Thuê nhà ở

Skip listen and sharing tools

Lưu ý: mục đích của trang này là phổ biến đến cộng đồng và các tổ chức bênh vực phiên bản tiếng Anh các trang tương đương do chúng tôi cung cấp tại Phần các ngôn ngữ khác. Muốn biết thông tin đầy đủ về thuê nhà, hãy xem Phần về Thuê nhà.

Quyền hạn và trách nhiệm của quý vị khi thuê nhà

Khi thuê nhà, quý vị có các quyền hạn và trách nhiệm. Trang này cung cấp cho quý vị thông tin sơ lược về thuê nhà và sẽ giúp quý vị tìm thêm thông tin nếu cần.

Victoria đã thực hiện những thay đổi đáng kể đối với luật thuê nhà vào năm 2021. Đọc về các điều lệ mới.

Tại trang này:

Quyết định xem bất động sản đó có phù hợp với quý vị hay không

Khi quý vị đồng ý với ai đó để thuê nhà của họ để ở, quý vị đang ký hợp đồng thuê nhà. Đây là văn bản pháp lý và muốn kết thúc hợp đồng quý vị có thể phải tốn thời gian, vì vậy quý vị cần chắc chắn rằng bất động sản đó phù hợp với mình.

Trước khi quý vị ký hợp đồng thuê nhà, có một số thông tin mà người cho thuê (chủ nhà) phải cho quý vị biết. Thông tin này gọi là những thông tin bắt buộc phải tiết lộ. Thông tin này bao gồm những điều sau:

 • nếu người cho thuê đã nhờ đại lý bán nhà hoặc đã soạn thảo hợp đồng bán nhà.
 • nếu họ là chủ sở hữu căn nhà hoặc, nếu không, họ có quyền cho thuê nhà hay không.
 • nếu căn nhà cho thuê hoặc nơi chốn sử dụng chung là nơi xảy ra án mạng trong 5 năm qua.
 • nếu nhà cho thuê có bất kỳ amiăng nào trong căn nhà.

Muốn biết thêm thông tin về các yêu cầu liên quan đến thông tin bắt buộc tiết lộ, hãy xem Biết các quyền hạn của quý vị khi ký hợp đồng.

Phân biệt đối xử bởi người cho thuê

Ở Victoria, phân biệt đối xử một người nào đó liên quan đến các đặc điểm cá nhân nhất định là trái pháp luật. Điều này có nghĩa là người cho thuê và đại lý địa ốc không được phép từ chối cho quý vị thuê chỗ ở hoặc phân biệt đối xử với quý vị trong thời gian thuê nhà vì lý do các đặc điểm cá nhân đã được pháp luật bảo vệ.

Việc người cho thuê hoặc đại diện của họ đối xử bất lợi với quý vị hoặc phân biệt đối xử với quý vị vì những đặc điểm cá nhân khi quý vị nộp đơn xin thuê nhà, cư ngụ trong nhà cho thuê hoặc rời nhà cho thuê là trái pháp luật.

Người cho thuê phải cung cấp cho quý vị thông tin về phân biệt đối xử mỗi khi quý vị nộp đơn xin thuê nhà như một phần trong đơn xin thuê nhà.

Muốn biết thêm thông tin về phân biệt đối xử liên quan đến thuê nhà, hãy xem Phân biệt đối xử trái pháp luật liên quan đến thuê nhà.

Những câu hỏi mà người cho thuê không được phép hỏi quý vị

Nếu quý vị nộp đơn xin thuê nhà, người cho thuê không được phép hỏi quý vị:

 • quý vị từng có tranh chấp với người cho thuê (hoặc cơ sở cung cấp nhà ở khác) trước đây hay không
 • tiền thế chân của quý vị đã từng có người nộp đơn xin lấy hay không
 • tờ tường trình tín dụng hoặc tờ tường trình tài khoản ngân hàng có tất cả các giao dịch hàng ngày của quý vị - người cho thuê có thể yêu cầu tờ tường trình, nhưng quý vị có thể xóa một số giao dịch để bảo vệ chi tiết riêng tư của mình
 • bất kỳ thông tin nào về một đặc điểm được Đạo luật Bình đẳng Cơ hội năm 2010 (Equal Opportunity Act 2010) bảo vệ, trừ trường hợp có trình bày bằng văn bản lý do họ cần biết thông tin đó.

