သင်၏ အိမ်ငှါးရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်များ

Skip listen and sharing tools

အိမ်ငှါးရမ်းသည့်အခါ သင့်တွင် အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်များ ရှိသည်။ ဤစာမျက်နှာတွင် သင့်အတွက် အိမ်ငှါးရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ နိဒါန်းတစ်ခု ရေးသားထားပြီး အကယ်၍ သင် လိုအပ်လျှင် နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ သိရှိနိုင်ရန် အထောက်အကူပြုပါမည်။

ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အိမ်ငှါးရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေများအား သိသိသာသာ ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စည်းမျဉ်း အသစ်များ အကြောင်း ဖတ်ရှုပါ။

ဤစာမျက်နှာတွင်-

အိမ်မှာ သင့်အတွက် သင့်တော်ခြင်းရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ခြင်း

သင်သည် တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် ၎င်းတို့၏အိမ်တွင် နေထိုင်ရန်အတွက် ငှါးရမ်းရန် သဘောတူသည့်အခါ နေထိုင်ရေး အိမ်ငှါးစာချုပ် တစ်ခုကို ချုပ်ဆိုပါသည်။ ၎င်းမှာ တရားဝင် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဆိုပါ စာချုပ်ကို အဆုံးသတ်ရန် အချိန်ယူရနိုင်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့် အိမ်မှာ သင့်အတွက် သင့်တော်ကြောင်း ယုံကြည်မှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

သင် အိမ်ငှါးစာချုပ်ကို မချုပ်ဆိုမီ အိမ်ရှင်အနေဖြင့် သင့်အား ပြောပြရမည့် အချို့ သတင်းအချက်အလက်များ ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့ကို မဖြစ်မနေ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ရမည့်အချက်များဟု ခေါ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

 • အိမ်ရှင်သည် အိမ်ကိုရောင်းရန် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဉီးနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေခြင်း ရှိမရှိ သို့မဟုတ် အိမ်အရောင်းစာချုပ်တစ်ခု ပြင်ဆင်နေခြင်း ရှိမရှိ။
 • ၎င်းတို့သည် အိမ်၏ ပိုင်ရှင် ဟုတ်မဟုတ် သို့မဟုတ် မဟုတ်လျှင် ၎င်းတို့တွင် အိမ်ကို အငှါးချရန် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိမရှိ။
 • အငှါးချမည့် အိမ် သို့မဟုတ် ဘုံအိမ်မှာ လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်အတွင်း လူသတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တည်နေရာတွင် တည်ရှိနေခြင်း ဟုတ်မဟုတ်။
 • အငှါးချမည့်အိမ်တွင် အိမ်တွင်း၌ ကျောက်ဂွမ်း (asbestos) ရှိမရှိ။

မဖြစ်မနေ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ပြောရမည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ပိုမိုသော သတင်းအချက်အလက်များကို စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးသည့်အခါ သင့် အခွင့်အရေးများကို သိရှိခြင်း တွင် ဖတ်ရှုပါ။

အိမ်ရှင်များမှ ပြုကျင့်သည့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း

ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်တွင် တစ်စုံတစ်ယောက်အား ပင်ကိုအသွင်အပြင် အချို့နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းသည် ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အိမ်ရှင်နှင့် အိမ်လုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်တို့သည် သင် အိမ်ငှါးနေစဉ်အတွင်း ဥပဒေက အကာအကွယ်ပေးထားသည့် ပင်ကိုအသွင်အပြင်ကို အခြေခံ၍ သင့်အား နေရာထိုင်ခင်းကို မငြင်းဆိုနိုင်ပါ သို့မဟုတ် သင့်အား ခွဲခြားဆက်ဆံ၍ မရနိုင်ပါ။

သင် အိမ်ငှါးရန်အတွက် လျှောက်လွှာတင်သွင်းသည့်အခါ၊ အငှါးအိမ်တွင် နေထိုင်နေသည့်အခါ သို့မဟုတ် အငှါးအိမ်မှ ပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာသည့်အခါ အဆိုပါ ပင်ကိုယ်အသွင်အပြင်ကြောင့် အိမ်ရှင် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် သင့်အား မသင့်လျော်စွာ ဆက်ဆံခြင်းသည် သို့မဟုတ် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းသည် ဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သည်။

အိမ်ရှင်သည် အငှါးအိမ်အတွက် သင် လျှောက်လွှာတင်သွင်းသည့်အခါတိုင်း ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များကို အိမ်ငှါးရန်လျှောက်လွှာပုံစံ၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် သင့်အား ပေးအပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

