Bir konut kiralama

Skip listen and sharing tools

Kiracılığın başlaması 

Bir konut kiralamadan önce bir yazılı ya da sözlü kira sözleşmesine ve güvence parasını ödeyecek yeterli paraya sahip olmanız gerekecektir. 

 • Bir kira sözleşmesi (ayrıca kira kontratı - lease - olarak da adlandırılır) siz ve ev sahibi arasında düzenlenen bir sözleşmedir. Bu sözleşmede kira, güvence parası, kiracılığın türü ve süresi ile diğer şartlar ve kurallar yer almaktadır. 
 • Bir kira sözleşmesini imzalamadan önce sözleşmede yer alan her konuyu anladığınızdan emin olunuz. 
 • Ev sahibi ya da emlak acentasının iletişim ayrıntılarını alınız.
 • Çoğu ev sahibi sizden bir güvence parası ödemenizi isteyecektir. Konuta temiz bakmamanız, hasar vermeniz ya da kiracılığın sonunda kira borcunuzun olması halinde ev sahibiniz güvence parasının bir kısmını ya da tamamını talep edebilir. 
 • Ev sahibi, güvence parasını alması durumunda:
  • bunu Konut Kiracılığı Güvence Parası Kurumu’na (Residential Tenancies Bond Authority) yatırmalı
  • imzalamanız için doldurulmuş güvence parası yatırma formunu size vermeli 
  • mülkün genel durumunu belgeleyen bir durum raporu hazırlamalıdır. 
 • Ödeme yaptıktan sonra güvence parası makbuzunu 15 gün içinde almamanız halinde Konut Kiracılığı Güvence Parası Kurumu’nu (Residential Tenancies Bond Authority) arayınız. 
 • Güvence parası makbuzu önemlidir – makbuzu kaybetmeyin. Kiracılığınız sona erdiğinde güvence parasını geri almak için başvururken bu makbuza gereksiniminiz olacaktır. 
 • Ev sahibiniz ya da emlak acentası taşınmadan önce konut durum raporunun imzalı iki kopyasını size vermelidir. Konutun güvenli olduğunu kontrol ediniz ve havuzun güvenlik parmaklıkları veya belirgin elektrik sorunu gibi herhangi bir güvenlik riskini farketmeniz durumunda bunları ev sahibi ya da emlak acentasına iletiniz. Konutu inceleyiniz ve çatlak, duvarlarda lekeler ya da kırık tutacaklar gibi varolan her türlü hasarı not ederek raporu doldurunuz. Ayrıca, ev sahibi ya da acentanın yazdıklarını kabul etmemeniz halinde bunları da durum raporuna yazınız. 
 • Konut durum raporunun imzalı bir kopyasını taşındıktan sonra üç gün içinde ev sahibi ya da emlak ecentasına gönderiniz. 
 • Diğer kopyasını tutunuz. Kiracılık sona erdiğinde temizlik, hasarın giderilmesi ya da kaybolan malzemelerin yerine konulması için ödemeyi kimin yapması gerektiği konusunda bir anlaşmazlık çıkması halinde bu rapora gereksiniminiz olacaktır. 
 • Taşındığınız zaman su, elektrik, gaz ve telefonun bağlanmış olmasını sağlamak için seçtiğiniz şirketleri arayınız. Genel olarak bu hizmetleri düzenlemek ve faturaları ödemek sizin sorumluluğunuzdadır. 

Kiracılık sırasında 

Bir konut kiralarken belli hak ve sorumluluklarınız vardır. 

 • Kirayı zamanında ödeyiniz. Ödediğiniz her kira için bir makbuz alma hakkınız vardır. 
 • Konutu makul ölçüde temiz tutunuz. Tutmamanız ya da mülke zarar vermeniz halinde kiracılığınız sona erdiğinde güvence parasının tamamını geri alamayabilirsiniz. 
 • Ev sahibinin izni olmadan konutta yenileme, onarım ya da yeniden dekore etme çalışmaları yapmayınız. 
 • Komşularınızın huzur ve mahremiyetine saygı gösteriniz ve ziyaretçilerinizin de aynı şekilde davranmalarını sağlayınız. 
 • Ev sahibi ya da emlak acentası konuta girme hakkına sahiptir. Ancak en az 24 saat önce size konuta girme nedenlerini açıklayan yazılı bir bildirimde bulunmaları gerekir. Konuta girmek için geçerli olan nedenler Ev sahibi ya da emlak acentasının konuta girmesi (Landlord or owner entry to property page) sayfamızda yer almaktadır. Ayrıca, üzerinde anlaşılan bir tarih ve saatte anlaşmadan sonra en fazla yedi gün içinde olmak koşuluyla konuta girebilirler. 
 • Yapılması gereken herhangi bir onarımı ev sahibi ya da emlak acentasına bildiriniz. 

