิจของคุณตามพระราชบัญญัติงานบริการทางเพศ 1994 (Sex Work Act 1994)ต่อไป

การควบคุมการวางแผนสถานที่ค้าประเวณี (ซ่อง) 

คุณยังคงจำเป็นต้องมีใบอนุญาตการวางแผนที่ไม่หมดอายุ ตามข้อกำหนดการวางแผนปัจจุบัน เพื่อที่จะประกอบกิจการสถานที่ค้าประเวณีหรือธุรกิจงานบริการทางเพศอื่น ๆ ในสถานประกอบการ (รับแขกในบ้าน) 
การควบคุมโครงการวางแผนปัจจุบันจะมีอยู่ต่อไปจนกระทั่งพระราชบัญญัติงานบริการทางเพศปี 1994 (Sex Work Act 1994
ถูกเพิกถอนในเดือนธันวาคม 2023

การอนุมัติผู้จัดการสถานที่ค้าประเวณี (ซ่อง) 

ผู้จัดการสถานประกอบกิจการสถานที่ค้าประเวณีต้องมีการอนุมัติที่ถูกต้องจากหน่วยงานออกใบอนุญาตธุรกิจ (Business Licensing Authority)
ข้อกำหนดนี้จะถูกเพิกถอนออกไปในระยะที่ 2 ของการปฏิรูป ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนธันวาคม 2023 จนกว่าจะถึงวันนั้น ผู้จัดการสถานประกอบกิจการสถานที่ค้าประเวณี ต้องรักษาการอนุมัติของพวกเขาให้เป็นปัจจุบัน

สุขภาพทางเพศ

การตรวจสุขภาพทางเพศ

พนักงานบริการทางเพศไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองสุขภาพทางเพศทุกสามเดือนตามพระราชบัญญัติงานบริการทางเพศปี 1994 (Sex Work Act 1994) อีกต่อไป 
ในฐานะธุรกิจอย่างหนึ่ง คุณอาจยังคงต้องให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพทางเพศที่สมเหตุสมผล เพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ทำงานปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
พนักงานบริการทางเพศและแพทย์ของพวกเขาควรเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะทำการประเมินสุขภาพทางเพศบ่อยแค่ไหน

ถุงยางอนามัยและแนวปฏิบัติทางเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ไม่เป็นความผิดอีกต่อไป หากพนักงาน ผู้รับเหมาหรือลูกค้าไม่มีส่วนร่วมในแนวปฏิบัติทางเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น ด้วยการใช้ถุงยางอนามัย 
อย่างไรก็ตามพันธะของคุณภายใต้พระราชบัญญัติสาธารณสุขและสุขภาวะ 2008 (Public Health and Wellbeing Act 2008) จะยังคงอยู่จนถึงเดือนธันวาคม 2023 ซึ่งหมายความว่าคุณต้อง:

 • ให้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นกับพนักงานและลูกค้าของคุณในจำนวนที่เพียงพอ
 • ดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยตามความเหมาะสม
 • ไม่ขัดขวางหรือป้องกันพนักงานใช้ถุงยางอนามัย 

มีบทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎ
ตามที่พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2004 (Occupational Health and Safety Act 2004) กำหนด:

 • คุณต้องจัดให้มีสภาวะการทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากความเสี่ยงต่อสุขภาพต่อไปเท่าที่จะสามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล
 • พนักงานและผู้รับเหมาต้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและของคนอื่นในสถานที่ทำงานอย่างสมเหตุสมผล 

เพราะฉะนั้นคุณจึงยังจำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยในธุรกิจของคุณอยู่ต่อไป
ถุงยางอนามัยและแนวปฏิบัติทางเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นยังคงมีความสำคัญยิ่ง ในการป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของทั้งพนักงานบริการทางเพศและลูกค้า

โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

คนที่ทำงานเป็นพนักงานบริการทางเพศขณะที่เป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป
นอกจากนี้ ยังไม่เป็นการกระทำผิดต่อไปอีกด้วยที่จะอนุญาตให้พนักงานบริการทางเพศทำงานขณะที่พวกเขาเป็นโรคติดเชื้อ
ทางเพศสัมพันธ์
พนักงานบริการทางเพศและธุรกิจบริการทางเพศยังควรใช้ความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อเกิดขึ้น
สำหรับสมาชิกในชุมชนคนใดที่ตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่ต้องแจ้ง มีการตอบสนองด้านสาธารณสุขในวงกว้างในวิกตอเรีย ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้ การสนับสนุนและการติดตามการสัมผัส
ในกรณีที่พบไม่บ่อยที่บุคคลที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ทำให้ผู้อื่นมีความเสี่ยงด้านสุขภาพร้ายแรง ประธานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีอำนาจในการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงในการแพร่เชื่้อ
พนักงานบริการทางเพศแต่ละคนและแพทย์ของพวกเขาควรเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการรักษาและการจัดการสำหรับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

