Thuê nhà ở

Skip listen and sharing tools

Bắt đầu thuê chỗ ở

Trước khi thuê nhà, bạn cần phải có thỏa thuận thuê nhà bằng văn bản hoặc thỏa thuận miệng và có đủ tiền đóng tiền thế chân.

 • Thỏa thuận thuê nhà (còn gọi là giao kèo) là hợp đồng giữa bạn và chủ nhà. Trong thỏa thuận có ghi tiền thuê nhà bao nhiêu, tiền thế chân, thời hạn thuê, loại giao kèo thuê chỗ ở và các điều kiện cũng như điều lệ.
 • Bạn phải đảm bảo mình hiểu rõ mọi chi tiết trong thỏa thuận thuê nhà trước khi ký tên.
 • Ghi nhận chi tiết liên lạc của chủ nhà hoặc của đại diện.
 • Đa số chủ nhà sẽ đòi bạn đóng tiền thế chân (bond). Nếu bạn không gìn giữ căn hộ sạch sẽ, làm hư hại căn hộ hoặc thiếu tiền thuê nhà vào lúc chấm dứt thuê nhà, chủ nhà có thể đòi giữ lại một phần hay toàn bộ tiền thế chân.
 • Nếu chủ nhà thu tiền thế chân, họ phải:
  • nộp khoản tiền này cho Residential Tenancies Bond Authority (Cơ quan Quản lý Tiền Thế chân Thuê nhà)
  • trao cho bạn mẫu đơn giao nộp tiền thế chân đã điền chi tiết để bạn ký tên
  • lập báo cáo tình trạng căn hộ (condition report), ghi chú tình trạng tổng quát của căn hộ. 
 • Hãy liên lạc với Residential Tenancies Bond Authority nếu bạn không nhận được biên lai tiền thế chân trong vòng 15 ngày sau khi đóng tiền thế chân. 
 • Biên lai tiền thế chân của bạn là giấy tờ quan trọng – đừng để mất. Vào lúc chấm dứt thuê nhà, bạn cần phải có biên lai này để có thể xin lấy lại tiền thế chân.
 • Trước khi bạn dọn vào, chủ nhà hoặc đại diện phải đưa cho bạn hai bản báo cáo tình trạng căn hộ có chữ ký. Hãy kiểm tra xem căn hộ có an toàn không và báo cho chủ nhà hoặc đại diện biết nếu để ý thấy có bất cứ điều rủi ro gì không an toàn, chẳng hạn như hồ bơi không rào chắc chắn hoặc bạn nhìn thấy vấn đề liên quan tới điện mà. Xem xét căn hộ và điền chi tiết vào báo cáo, ghi chi tiết bất kỳ hư hại nào đã có sẵn như vết nứt, dấu vết trên tường hoặc đồ vặn/tay cầm bị gãy. Bạn cũng ghi chú vào báo cáo tình trạng căn hộ nếu không đồng ý với những gì chủ nhà hoặc đại diện đã ghi chú vào đó. 
 • Gởi báo cáo tình trạng căn hộ đã ký tên cho chủ nhà hoặc đại diện trong vòng ba ngày sau khi bạn dọn vào.
 • Giữ lại một báo cáo tình trạng căn hộ. Có khi bạn cần sử dụng báo cáo này vào lúc chấm dứt thuê nhà nếu xảy ra vấn đề tranh cãi về việc ai phải trả chi phí dọn dẹp, các hư hại hoặc thay mới các thứ bị mất.
 • Liên lạc với công ty nước, điện, ga theo ý bạn để đảm bảo những tiện ích sinh hoạt này đã được câu nối trước lúc bạn dọn vào. Nói chung, bạn có trách nhiệm tự thu xếp những dịch vụ này và trả hóa đơn. 

Trong thời gian thuê chỗ ở

Khi thuê chỗ ở, bạn có những quyền và trách nhiệm nhất định.

 • Phải trả tiền thuê nhà đúng hạn. Mỗi lần trả tiền thuê nhà bạn có quyền hỏi xin biên lai. 
 • Giữ gìn căn hộ tương đối sạch sẽ. Nếu căn hộ không tương đối sạch sẽ hoặc nếu bạn làm hư hại căn hộ, khi bạn chấm dứt thuê chỗ ở, có thể bạn sẽ không được trả lại trọn tiền thế chân.
 • Đừng tân trang, sửa đổi hay trang trí căn hộ mà không xin phép chủ nhà.
 • Tôn trọng sự yên tĩnh và riêng tư của hàng xóm và đảm bảo khách của bạn cũng làm vậy. 
 • Chủ nhà hoặc đại diện có quyền vào căn hộ, nhưng họ phải gởi giấy thông báo cho bạn biết trước ít nhất 24 tiếng đồng hồ và cho biết lý do họ cần phải vào căn hộ. Các lý do chính đáng được liệt kê trên Landlord or owner entry to property page (trang về chủ nhà hoặc chủ sở hữu vào căn hộ) của chúng tôi. Họ cũng có thể vào căn hộ vào ngày giờ đã thỏa thuận với điều kiện là không quá bảy ngày sau khi đã thỏa thuận. 
 • Báo cho chủ nhà hoặc đại diện biết về bất kỳ vấn đề sửa chữa nào cần phải được thực hiện. 