အိမ်ငှါးရမ်းရာ၌ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းအကြောင်း ပိုမိုသော သတင်းအချက်အလက်များကို အိမ်ငှါးရမ်းခြင်း၌ တရားမဝင်သော ခွဲခြားဆက်ဆံခြင် တွင်ကြည့်ရှုပါ။

အိမ်ရှင်က သင့်အား မမေးမြန်းနိုင်သော မေးခွန်းများ

သင် အငှါးအိမ်တစ်အိမ်ကို ငှါးရန်လျှောက်ထားလျှင် အိမ်ရှင်သည် သင့်အား အောက်ပါတို့ကို မမေးမြန်းနိုင်ပါ-

 • သင့်တွင် ယခင်က အိမ်ရှင် (သို့မဟုတ် အခြား အိမ်ရာချပေးသူ) တစ်ဉီးနှင့် အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ခဲ့ခြင်း ရှိမရှိ
 • သင့် အိမ်စဘော်ငွေအပေါ် ဖြတ်တောက်ငွေ တောင်းခံခဲ့ဖူးခြင်း ရှိမရှိ
 • သင်၏ နေ့စဉ် ငွေကြေးကိစ္စများ အားလုံးပါဝင်သည့် ခရက်ဒစ် သို့မဟုတ် ဘဏ်စာရင်း ရှင်းတမ်း တောင်းခြင်း - အိမ်ရှင်သည် ရှင်းတမ်းကို တောင်းခံနိုင်သော်လည်း သင့်အနေဖြင့် သင်၏ ကိုယ်ရေးကို ကာကွယ်ရန် အချို့ ငွေကြေးကိစ္စများကို သင် ဖယ်ရှားနိုင်သည်
 • တန်းတူ အခွင့်အလမ်း အက်ဥပဒေ ၂၀၁၀ ခုနှစ် (Equal Opportunity Act 2010) အရ ပင်ကိုအသွင်အပြင် အချက်အလက် လိုအပ်ကြောင်း အကြောင်းရင်းကို စာဖြင့်ရေးသား တောင်းဆိုခြင်းမှတစ်ပါး တောင်းဆိုသည့် သတင်းအချက်အလက် တစ်ခုခု

တစ်ခါတစ်ရံ၌ အိမ်ရှင်သည် ဤသတင်းအချက်အလက်များကို အခြား အရင်းအမြစ်များမှတစ်ဆင့် ရရှိပါလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း သင် အိမ်ငှါးရန်အတွက် လျှောက်ထားသည့်အခါ ၎င်းတို့ကအဆိုပါ သတင်းအချက်အလက်များကို မတောင်းခံနိုင်ပါ။

အိမ်ငှါးစာချုပ် စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

သင်သည် တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် ၎င်းတို့၏အိမ်တွင် နေထိုင်ရန်အတွက် ငှါးရမ်းရန် သဘောတူသည့်အခါ သင်သည် နေထိုင်ရေး အိမ်ငှါးစာချုပ် (တစ်ခါတစ်ရံ အငှါးစာချုပ် သို့မဟုတ် အိမ်နေစာချုပ် အဖြစ် လူသိများသည်) တစ်ခုကို ချုပ်ဆိုပါသည်။

စာချုပ်ကို စာဖြင့်ရေးသားနိုင်သည် သို့မဟုတ် နှုတ်ဖြင့် ချုပ်ဆိုနိုင်သည်၊ သို့သော် စာချုပ်ကို စာဖြင့်ရေးသားထားလျှင် ပိိုကောင်းပါသည်။

အိမ်ငှါးစာချုပ်များသည် သင်နှင့် အိမ်ရှင်အကြား ကန်ထရိုက်စာချုပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ရေးသားထားသည်မှာ-

သင် စာဖြင့်ရေးသားထားသည့် အိမ်ငှါးစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုသည့်အခါ ‘သတ်မှတ်ထားသည့် ပုံစံ’ ကို သင် အသုံးပြုရမည်။ သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံတစ်ခုကို ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ် အိမ်အငှါးချထားရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေက သတ်မှတ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင် ပုံစံ ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုပါသည်။

ငါးနှစ် သို့မဟုတ် ငါးနှစ်အောက် သက်တမ်း ပုံသေ စာချုပ်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင် ပုံစံကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုပါသည်။

ပုံစံ .

၅ နှစ်ထက် ပိုမို သက်တမ်းကြာသည့် ပုံသေ စာချုပ်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင် ပုံစံကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုပါသည်။

ပုံစံ ၂.