การควบคุมการโฆณา 

ได้มีการเพิกถอนการควบคุมการโฆษณาอุตสาหกรรมทางเพศภายใต้พระราชบัญญัติงานบริการทางเพศปี 1994 
(Sex Work Act 1994) และกฎระเบียบ
พนักงานบริการทางเพศและธุรกิจงานบริการทางเพศจะไม่จำเป็นต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์ของพระราชบัญญัติงานบริการทางเพศ (SWA) ไว้ในโฆษณาของพวกเขาอีกต่อไป
ตอนนี้ธุรกิจงานบริการทางเพศสามารถจะ:

 • บรรยายลักษณะงานบริการที่ให้และไม่ให้ในโฆษณา
 • ใช้คำศัพท์เกี่ยวกับการนวดในโฆษณาหากเป็นการบรรยายบริการที่เกี่ยวข้องที่ให้
 • ใส่การอ้างอิงถึงการปฏิบัติทางเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นไว้ด้วยในโฆษณา
 • รวมถึงใส่รูปภาพหรือการแสดงภาพอื่น ๆ รวมถึงภาพเปลือยไว้ในโฆษณา

ธุรกิจยังต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทโฆษณาตลอดจนกฎเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับการโฆษณาทุกรูปแบบ (เช่นภายใต้กฎหมายผู้บริโภคออสเตรเลีย) 

การโฆษณาตำแหน่งงานว่าง

ธุรกิจงานบริการทางเพศไม่ถูกห้ามโฆษณาตำแหน่งงานว่างอีกต่อไป ซึ่งรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางเพศสัมพันธ์
การสรรหาบุคคลเข้าทำงานในงานบริการทางเพศด้วยการหลอกลวงยังเป็นอาชญากรรมอยู่ต่อไปภายใต้พระราชบัญญัติอาชญากรรม 1958 
(Crimes Act 1958) ตัวอย่างของการสรรหาที่หลอกลวงอย่างหนึ่งอาจเป็นการโฆษณางานโดยไม่มีการอ้างอิงถึงงานบริการทางเพศใด ๆ และเมื่อบุคคลนั้นมาถึงเพื่อเริ่มทำงาน จึงมีการเปิดเผยหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางเพศ 

ข้อมูลและการสนับสนุน 

เกี่ยวกับการปฏิรูป

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดใบอนุญาตและการจดทะเบียนในปัจจุบันสำหรับผู้ให้การบริการทางเพศได้ที่เว็บไซต์
ของกิจการผู้บริโภควิกตอเรีย (Consumer Affairs Victoria): consumer.vic.gov.au/sexwork
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย 2022 (Sex Work Decriminalisation Act 2022) บนเว็บไซต์รัฐบาลวิกตอเรีย: vic.gov.au/review-make-recommendations-decriminalisation-sex-work  

เกี่ยวกับพันธะการมีใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมของฉัน

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับพันธะการมีใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อหน่วยงานออกใบอนุญาตธุรกิจ (Business Licensing Authority) ที่หมายเลข 1300 135 452 หรือกรอกแบบสอบถามออนไลน์: forms.consumer.vic.gov.au/forms/bla

 

Thai | ภาษาไทย

รัฐบาลวิกตอเรียกำลังทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้านสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน 

พระราชบัญญัติการทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายปี 2022 (Sex Work Decriminalisation Act 2022) จะถูกนำไปปฏิบัติในสองระยะในช่วงเวลาสองปี
ระยะที่ 1 ของการทำให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเริ่มต้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2022

ข้อกำหนดในการออกใบอนุญาต 

คนที่อยู่ในใบอนุญาตการเสนอหรือให้บริการทางเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ค้าประเวณีหรือตัวแทนพนักงานต้อนรับดูแลความสะดวกเป็นเพื่อนแขก ยังต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของพระราชบัญญัติงานบริการทางเพศ 1994 (Sex Work Act 1994) ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดในการได้รับอนุญาตและในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตของตน
ข้อกำหนดที่จะต้องมีใบอนุญาตจะยังคงมีต่อไปจนกว่าพระราชบัญญัติงานบริการทางเพศปี 1994 (Sex Work Act 1994) ถูกเพิกถอนในเดือนธันวาคม 2023 

พันธะของธุรกิจ 

พันธะของธุรกิจบริการทางเพศภายใต้พระราชบัญญัติสาธารณสุขและสุขภาวะ 2008 (Public Health and Wellbeing Act 2008) จะยังคงอยู่จนถึงเดือนธันวาคม 2023 
ซึ่งหมายความว่า จนถึงเดือนธันวาคม 2023 ธุรกิจจำเป็นต้อง:

 • ให้ถุงยางและสารหล่อลื่นในปริมาณเพียงพอสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ
 • ดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยตามความเหมาะสม
 • ไม่กีดกันหรือป้องกันคุณไม่ให้ใช้ถุงยางอนามัย 