Đôi khi người cho thuê sẽ thu thập thông tin này từ các nguồn thông tin khác. Nhưng họ không được phép yêu cầu quý vị cung cấp thông tin đó khi quý vị nộp đơn xin thuê nhà.

Bắt đầu hợp đồng thuê nhà

Khi quý vị đồng ý với ai đó để thuê nhà của họ để ở, quý vị đang ký hợp đồng thuê nhà ở (đôi khi gọi là giao kèo hoặc hợp đồng thuê nhà).

Hợp đồng có thể là văn bản hoặc lời nói, nhưng tốt hơn hết là bằng văn bản.

Hợp đồng thuê nhà là hợp đồng giữa quý vị và người cho thuê. Hợp đồng ghi:

Quý vị phải sử dụng 'mẫu đơn chính thức' khi ký hợp đồng thuê nhà bằng văn bản. Mẫu đơn chính thức mẫu đơn theo đúng quy định trong luật cho thuê nhà tại Victoria. Chúng tôi khuyên quý vị nên sử dụng mẫu đơn chính thức của chúng tôi.

Đối với các hợp đồng có thời hạn cố định từ 5 năm trở xuống, chúng tôi khuyên quý vị nên sử dụng mẫu đơn chính thức của chúng tôi

Mẫu đơn 1.

Đối với các hợp đồng có thời hạn dài hơn 5 năm, quý vị nên sử dụng mẫu đơn chính thức của chúng tôi

Mẫu đơn 2.

Người thuê hoặc người cho thuê có thể thêm các điều kiện hoặc điều lệ vào hợp đồng thuê nhà, miễn là không vi phạm Đạo luật Thuê Chỗ ở (Residential Tenancies Act).

Ví dụ: người cho thuê có thể đặt ra điều lệ về không hút thuốc trong nhà. Hoặc, người thuê nhà có thể yêu cầu ghi thêm điều lệ rằng tất cả các thiết bị ga phải được bảo trì mỗi hai năm.

Quý vị chỉ nên ký hợp đồng nếu quý vị hiểu và đồng ý với tất cả các điều lệ và điều kiện trong hợp đồng thuê nhà, cũng như các quyền hạn và trách nhiệm của quý vị trong tư cách người thuê.

Nếu có điều gì không hiểu, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để được giải thích.

Trước khi dọn vào

Trước khi quý vị dọn vào, người cho thuê hoặc đại lý phải cung cấp cho quý vị:

 • bản hợp đồng thuê nhà của quý vị
 • bộ chìa khóa cho mỗi người thuê đã ký hợp đồng
 • bản báo cáo tình trạng (nếu họ yêu cầu quý vị đóng tiền thế chân)
 • chi tiết liên lạc trong trường hợp quý vị cần thực hiện việc sửa chữa khẩn cấp.

Quý vị nên liên lạc với các công ty nước, điện, ga và điện thoại quý vị định sử dụng và kết nối các dịch vụ đó trước lúc quý vị dọn vào. Quý vị có trách nhiệm thu xếp các dịch vụ này và thanh toán các hóa đơn trừ trường hợp nội dung hợp đồng của quý vị quy định khác hơn.

Muốn biết thêm thông tin, hãy xem Câu nối tiện ích sinh hoạt và các dịch vụ.

Quý vị cũng có thể tìm thêm thông tin trong mẫu hợp đồng thuê nhà của chúng tôi.

Các tiêu chuẩn tối thiểu đối với nhà cho thuê

Người cho thuê phải bảo đảm bất động sản được bảo trì theo các tiêu chuẩn tối thiểu đối với nhà cho thuê. Điều này bao gồm bảo đảm:

 • bất động sản không bị nấm mốc, có các loài phá hại hoặc chuột bọ
 • các thiết bị hiện hữu như lò nướng và bếp đều ở trong tình trạng còn xài được
 • có lò sưởi an toàn, còn xài được
 • có nguồn cung cấp nước nóng hợp lý cho nhà bếp và phòng tắm
 • cấu trúc bất động sản an toàn và che chắn được thời tiết.

Nếu nhà cho thuê không đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu, quý vị có thể kết thúc hợp đồng thuê nhà trước khi dọn vào. Quý vị cũng có thể yêu cầu sửa chữa khẩn cấp để nhà cho thuê đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu bất kỳ lúc nào sau khi đã dọn vào.