  Sửa chữa cấp bách

  • Liên lạc với chủ nhà hoặc đại diện nếu bạn có vấn đề sửa chữa cấp bách. Sửa chữa cấp bách là trường hợp vấn đề đó làm cho căn hộ không an toàn hoặc không thể cư ngụ được nữa; ví dụ như, hàng rào hồ bơi bị hư hại, thiết bị điện hay lò sưởi bị hư, ống nước bị bể, mái bị dột nặng, thiết bị ga bị xì ga hoặc bồn cầu bị hư. Bạn có thể tìm thấy trọn danh sách tại Urgent repairs page (trang về Sửa chữa cấp bách) của chúng tôi.
  • Chủ nhà hoặc đại diện phải giải quyết ngay khi bạn yêu cầu sửa chữa cấp bách.
  • Nếu chủ nhà hoặc đại diện không giải quyết nhanh chóng, bạn có thể gọi người tới sửa chữa tới 1.800 đô-la. Giữ tất cả biên lai và giấy tờ của những lần bạn tìm cách thu xếp thợ đến sửa chữa cấp bách. 
  • Sau đó, bạn có thể trao/gởi thông báo cho chủ nhà hoặc đại diện đòi họ bồi hoàn chi phí sửa chữa cấp bách. Họ có 14 ngày để thanh toán tính từ ngày họ nhận được thông báo. Các mẫu đơn đều có sẵn tại Forms and publications page (trang Mẫu đơn và ấn phẩm) của chúng tôi.
  • Nếu không có đủ tiền chi trả cho sửa chữa cấp bách, chi phí sửa chữa nhiều hơn 1.800 đô-la hoặc chủ nhà không chịu thanh toán, bạn hãy gọi Consumer Affairs Victoria (Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria) để nhờ họ hướng dẫn. 

  Sửa chữa không cấp bách

  • Viết giấy yêu cầu gởi chủ nhà hoặc đại diện thực hiện các sửa chữa không cấp bách. Bạn có thể gởi thư hoặc email hoặc sử dụng các mẫu đơn có sẵn tại Forms and publications page (trang Mẫu đơn và ấn phẩm) của chúng tôi. 
  • Giữ lại tất cả thư từ, email, tin nhắn, mẫu đơn và báo cáo để nếu có vấn đề hay tranh cãi, bạn có bằng chứng tất cả những gì bạn đã thực hiện hay đã yêu cầu.
  • Gọi Consumer Affairs Victoria (Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria) nếu chủ nhà hoặc đại diện không thực hiện việc sửa chữa trong vòng 14 ngày sau khi nhận giấy thông báo.

Chấm dứt thuê chỗ ở

Khi muốn dọn ra khỏi căn hộ thuê, bạn phải thông báo cho chủ nhà biết đúng thời hạn thông báo trước đã quy định và giao lại căn hộ trong trình trạng sạch sẽ.

 • Gởi giấy thông báo cho chủ nhà hoặc đại diện biết bạn dự định dọn ra vào lúc nào.
 • Hỏi Consumer Affairs Victoria (Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria) để biết bạn phải thông báo trước bao lâu. Thời hạn này dài ngắn tùy theo tình huống của bạn
 • Thảo luận với chủ nhà hoặc đại diện về việc hoàn trả tiền thế chân.
 • Điền mẫu đơn xin lấy lại tiền thế chân và gởi cho Residential Tenancies Bond Authority. Mẫu đơn phải có chữ ký của bạn và chủ nhà hoặc đại diện.
 • Đừng ký mẫu đơn xin lại tiền thế chân nếu không đồng ý với số tiền thế chân chủ nhà muốn đòi lấy. Liên lạc với Consumer Affairs Victoria (Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria) để được hướng dẫn miễn phí. 
 • Không bao giờ ký tên vào mẫu đơn xin lấy lại tiền thế chân còn để trống.
 • Thanh toán tất cả tiền thuê nhà và hóa đơn còn thiếu.
 • Dọn dẹp căn hộ và đem theo hết đồ đạc của bạn.
 • Giữ báo cáo tình trạng căn hộ phòng khi xảy ra tranh cãi.
 • Cho chủ nhà hoặc đại diện biết địa chỉ và số điện thoại để họ liên lạc với bạn.

Những điểm quan trọng cần nhớ

 • Không ký bất kỳ giấy tờ nào hết trừ khi bạn hiểu rõ là giấy tờ gì.
 • Không bao giờ ký tên vào giấy tờ còn để trống, cho dù giấy tờ đó nhìn có vẻ hợp pháp.
 • Giữ lại bản sao bất kỳ giấy tờ nào bạn đã ký tên.
 • Hỏi lấy biên lai mỗi lần bạn phải trả tiền cho món gì.
 • Giữ biên lai tiền thế chân và bất kỳ biên lai nào khác về tiền thuê nhà hoặc sửa chữa ở nơi an toàn.
 • Nhờ Consumer Affairs Victoria (Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria) hướng dẫn nếu bạn gặp vấn đề thuê chỗ ở hay có thắc mắc.

Muốn biết thêm thông tin tiếng Việt dành cho người thuê nhà, xin vào trang mạng Công đoàn Người Thuê nhà Tiểu bang Victoria (Tenants Union of Victoria - TUV website). TUV cũng cung cấp thông tin dành cho người thuê nhà về nhà chính phủ và nhà bình dân.

Videos

Bắt đầu và chấm dứt hợp đồng

Video transcript: Bonds (Word, 92KB)

Báo cáo tình trạng