အိမ်ငှါး သို့မဟုတ် အငှါးချသူအိမ်ရှင်သည် အိမ်ငှါးစာချုပ်တွင် စည်းကမ်းချက်များ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းများကို ၎င်းတို့မှာ အိမ် အငှါးချထားရေး အက်ဥပဒေ (Residential Tenancies Act) နှင့်ကိုက်ညီသရွေ့ ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။

ဥပမာ အငှါးချသူအိမ်ရှင်သည် အိမ်အတွင်း၌ ဆေးလိပ်မသောက်ရန် စည်းမျဉ်းတစ်ရပ် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် အငှါးချသူသည် ဓါတ်ငွေ့သုံး အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း အားလုံးကို နှစ်နှစ်လျှင် တစ်ခါ ပြုပြင်စစ်ဆေးရမည်ဟု စည်းမျဉ်းတစ်ရပ်ကို ထည့်သွင်းရန် မေးမြန်းနိုင်သည်။

အိမ်ငှါးစာချုပ်၏ အားလုံးသော စည်းမျဉ်းများနှင့် စည်းကမ်းများအပြင် အိမ်ငှါးအဖြစ် သင်၏ အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်များကို သင် နားလည်မှသာလျှင် သင် စာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးသင့်သည်။

အကယ်၍ သင် တစ်စုံတစ်ခုကို နားမလည်လျှင် သင့်အနေဖြင့် ၎င်းကို ရှင်းလင်းပြောပြပေးစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ် နိုင်သည်။

မပြောင်းရွှေ့လာမီ

သင် မပြောင်းရွှေ့လာမီ သင်၏ အငှါးချသူအိမ်ရှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်သည် သင့်အား အောက်ပါတို့ကို ပေးရမည်-

 • အိမ်ငှါးစာချုပ် မိတ္တူတစ်စောင်
 • အိမ်ငှါးစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် အိမ်ငှါး တစ်ဉီးစီအတွက် သော့တစ်စုံ
 • အိမ်အခြေအနေ အစီရင်ခံစာ (သင် စဘော်ငွေ ပေးရန်လိုအပ်လျှင်)
 • သင် အရေးပေါ် ပြုပြင်မှုများ လိုအပ်သည့်ကိစ္စ၌ ဆက်သွယ်ရမည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။

 

သင်အသုံးပြုရန် စီစဉ်ထားသည့် ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ ဓါတ်ငွေ့နှင့် တယ်လီဖုန်း ကုမ္ပဏီများကို ဆက်သွယ်ပြီး သင်ပြောင်းရွှေ့လာချိန်တွင် အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှုများကို ချိတ်ဆက်ထားသင့်သည်။ သင့်စာချုပ်တွင် အခြားနည်း ရေးသားထားသည် မဟုတ်လျှင် ဤဝန်ဆောင်မှုများကို စီစဉ်ရန်နှင့် ငွေတောင်းခံလွှာများကို ပေးချေရန်မှာ သင်၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။

ပိုမိုသော အချက်အလက်များကို ရေမီးလျှပ်စစ် သုံးစွဲမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တပ်ဆင်ခြင် တွင်ကြည့်ရှုပါ။

သင့်အနေဖြင့် ပိုမိုသော အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ နေထိုင်ရာ အိမ်ငှါးစာချုပ် ပုံစံ တွင်လည်း တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

အငှါးအိမ်အတွက် အနည်းဆုံး စံချိန်စံနှုန်းများ

သင်၏ အငှါးချသူအိမ်ရှင်သည် အိမ်ကို အငှါးချရန် အနည်းဆုံး စံချိန်စံနှုန်းများနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းထားရန် သေချာစေရမည်။ ၎င်းတွင် သေချာအောင်လုပ်ရမည်မှာ-

 • အိမ်၌ မှို၊ ပိုးမွှားများ သို့မဟုတ် သန်း မွှားများ မရှိစေရ
 • ဖုတ်ရန်ဖိုများနှင့် မီးဖိုများကဲ့သို့ လက်ရှိ အိမ်သုံးပစ္စည်းများမှာ ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်ရမည်
 • ဘေးကင်းစိတ်ချစွာ ကောင်းစွာလည်ပတ်နေသည့် အပူပေးစက်တစ်လုံး ရှိရမည်
 • မီးဖိုခန်းနှင့် ရေချိုးခန်းတွင် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ရေပူ ဖြန့်ချီမှု ရှိရမည်
 • အိမ်၏ ဆောက်လုပ်ထားမှုမှာ ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး ရာသီဉတုဒဏ်ခံနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။