Lưu ý: điều này chỉ áp dụng cho các hợp đồng thuê nhà mới ký từ ngày 29 tháng 3 năm 2021. Nếu đã ký hợp đồng thuê nhà trước ngày này, quý vị có thể tìm thêm thông tin trên trang Chuyển đổi sang luật thuê mới của chúng tôi

Muốn biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn tối thiểu, hãy xem Các tiêu chuẩn tối thiểu đối với nhà cho thuê.

Đóng tiền thế chân

Hầu hết người cho thuê sẽ yêu cầu quý vị đóng tiền thế chân trước khi quý vị dọn vào để họ có tiền trang trải mọi hư hại mà quý vị có thể gây ra cho bất động sản.

Nếu quý vị không gây ra bất kỳ hư hại nào hết, quý vị sẽ nhận lại tiền thế chân khi dọn ra.

Nếu quý vị gây ra hư hại, người cho thuê có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ tiền thế chân để trang trả chi phí sửa chữa hư hại sau khi quý vị dọn ra.

Tiền thế chân do Cơ quan Đặc trách Tiền thế chân Thuê Chỗ ở (RTBA, Residential Tenancies Bond Authority), cơ quan độc lập, nắm giữ cho đến khi hợp đồng của quý vị kết thúc. Người cho thuê không có quyền sử dụng số tiền này trừ trường hợp họ cần sau khi quý vị dọn ra.

Nếu người cho thuê nhận tiền thế chân, họ phải:

 • nộp cho RTBA
 • trao cho quý vị mẫu đơn nộp tiền thế chân đã điền chi tiết để quý vị ký tên
 • làm bản báo cáo tình trạng ghi lại tình trạng tổng quát của bất động sản

Quý vị sẽ nhận được biên lai từ RTBA cho thấy đã nộp tiền thế chân của quý vị. Bảo đảm quý vị cất biên lai tiền thế chân này ở nơi an toàn. Hãy liên lạc với RTBA nếu quý vị không nhận được biên lai tiền thế chân trong vòng 15 ngày kể từ ngày đóng tiền thế chân.

Bản báo cáo tình trạng

Bản báo cáo tình trạng ghi lại tình trạng bất động sản khi quý vị dọn vào.

Trong bản báo cáo này phải ghi rõ nếu có bất kỳ vấn đề hiện tại nào với bất động sản, chẳng hạn như bất kỳ thứ gì bị hư hoặc hư hại.

Khi quý vị dọn ra, bản báo cáo tình trạng sẽ là văn bản dùng để kiểm tra xem quý vị có gây hư hại cho bất động sản hay không (ngoại trừ hư hại nhỏ thông thường xảy ra do sử dụng bình thường, hàng ngày, gọi là hao mòn hợp lý).

Người cho thuê hoặc đại lý phải cung cấp cho quý vị 2 bản báo cáo tình trạng có chữ ký (hoặc bản điện tử) trước khi quý vị dọn vào. Khi nhận được bản báo cáo tình trạng, quý vị nên:

 1. Kiểm tra xem bất động sản có an toàn không và thông báo cho người cho thuê hoặc đại lý biết về bất kỳ rủi ro nào liên quan đến an toàn (như hàng rào hồ bơi bị hư hại hoặc các vấn đề về điện).
 2. Điền chi tiết vào cả hai bản sao bản báo cáo. Ghi lại mọi hư hại hiện có như vết nứt, dấu vết trên tường hoặc tay cầm bị gãy. Quý vị cũng có thể ghi chú nếu quý vị không đồng ý với những gì người cho thuê hoặc đại lý đã viết trong bản báo cáo.
 3. Chụp hình để cho thấy tình trạng các vật dụng, đồ đạc và phụ kiện.
 4. Gửi lại bản sao bản báo cáo tình trạng có chữ ký cho người cho thuê hoặc đại lý trong vòng 3 ngày sau khi dọn vào
 5. Giữ lại bản sao kia và cất ở nơi an toàn. Quý vị có thể cần bản sao này khi dọn ra để lấy lại tiền thế chân.

Trong thời hạn hợp đồng thuê nhà

Quý vị có những quyền hạn và trách nhiệm nhất định trong thời gian cư ngụ trong nhà thuê.