  Acil onarımlar

  • Acil bir onarıma ihtiyaç olduğunda ev sahibini ya da emlak acentanızı arayınız. Acil onarımlar konutu güvensiz ya da içinde yaşanılmaz kılan onarımlardır. Örneğin; havuz parmaklıklarında, elektrikli gereçlerde veya ısıtıcıda hasar meydana gelmesi, su borusunun patlaması, ciddi çatı akması, gaz sızıntısı ya da tuvalet sisteminde sorun olması. Acil onarımların tam listesini Acil onarımlar (Urgent repairs page) sayfamızda bulabilirsiniz. 
  • Ev sahibi ya da emlak acentası acil bir onarım talebine hemen yanıt vermek zorundadır. 
  • Ev sahibi ya da emlak acentasının konuyla hemen ilgilenmemesi halinde 1800 dolara kadar olan onarımı yaptırma yetkiniz vardır. Acil onarım düzenlemesi yapma girişimlerinizin tüm makbuz ve kayıtlarını tutunuz. 
  • Daha sonra ev sahibi ya da emlak acentasına acil onarım masraflarını size ödemelerini istediğiniz bir bildirimde bulunabilirsiniz. Bu bildirimi aldıkları tarihten itibaren 14 gün içinde size ödeme yapmaları gerekir. Formları, Formlar ve yayınlar (Forms and publications page) sayfamızdan alabilirsiniz. 
  • Acil onarım masraflarını ödeyememeniz, onarım masrafının 1800 dolardan fazla olması veya ev sahibinin ödemek istememesi halinde tavsiye almak için Victoria Tüketici İşleri’ni (Consumer Affairs Victoria) arayınız. 

  Acil olmayan onarımlar 

  • Acil olmayan onarımlar için ev sahibi ya da emlak acentasına yazılı olarak talepte bulununuz. Mektup ya da e-posta yazabilir veya Forms and publications page sayfamızda mevcut olan formları kullanabilirsiniz. 
  • Bir sorun ya da anlaşmazlık olması halinde tüm girişim ve taleplerinizi kanıtlayabilmek amacıyla tüm mektup, e-posta, sms mesajları, formlar ve raporların bir kopyasını tutunuz. 
  • Ev sahibi ya da emlak acentasının bildirim verildikten sonra 14 gün içinde onarımı yaptırmaması halinde Consumer Affairs Victoria’yı arayınız. 

Kiracılığı sona erdirme 

Kiralık konuttan taşınmak istemeniz durumunda ev sahibinize yeterince önceden bildirimde bulunmak ve konutu temiz bir şekilde bırakmak zorundasınız. 

 • Ev sahibi ya da emlak acentasına taşınmayı planladığınız tarihi yazılı olarak bildiriniz. 
 • Bildirimi ne kadar önceden bildirmeniz gerektiğini öğrenmek için Consumer Affairs Victoria’yı arayınız. Bu süre durumunuza bağlı olarak değişecektir. 
 • Güvence paranızın geri verilmesini ev sahibi ya da emlak acentası ile görüşünüz.
 • Güvence parası talep formunu doldurunuz ve Residential Tenancies Bond Authority’e gönderiniz. Form siz ve ev sahibiniz veya emlak acentası tarafından imzalanmalıdır. 
 • Ev sahibinin güvence parasından kesmek istediği miktarı kabul etmemeniz halinde formu imzalamayınız. Ücretsiz tavsiye almak için Consumer Affairs Victoria’yı arayınız. 
 • Hiç bir zaman boş güvence parası talep formu imzalamayınız. 
 • Tüm kira borçlarınızı ve faturaları ödeyiniz. 
 • Konutu temizleyiniz ve tüm kişisel eşyalarınızı yanınızda götürünüz. 
 • Anlaşmazlık olasılığına karşı durum raporunu saklayınız. 
 • Ev sahibi veya emlak acentasına iletişim ayrıntılarınızı bırakınız. 

Unutulmaması gereken önemli hususlar 

 • Anlamadığınız sürece hiç bir belgeyi imzalamayınız.
 • Resmi bile görünse hiç bir boş formu imzalamayınız. 
 • İmzaladığınız her belgenin bir kopyasını tutunuz. 
 • Herhangi bir ödeme yaptığınızda, her zaman makbuz isteyiniz.
 • Güvence parası makbuzu ve kira ya da onarımla ilgili tüm diğer makbuzları güvenli bir yerde tutunuz. 
 • Kiralama ile ilgili bir sorun ya da sorunuzun olması halinde Consumer Affairs Victoria’dan ücretsiz bilgi ve tavsiye alınız.

Kiracılara yönelik Türkçe ayrıntılı bilgi için Victoria Kiracılar Derneği internet sitesini (Tenants Union of Victoria - TUV website) ziyaret ediniz. TUV ayrıca sosyal konut kiracılarına yönelik bilgiler de sağlamaktadır.