အကယ်၍ အငှါးချသည့်အိမ်မှာ အနည်းဆုံး စံချိန်စံနှုန်းများနှင့် မကိုက်ညီလျှင် သင် မပြောင်းရွှေ့လာမီ အိမ်ငှါးစာချုပ်ကို သင် အဆုံးသတ်လိုက်နိုင်သည်။ သင် ပြောင်းရွှေ့လာပြီးနောက် အချိန်မရွေး အနည်းဆုံး စံချိန်စံနှုန်းများနှင့် အငှါးချအိမ် ကိုက်ညီစေရန် အရေးပေါ် ပြုပြင်မှုကိုလည်း သင် တောင်းဆိုနိုင်သည်။

သတိပြုရန်- ၎င်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့မှစ၍ လက်မှတ်ရေးထိုးသော အိမ်ငှါးစာချုပ်အသစ်တို့နှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။ အကယ်၍ သင့် အိမ်ငှါးစာချုပ်ကို ဤနေ့ရက်မတိုင်မီ လက်မှတ်ထိုးခဲ့လျှင် ပိုမိုသော သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်ငှါးရမ်းခြင်း အသစ်သို့ ကူးပြောင်းခြင်း ဉပဒေ စာမျက်နှာ တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။

အနည်းဆုံး စံချိန်စံနှုန်းများအကြောင်း ပိုမိုသော သတင်းအချက်အလက်များကို အငှါးချမည့် အိမ်များအတွက် အနည်းဆုံး စံချိန်စံနှုန်းများ တွင်ကြည့်ပါ။

အိမ်စဘော်ငွေ ပေးခြင်း

အငှါးချသူအိမ်ရှင် အများစုသည် သင် မပြောင်းရွှေ့လာမီ အိမ်စဘော်ငွေ ပေးရန် သင့်အား တောင်းလိမ့်မည်။ သို့မှသာ သင့်ကြောင့် ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် အိမ်ပျက်စီးမှု တစ်ခုခုကို ကာမိစေမည့် ငွေကြေးရှိမည်ဖြစ်သည်။

အကယ်၍ သင်သည် ပျက်စီးမှု တစ်ခုခု မလုပ်ခဲ့လျှင် သင် ပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာချိန်၌ သင့် စဘော်ငွေကို ပြန်ရပါမည်။

အကယ်၍ သင် အိမ်ကို ပျက်စီးစေလျှင် အငှါးချသူအိမ်ရှင်သည် သင် ပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာပြီးနောက် ပျက်စီးမှုကို ပြုပြင်ရန် ကုန်ကျငွေကို စဘော်ငွေ အချို့ သို့မဟုတ် အားလုံးကို သုံးနိုင်သည်။

အိမ်စဘော်ငွေကို သီးခြားလွတ်လပ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Residential Tenancies Bond Authority (RTBA) က သင် စာချုပ်ကုန်ဆုံးသည်အထိ ယူထားပါသည်။ အငှါးချသူအိမ်ရှင်သည် အဆိုပါငွေကို သင် ပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာပြီးနောက် ၎င်းတို့ မလိုအပ်ပါက ယူရန် မလိုအပ်ပါ။

အကယ်၍ သင့် အငှါးချသူအိမ်ရှင်က စဘော်ငွေကို ယူလျှင် ၎င်းတို့အနေဖြင့် -

 • အဆိုပါငွေကို RTBA သို့တင်သွင်းရမည်
 • ဖြည့်စွက်ထားသည့် စဘော်ငွေ တင်သွင်းပုံစံကို လက်မှတ်ထိုးရန် သင့်အား ပေးရမည်
 • အိမ်၏ ယေဘုယျအခြေအနေကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် အခြေအနေ အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို အသင့်ရေးထားရမည်

သင်သည် သင့် စဘော်ငွေ တင်သွင်းပြီးကြောင်း ပြသထားသည့် လက်ခံစာတစ်စောင် RTBA ထံမှ ရပါလိမ့်မည်။ သင့် စဘော်ငွေ လက်ခံစာကို လုံခြုံစွာ သိမ်းထားကြောင်း သေချာစေပါ။ စဘော်ငွေ ပေးပြီး ၁၅ ရက်အတွင်း စဘော်ငွေ လက်ခံစာကို သင် မရရှိလျှင် RTBA ကို ဆက်သွယ်ပါ။