 • Trả tiền thuê nhà đúng hạn. Quý vị có quyền nhận được biên lai cho mỗi lần trả tiền thuê nhà.
 • Giữ bất động sản khá sạch sẽ. Nếu không, hoặc nếu quý vị làm hư hại cho bất động sản, quý vị có thể không được trả lại toàn bộ tiền thế chân khi dọn ra.
 • Tôn trọng sự yên bình và sự riêng tư của hàng xóm và bảo đảm khách của quý vị cũng làm như vậy.
 • Nói cho người cho thuê hoặc đại lý biết về bất kỳ việc sửa chữa nào cần thực hiện
 • Quý vị có thể thực hiện những thay đổi nhỏ đối với bất động sản như gắn móc treo hình. Nhưng quý vị không được tân trang, thay đổi hoặc trang trí lại bất động sản mà không được người cho thuê đồng ý cho phép.

Người cho thuê hoặc đại lý có quyền vào bất động sản, nhưng họ phải thông báo bằng văn bản cho quý vị biết trước ít nhất 24 giờ và cho quý vị biết lý do họ cần vào nhà.

danh sách các lý do hợp lệ mà người cho thuê hoặc đại lý có thể vào bất động sản. Họ cũng có thể vào bất động sản vào ngày và giờ đã thỏa thuận. Người cho thuê hoặc đại lý cho thuê chỉ có thể tiến hành kiểm tra bất động sản 6 tháng một lần và không được phép kiểm tra lần đầu tiên trong 3 tháng đầu tiên quý vị cư ngụ ở đó.

Sửa đổi

Quý vị có quyền thực hiện một số sửa đổi đối với nhà cho thuê mà không cần phải được người cho thuê đồng ý trước. Điều này bao gồm:

 • Gắn móc treo hình hoặc đinh vít cho giá treo tường, kệ hoặc giá đỡ trên các bề mặt không phải là tường gạch hoặc bê-tông lộ ra ngoài.
 • Gắn đầu vòi sen tiết kiệm nước, miễn là vẫn giữ lại đầu vòi sen ban đầu.
 • Gắn màn hoặc dây cột.

Ngoài ra còn có những sửa đổi khác, đáng kể hơn, cần phải được người cho thuê đồng ý, tuy nhiên, họ không được từ chối một cách vô lý. Quý vị có thể tìm danh sách đầy đủ các sửa đổi này ở đây.

Nếu đã thực hiện các sửa đổi, quý vị sẽ cần trả lại bất động sản về tình trạng ban đầu trước hợp đồng thuê nhà, trừ trường hợp đã thỏa thuận khác hơn với người cho thuê.

Muốn biết thêm thông tin về các sửa đổi, bao gồm khi người cho thuê có quyền từ chối sự đồng ý, hãy xem Người thuê nhà thực hiện thay đổi đối với bất động sản.

Thực hiện việc sửa chữa

Quý vị có quyền yêu cầu sửa chữa bất động sản khi có thứ gì đó bị hư hoặc hư hại. Nếu quý vị không gây ra hư hại (ví dụ, nếu lò sưởi bị hư), quý vị sẽ không phải trả tiền. Nếu quý vị gây ra hư hại, quý vị có thể sẽ phải trả chi phí sửa chữa.

Người cho thuê không được phép chấm dứt hợp đồng thuê nhà vì quý vị đã yêu cầu việc sửa chữa.

Việc sửa chữa có thể khẩn cấp hoặc không khẩn cấp. Việc sửa chữa khẩn cấp là những việc cần phải thực hiện để bảo đảm chỗ ở được an toàn. Điều này bao gồm những việc như ga bị rò rỉ, hệ thống nước nóng bị hư hoặc hàng rào hồ bơi bị hư hại.

Muốn biết thêm thông tin, hãy xem Sửa chữa tại nhà cho thuê.

Nếu quý vị cần sửa chữa khẩn cấp

 • Thông báo cho người cho thuê hoặc đại lý biết bằng văn bản và họ phải sửa chữa ngay lập tức. Quý vị nên viết yêu cầu của mình bằng văn bản, ngay cả khi quý vị đã gọi điện thoại liên lạc với họ hoặc đại lý địa ốc trước.
 • Nếu họ không sửa chữa nhanh chóng, quý vị có thể chi trả tới 2500 đô-la để thực hiện việc sửa chữa.
 • Bảo đảm quý vị giữ tất cả các biên lai cho công việc sửa chữa, và các bản sao văn bản yêu cầu sửa chữa của quý vị.
 • Yêu cầu người cho thuê hoặc đại lý hoàn tiền lại cho quý vị chi phí sửa chữa bằng mẫu đơn này. Họ phải hoàn tiền lại cho quý vị trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được mẫu đơn.
 • Nếu quý vị không có tiền chi trả việc sửa chữa khẩn cấp, chi phí sửa chữa tốn hơn 2500 đô-la hoặc người cho thuê từ chối trả tiền, hãy gọi điện cho chúng tôi để được tư vấn.