การตรวจสุขภาพทางเพศ

พระราชบัญญัติงานบริการทางเพศ 1994 (Sex Work Act 1994) ไม่บังคับให้คุณตรวจคัดกรองสุขภาพทางเพศสัมพันธ์ทุกสามเดือน 
ธุรกิจของคุณอาจยังต้องให้คุณมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพทางเพศที่สมเหตุสมผลต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ทำงานปลอดภัยและถูกสุขอนามัย 
พนักงานบริการทางเพศและแพทย์ของพวกเขาควรเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะทำการประเมินสุขภาพทางเพศบ่อยแค่ไหน การประเมินสุขภาพทางเพศสัมพันธ์ไม่ใช่ทางเลือกแทนการปฏิบัติทางเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ถุงยางอนามัยและแนวปฏิบัติทางเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ไม่เป็นความผิดอีกต่อไป หากคุณหรือลูกค้าของคุณไม่ใช้แนวปฏิบัติทางเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น การใช้ถุงยางอนามัย
ธุรกิจของคุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อสมควรภายใต้พระราชบัญญัติสาธารณสุขและสุขภาวะ 
2008 (Public Health and Wellbeing Act 2008
ตามที่พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2004 (Occupational Health and Safety Act 2004) กำหนด:

 • ธุรกิจต้องให้สภาวะแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากความเสี่ยงต่อสุขภาพต่อไปเท่าที่จะสามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล
 • พนักงานและผู้รับเหมาต้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและของคนอื่น ในสถานที่ทำงานอย่างสมเหตุสมผล 

เพราะฉะนั้นธุรกิจคงจะต้องให้มีการใช้ถุงยางอนามัยต่อไป
ถุงยางอนามัยและการปฏิบัติทางเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นยังสำคัญยิ่งในการป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของคุณ ณ ที่ทำงาน

โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

ไม่เป็นความผิดอีกต่อไป หากคุณทำงานในขณะที่คุณเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
พนักงานบริการทางเพศและธุรกิจบริการทางเพศยังควรใช้ความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อเกิดขึ้น
สำหรับสมาชิกในชุมชนคนใดที่ตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่ต้องแจ้ง มีการตอบสนองด้านสาธารณสุขในวงกว้างในวิกตอเรีย ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้ การสนับสนุนและการติดตามการสัมผัส
ในกรณีที่พบไม่บ่อยที่บุคคลที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ทำให้ผู้อื่นมีความเสี่ยงด้านสุขภาพร้ายแรง ประธานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีอำนาจในการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ
พนักงานบริการทางเพศแต่ละคนและแพทย์ของพวกเขาควรเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการรักษาและการจัดการสำหรับ
โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
ภายใต้พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2004 (Occupational Health and Safety Act 2004) พนักงานและผู้รับเหมาต้องมีการดูแลที่เหมาะสมสำหรับสุขภาพและความปลอดภัยของพวกเขาและของคนอื่น ๆ ในสถานที่ทำงาน

ข้อมูลและการสนับสนุน 

การสนับสนุนระหว่างเพื่อน

วิกเซ็น (Vixen) คือองค์กรเพื่อนพนักงานบริการทางเพศซึ่งดำเนินงานโดยและเพื่อพนักงานบริการทางเพศ 100%
วิกเซ็น (Vixen) ให้ความรู้ การสับสนุน การออกไปช่วยเหลือ การแก้ต่างและการเป็นตัวแทนเพื่อนพนักงานบริการทางเพศในวิกตอเรีย พนักงานบริการทางเพศสามารถติดต่อหรือไปที่วิกเซ็น (Vixen) สำหรับความรู้ การสนับสนุน ข้อมูล การส่งตัวต่อไปถึงบริการที่เป็นมิตรกับพนักงานบริการทางเพศ การให้คำปรึกษา (โดยการนัด) การจัดงานต่าง ๆ ในชุมชน และเพื่อติดต่อกับเพื่อน ๆ 
คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของวิกเซ็น (Vixen) และดูศูนย์กลางข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับพนักงานบริการทางเพศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการบริการทางเพศได้ที่ การปฏิรูปพระราชบัญญัติการทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายปี 2022 (Sex Work Decriminalisation Act 2022) ในภาษาชุมชนที่สำคัญที่เว็บไซต์ของพวกเขา: vixen.org.au 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อวิกเซ็น (Vixen) ทางอีเมลที่ info@vixen.org.au 

เกี่ยวกับการปฏิรูป 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดใบอนุญาตและการจดทะเบียนในปัจจุบันสำหรับผู้ให้การบริการทางเพศได้ที่เว็บไซต์ของกิจการผู้บริโภควิกตอเรีย (Consumer Affairs Victoria): consumer.vic.gov.au/sexwork
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายปี 2022 (Sex Work Decriminalisation Act 2022) ได้บนเว็บไซต์รัฐบาลวิกตอเรีย: vic.gov.au/review-make-recommendations-decriminalisation-sex-work  

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลนี้ในรูปแบบของเอกสารข้อเท็จจริงได้ด้วย

การทำให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในวิกตอเรีย

รัฐบาลวิกตอเรียกำลังทำให้งานบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย
เดี๋ยวนี้ระยะที่ 1 ของการทำให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเริ่มต้นขึ้นแล้ว
ไปที่เว็บไซต์ของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป: Sex work (English)