အိမ်အခြေအနေ အစီရင်ခံစာ

အိမ်အခြေအနေ အစီရင်ခံစာ တစ်စောင်သည် သင် ပြောင်းဝင်လာစဉ် အိမ်အခြေအနေကို ဖော်ပြသည်။

၎င်းသည် အိမ်၏ လက်ရှိ ပြဿနာတစ်ခုခု ရှိမရှိ ဖော်ပြထားသင့်သည်၊ ကျိုးနေသည့် သို့မဟုတ် ပျက်စီးနေသည့် တစ်ခုခုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။

သင် ပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာသည့်အခါ အိမ်ကို သင် ပျက်စီးစေမှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် အိမ်အခြေအနေ အစီရင်ခံစာကို သုံးပါသည် (သင့်တော်သော ယိုယွင်း ဟောင်းနွမ်းမှုဟုလူသိများသည့် သာမန် နေ့စဉ် သုံးစွဲမှုမှ ဖြစ်ပွားသည့် ပုံမှန် အသေးအဖွဲ ယိုယွင်းမှုမှလွဲ၍ဖြစ်သည်) ။

သင်၏ အငှါးချသူအိမ်ရှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်သည် သင့်အား လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အိမ်အခြေအနေ အစီရင်ခံစာ မိတ္တူ နှစ်စောင် (သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ် မိတ္တူ တစ်စောင်)ကို သင် မပြောင်းရွှေ့လာမီ ပေးရမည်။ သင် အိမ်အခြေအနေ အစီရင်ခံစာကို ရရှိသည့်အခါ သင် လုပ်သင့်သည်မှာ -

 1. အိမ်မှာ လုံခြုံမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီး လုံခြုံရေး အန္တရာယ်တစ်ခုခု အကြောင်း (ဥပမာ- ကျိုးနေသော ရေကူးကန် ခြံစည်းရိုး (သို့) လျှပ်စစ်ဓါတ် ပြဿနာများ) သင့် အငှါးချသူအိမ်ရှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်အား ပြောပါ။
 2. အစီရင်ခံစာ မိတ္တူ နှစ်ခုလုံးကို ဖြည့်စွက်ပါ။ အက်ရာများ၊ နံရံရှိ အစွန်းအထင်းများ သို့မဟုတ် ကျိုးနေသည့် လက်ကိုင်များကဲ့သို့ ရှိရင်းစွဲ ပျက်စီးမှုတစ်ခုခုကို ရေးမှတ်ထားပါ။ အစီရင်ခံစာတွင် သင်၏ အငှါးချသူအိမ်ရှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်က ရေးသားထားသည့် အရာကို အကယ်၍ သင် သဘောမတူလျှင်လည်း သင် ရေးမှတ်ထားနိုင်သည်။
 3. အရာပစ္စည်းများ၊ တပ်ဆင်ထားသည့် အရာများနှင့် ပရိဘောဂအသုံးအဆောင်များတို့၏ အခြေအနေကို ပြသသည့် ဓါတ်ပုံများကို ရိုက်ထားပါ။
 4. ပြောင်းရွှေ့လာပြီး ၃ ရက်အတွင်း လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အိမ်အခြေအနေ အစီရင်ခံစာ မိတ္တူတစ်စောင်ကို သင့် အငှါးချသူအိမ်ရှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်ထံ ပြန်ပို့ပေးပါ။
 5. မိတ္တူ နောက်တစ်ခုကို ယူထားပြီး လုံခြုံသည့် တစ်နေရာတွင် သိမ်းထားပါ။ သင် ပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာသည့်အခါ ၎င်းကို သင် လိုကောင်းလိုနိုင်သည် သို့မှသာ သင်၏ အိမ်စဘော်ငွေကို ပြန်ရနိုင်မည်။

အိမ်ငှါးစာချုပ် ကာလ အတောအတွင်း

သင့်တွင် အိမ်ငှါးနေစဉ်အတောအတွင်း သီးခြား အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်များရှိသည်။

 • အချိန်မှန် အိမ်လခကို ပေးပါ။ သင် အိမ်လခပေးတိုင်း လက်ခံဖြတ်ပိုင်း လက်ခံရထိုက်သည်။
 • အိမ်ကို သင့်တော်သလို သန့်ရှင်းနေအောင် ထားပါ။ အကယ်၍ သင် သန့်ရှင်းအောင် မထားလျှင် သို့မဟုတ် အိမ်ကို ပျက်စီးစေလျှင် သင် ပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာသည့်အခါ အိမ်စဘော်ငွေ အပြည့် မရနိုင်ပါ။
 • သင့် အိမ်နီးချင်းများ၏ ငြိမ်းချမ်းသာယာရေးနှင့် ကိုယ်ရေးသီးခြားရှိမှုကို လေးစားပါ၊ သင့် ဧည့်သည်များကလည်း အလားတူအတိုင်း သေချာလိုက်နာစေပါ။
 • ပြုပြင်ရန် လိုအပ်သည့် ပြုပြင်စရာများအကြောင်း သင်၏ အငှါးချသူအိမ်ရှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်ကို ပြောပါ။
 • သင့်အနေဖြင့် ဓါတ်ပုံများချိတ်ရန်အတွက် ချိတ်များတပ်ခြင်းကဲ့သို့ အိမ်ကို အသေးအဖွဲ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း အငှါးချသူအိမ်ရှင်၏ သဘောတူညီချက် မရှိဘဲ သင် အိမ်ကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်မွမ်းမံခြင် မလုပ်ရ။