Nếu quý vị không chắc liệu có cần sửa chữa khẩn cấp hay không, hãy đọc danh sách đầy đủ các trường hợp sửa chữa khẩn cấp.

Việc sửa chữa là không khẩn cấp nếu quý vị có thể tiếp tục sống an toàn trong nhà. Việc sửa chữa không khẩn cấp bao gồm những thứ như tủ hoặc máy rửa chén bát bị hư. Người cho thuê vẫn phải sửa chữa vấn đề không khẩn cấp trong vòng 14 ngày.

Nếu quý vị cần sửa chữa không khẩn cấp:

 • Yêu cầu người cho thuê hoặc đại lý bằng văn bản để họ sửa chữa. Quý vị có thể gửi email hoặc thư hoặc sử dụng mẫu đơn này.
 • Giữ lại bản sao tất cả thư, email, tin nhắn văn bản, mẫu đơn và các báo cáo, để nếu có vấn đề hoặc tranh chấp, quý vị có bằng chứng về tất cả những gì mình đã thực hiện và yêu cầu của mình.
 • Gọi điện cho chúng tôi nếu người cho thuê hoặc đại lý không thực hiện việc sửa chữa trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoặc nộp đơn lên VCAT để yêu cầu việc sửa chữa.

Gia hạn hợp đồng

Khi hợp đồng thuê nhà kết thúc, không phải lúc nào quý vị cũng phải dọn ra. Nếu muốn ở lại, quý vị nên liên lạc với người cho thuê hoặc đại lý để xem liệu quý vị có thể ký hợp đồng mới hay chuyển sang hợp đồng từng tháng hay không. Đọc thêm về Gia hạn hợp đồng (giao kèo) thuê nhà.

Kết thúc hợp đồng

Có thể kết thúc hợp đồng thuê nhà vì một số lý do. Một số lý do thông thường là:

 • người thuê quyết định dọn ra
 • hợp đồng đã đến ngày kết thúc
 • người cho thuê muốn dọn vào, bán bất động sản hoặc sửa chữa quy mô

Người thuê nhà đã ngừng trả tiền thuê nhà, gây nguy hiểm cho người khác, làm hư hại nặng cho bất động sản hoặc vi phạm các điều lệ trong hợp đồng.

Muốn biết thêm thông tin về lý do để có thể kết thúc hợp đồng thuê nhà, hãy xem Người thuê gửi thông báo hoặc Thông báo ngay lập tức về hành vi bạo động, nguy hiểm và hư hại nghiêm trọng.

Nếu quý vị muốn kết thúc hợp đồng

Khi muốn dọn ra khỏi nhà thuê, quý vị phải thông báo cho người cho thuê biết trước đúng thời hạn thông báo và để lại bất động sản trong tình trạng sạch sẽ.

 • Hãy hỏi chúng tôi để biết quý vị phải thông báo trước bao lâu. Điều này sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình huống của quý vị.
 • Gửi email hoặc thư thông báo cho người cho thuê hoặc đại lý biết khi quý vị định dọn ra.
 • Thanh toán bất kỳ khoản tiền thuê nhà và hóa đơn nào chưa thanh toán.
 • Liên lạc với người cho thuê hoặc đại lý về việc lấy lại tiền thế chân
 • Dọn dẹp vệ sinh bất động sản và mang theo tất cả đồ đạc của quý vị.
 • Giữ bản báo cáo tình trạng phòng trường hợp xảy ra vấn đề khi lấy lại tiền thế chân.
 • Để lại địa chỉ liên lạc và số điện thoại với người cho thuê hoặc đại lý.

Lấy lại tiền thế chân

Người cho thuê sẽ kiểm tra lần cuối và sử dụng bản báo cáo tình trạng để so sánh bất kỳ thay đổi nào đối với bất động sản. Họ sẽ cho quý vị biết nếu họ nghĩ rằng có lý do chính đáng để họ yêu cầu lấy một phần tiền thế chân.