သင်၏ အငှါးချသူအိမ်ရှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်တွင် အိမ်ထဲဝင်ရောက်ရန် အခွင့်အရေး ရှိသည်၊ သို့သော် ၎င်းတို့သည် သင့်အား စာဖြင့်ရေးသားထားသော အကြောင်းကြားစာကို အနည်းဆုံး ၂၄ နာရီ ကြိုတင်အကြောင်းကြားရမည် ဖြစ်ပြီး မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဝင်ရောက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောရမည်။

အငှါးချသူအိမ်ရှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်က အိမ်ထဲဝင်ရောက်နိုင်သည့် တရားဝင် အကြောင်းရင်းများ စာရင်းတစ်ခု ရှိပါသည်။ သူတို့သည် သဘောတူညီထားသည့် နေ့ရက်နှင့်အချိန်တွင်လည်း အိမ်ထဲဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ အငှါးချသူအိမ်ရှင်များ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၆ လ လျှင် တစ်ကြိမ်သာ အိမ်ကို ဝင်ရောက်စစ်ဆေးနိုင်သည်၊ သင် နေထိုင်ပြီး ပထမ ၃ လ အတွင်း ပထမ အကြိမ် ဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုကို မလုပ်နိုင်ပါ။

ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းများ

သင်သည် သင်၏ အငှါးချသူအိမ်ရှင်၏ သဘောတူညီချက် ဉီးစွာရယူရန် မလိုအပ်ဘဲ အိမ်ကို အချို့ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းများလုပ်ရန် အခွင့်အရေး ရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ-

 • မြင်သာနေသည့် အုတ်နံရံ သို့မဟုတ် ကွန်ကရစ် နံရံများပေါ် မဟုတ်သော အခြား မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ဓါတ်ပုံချိတ်များ သို့မဟုတ် နံရံချိတ်ဆွဲရန်အတွက် ဝက်အူများ သို့မဟုတ် စင်များ သို့မဟုတ် ဒေါက်များ တပ်ဆင်ခြင်း။
 • ရေကုန်သက်သာသည့် ရေပန်းခေါင်းများကို တပ်ဆင်ခြင်း၊ မူလ ရေပန်းခေါင်းကို သိမ်းထားပါ။
 • လိုက်ကာ သို့မဟုတ် ကြိုးချိတ်များကို တပ်ဆင်ခြင်း။

အငှါးချသူအိမ်ရှင်၏ သဘောတူညီချက် လိုအပ်သည့် အခြားသော ပိုမိုသိသာသည့် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများလည်း ရှိပါသည်၊ သို့သော်လည်း ၎င်းတို့က သဘောတူညီချက်ပေးရန် မလျော်ကန်စွာ မငြင်းဆိုရ။ ဤပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းများ စာရင်း အပြည့်အစုံ တစ်ခု ဤနေရာတွင် ရှိပါသည်။

အကယ်၍ သင် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းများကို လုပ်ခဲ့လျှင် အိမ်ငှါးစာချုပ် မတိုင်မီ အိမ်အခြေအနေသို့ သင့် အငှါးချသူအိမ်ရှင်နှင့် အခြားနည်း သဘောတူထားသည် မဟုတ်ပါက ပြန်လုပ်ပေးရန် သင် လိုအပ်ပါမည်။

ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အငှါးချသူအိမ်ရှင်တွင် မည်သည့်အချိန်၌ သဘောတူညီချက်ပေးရန်အတွက် ငြင်းဆိုရန် အခွင့်အရေးရှိကြောင်း အပါအဝင် ပိုမိုသိရှိလိုသော သတင်းအချက်အလက်များကို အငှါးယူသူ အိမ်အား ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ခြင် တွင်ကြည့်ရှုပါ။

ပြုပြင်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း

သင့်တွင် အိမ်၌ အရာပစ္စည်းများ ကျိုးပဲ့သည့်အခါ သို့မဟုတ် ပျက်စီးသည့်အခါ ပြုပြင်ပေးစေရန်အတွက် အခွင့်အရေး ရှိသည်။ အကယ်၍ ပျက်စီးမှုကို သင် လုပ်ခဲ့သည် မဟုတ်လျှင် (ဥပမာ- သင့် အပူပေးစက် ပျက်လျှင်) သင် ကုန်ကျစရိတ် ပေးရန်လိုမည် မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင့်ကြောင့် ပျက်စီးလျှင် ပြုပြင်မှုများအတွက် သင် ကုန်ကျစရိတ်ကို ပေးရနိုင်သည်။

သင် ပြုပြင်မှုများ တောင်းဆိုသည့်အတွက်ကြောင့် သင့်အငှါးချသူအိမ်ရှင်သည် အိမ်ငှါးစာချုပ်ကို အဆုံးသတ်ခွင့် မရှိပါ။

ပြုပြင်မှုများမှာ အရေးပေါ် သို့မဟုတ် အရေးပေါ်မဟုတ် ဖြစ်နိုင်သည်။ အရေးပေါ် ပြုပြင်မှုများမှာ အိမ်သည် နေထိုင်ရန် လုံခြုံကြောင်း သေချာအောင် လုပ်ရန်လိုအပ်သည့် ပြုပြင်မှုများဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ဓါတ်ငွေ့ယိုစိမ့်ခြင်းများ၊ ရေအပူပေးစက် ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ရေကူးကန် ခြံစည်းရိုး ကျိုးခြင်းကဲ့သို့ အရာများပါဝင်သည်။

ပိုမိုသိရှိလိုသော အချက်အလက်များကို အငှါးချအိမ်များ၌ ပြုပြင်မှုမျာ တွင်ကြည့်ပါ။

အကယ်၍ သင် အရေးပေါ် ပြုပြင်မှု လိုအပ်လျှင်

 • သင့် အငှါးချသူအိမ်ရှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်ကို စာဖြင့်ရေးသား၍ ပြောပါ၊ ၎င်းတို့က ချက်ချင်း ပြုပြင်ပေးရမည်။ အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ၎င်းတို့အား သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်အား ဖုန်းဖြင့် ဉီးစွာ ဆက်သွယ်ခဲ့သည့်တိုင်အောင် သင့် တောင်းဆိုချက်ကို စာဖြင့်ရေးသားထားလျှင် ကောင်းပါသည်။
 • အကယ်၍ ၎င်းတို့အနေဖြင့် လျင်မြန်စွာ မပြုပြင်ပေးလျှင် သင့်အနေဖြင့် သင်ကိုယ်တိုင် ပြုပြင်ရန် $ ၂၅၀၀ အထိ ကုန်ကျငွေ ကုန်ကျခံနိုင်သည်။
 • ပြုပြင်မှုအတွက် အားလုံးသော လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများနှင့် ပြုပြင်မှုများအတွက် စာဖြင့်ရေးသားထားသော တောင်းဆိုမ မိတ္တူများကို သင် သေချာသိမ်းထားပါ။
 • အငှါးချသူအိမ်ရှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်အား ပြုပြင်မှုများ၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို သင့်အား ပြန်လည်ပေးစေရန် ဤပုံစံ ကိုအသုံးပြု၍ ပြန်တောင်းပါ။ အဆိုပါ ပုံစံကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် ၇ ရက်အတွင်း သင့်အား ၎င်းတို့ ပြန်ပေးရမည်။
 • အကယ်၍ သင် အရေးပေါ် ပြုပြင်မှုများအတွက် ပေးချေရန် မတတ်နိုင်လျှင် ပြုပြင်မှုများ၏ ကုန်ကျစရိတ်မှာ $2500 ထက်ပိုများလျှင် သို့မဟုတ် အငှါးချသူအိမ်ရှင်က ပေးရန် ငြင်းဆိုလျှင် အကြံဉာဏ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား ဖုန်းခေါ်ပါ။

အကယ်၍ သင်သည် အရေးပေါ် ပြုပြင်မှု လိုအပ်သည် ဟုတ်မဟုတ် မသေချာလျှင် အရေးပေါ် ပြုပြင်မှုများ အပြည့်အစုံ စာရင်း ကိုကြည့်ပါ။