Đừng ký vào mẫu yêu cầu lấy thế chân nếu quý vị không đồng ý với số tiền thế chân người cho thuê muốn lấy. Hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Không bao giờ ký vào mẫu yêu cầu lấy thế chân chưa điền chi tiết.

Kết thúc hợp đồng sớm (phá hợp đồng)

Nếu muốn dọn ra trước ngày hợp đồng kết thúc, quý vị có thể phải trả chi phí để người cho thuê không bị thiệt thòi về tiền bạc.

Quý vị cũng có thể phải tiếp tục trả tiền thuê nhà sau khi dọn ra, nếu người cho thuê không tìm được người dọn vào ngay.

Tuy nhiên, chi phí quý vị phải trả phải hợp tình hợp lý, và người cho thuê phải bằng mọi cách tìm người thuê mới. Chi phí hợp lý có nghĩa là chi phí mà hầu hết mọi người sẽ nghĩ là hợp lý. Luật không xác định chính xác chi phí hợp lý là gì, vì vậy nếu mọi người không thể đồng ý mức nào là hợp lý, họ có thể nộp đơn lên VCAT để VCAT quyết định cho họ.

Đọc thêm về việc kết thúc sớm hợp đồng.

Chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà

Thay vì kết thúc hợp đồng thuê nhà sớm và phải trả chi phí, quý vị có thể chuyển nhượng hợp đồng cho người khác.

Nếu làm như vậy, quý vị vẫn có thể phải trả lệ phí chuyển nhượng, tuy nhiên, đây phải là khoản chi phí hợp lý cho công việc cần phải thực hiện. Đọc thêm về Chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà.

Bị mời dọn ra (nhận được thông báo dọn ra)

Người cho thuê có thể yêu cầu quý vị dọn ra, nhưng chỉ khi có lý do chính đáng. Ví dụ:

 • hợp đồng thuê nhà đã kết thúc
 • bất động sản không còn thích hợp cho con người cư ngụ
 • quý vị đã thiếu nợ tiền thuê nhà ít nhất 14 ngày.

Người cho thuê không được phép thông báo yêu cầu người thuê dọn ra bởi vì người thuê nhà đã thực hiện việc gì đó, hoặc nói rằng họ sẽ thực hiện việc gì đó mà họ có quyền hợp pháp để thực hiện trong cương vị người thuê nhà.

Ví dụ: người cho thuê không được phép gửi thông báo yêu cầu người thuê nhà dọn ra vì:

 • yêu cầu sửa chữa  
 • yêu cầu nuôi thú cưng 
 • phản đối việc tăng tiền thuê nhà. 

Tuy nhiên, có những lý do khác mà người cho thuê có thể muốn kết thúc hợp đồng thuê nhà. Muốn biết tất cả các lý do mà người cho thuê có thể yêu cầu quý vị dọn ra và họ phải thông báo cho quý vị biết trước bao lâu, hãy xem Thông báo dọn ra đối với nhà cho thuê.

Phản đối thông báo dọn ra

Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị không nhận được thông báo dọn ra một cách hợp lệ hoặc nếu cho rằng lý do của người cho thuê là không đúng sự thật hay không công bằng, quý vị có thể phản đối thông báo đó. Hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Đuổi nhà (nhận được án lệnh đuổi nhà)

Nếu bị đuổi nhà và cần giúp đỡ, hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Những điều quan trọng cần nhớ

 • Đừng ký bất cứ giấy tờ gì trừ trường hợp quý vị hiểu nội dung giấy tờ đó.
 • Không bao giờ ký vào mẫu đơn chưa điền chi tiết, ngay cả khi có vẻ chính thức.
 • Giữ lại bản sao bất cứ giấy tờ gì quý vị đã ký tên.
 • Giữ lại bản sao tất cả các liên lạc với người cho thuê hoặc đại lý.
 • Hỏi lấy biên lai mỗi khi quý vị phải trả tiền cho một thứ gì đó.
 • Cất biên lai tiền thế chân của quý vị và bất kỳ biên lai nào khác cho tiền thuê nhà hoặc chi phí sửa chữa ở nơi an toàn.

Liên lạc với chúng tôi để được tư vấn miễn phí nếu quý vị có vấn đề hay có thắc mắc về việc thuê nhà.

Gọi số 13 14 50 để nói chuyện với Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria (Consumer Affairs Victoria) có thông dịch viên