အကယ်၍ သင်သည် အိမ်၌ လုံခြုံစွာ ဆက်လက်နေထိုင်နိုင်သေးလျှင် ပြုပြင်မှုမှာ အရေးပေါ်မဟုတ်ပါ။ အရေးပေါ် မဟုတ်သည့် ပြုပြင်မှုများတွင် ကျိုးနေသည့် ကတ်ထူ သို့မဟုတ် ပျက်နေသည့် ပန်းကန်ဆေးစက်ကဲ့သို့ အရာများ ပါဝင်သည်။ သင့် အငှါးချသူအိမ်ရှင်သည် အရေးပေါ်မဟုတ်သည့် ပြုပြင်မှုကို ၁၄ ရက်အတွင်း ပြုပြင်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။

အကယ်၍ သင်သည် အရေးပေါ်မဟုတ်သော ပြုပြင်မှု လိုအပ်လျှင်

 • ပြုပြင်မှု လုပ်ပေးရန် စာဖြင့်ရေးသား၍ သင့် အငှါးချသူအိမ်ရှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်အား ပြောပါ။ သင်သည် အီးမေးလ် ပို့နိုင်သည် သို့မဟုတ် စာ ရေးသားနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဤပုံစံ ကိုသုံးနိုင်သည်။
 • အားလုံးသော စာများ၊ အီးမေးလ်များ၊ ဖုန်းအမှာစာများ၊ ပုံစံများနှင့် အစီရင်ခံစာများ၏ မိတ္တူတစ်စောင်စီကို သိမ်းထားပါ၊ သို့မှသာ အကယ်၍ ပြဿနာ သို့မဟုတ် အငြင်းပွားမှု ပေါ်ပေါက်လျှင် အားလုံးသော သင်၏ လုပ်ရပ်များနှင့် တောင်းဆိုချက်များ၏ အထောက်အထား သင့်တွင် ရှိမည်ဖြစ်သည်။
 • အကယ်၍ အငှါးချသူအိမ်ရှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်သည် တောင်းဆိုစာ လက်ခံရရှိပြီး ၁၄ ရက်အတွင်း ပြုပြင်မှုများကို မလုပ်ပေးခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ ကိုဖုန်းခေါ်ပါ သို့မဟုတ် ပြုပြင်မှုကို တောင်းဆိုရန် VCAT လျှောက်ထားပါ။

စာချုပ်ကို သက်တမ်းတိုးခြင်း

သင့် အိမ်ငှါးစာချုပ် အဆုံးသတ်သည့်အခါ သင့်အနေဖြင့် အမြဲ ပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာရမည် မဟုတ်ပါ။ သင် အိမ်၌ ဆက်လက်နေလိုလျှင် သင် စာချုပ်အသစ် လက်မှတ်ထိုးနိုင်ရန် သို့မဟုတ် တစ်လပြီးတစ်လ စာချုပ်အဖြစ် ပြောင်းနိုင်ရန် သင်၏အငှါးချသူအိမ်ရှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်ကို ဆက်သွယ်သင့်သည်။ အိမ်ငှါးစာချုပ် (အငှါး) ကို သက်တမ်းတိုးခြင်းအကြောင်း ပိုမိုဖတ်ရှုပါ။

အိမ်ငှါးစာချုပ်ကို အဆုံးသတ်ခြင်း

အိမ်ငှါးစာချုပ်တစ်ခုကို အကြောင်းရင်း အမျိုးမျိုးဖြင့် အဆုံးသတ်နိုင်သည်။ အများသုံး အကြောင်းရင်း အချို့မှာ-

 • အိမ်ငှါးက ပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်
 • စာချုပ်မှာ အဆုံးသတ်မည့် နေ့ရက် ရောက်ရှိသည်
 • အငှါးချသူအိမ်ရှင်က ပြောင်းရွှေ့လာလိုသည်၊ အိမ်ကို ရောင်းချလိုသည် သို့မဟုတ် အကြီးစား ပြုပြင်မှုများ လုပ်လိုသည်

အိမ်ငှါးသည် အိမ်လခကို ပေးရန် ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်၊ အခြားသူများအား အန္တရာယ် ကျရောက်နေစေသည်၊ အိမ်အား အကြီးအကျယ် ပျက်စီးစေခဲ့သည် သို့မဟုတ် စာချုပ် စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်သည်။

အိမ်ငှါးစာချုပ်များကို အဆုံးသတ်နိုင်သည့် အကြောင်းရင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုသော အချက်အလက်များကို အိမ်ငှါးများ နို့တစ်စာ ပေးခြင်း သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှု၊ အန္တရာယ်ရှိသော အပြုအမူ နှင့် ပြင်းထန်သည့် ပျက်စီးမှု အတွက် ချက်ချင်း နို့တစ်စာတွင် ကြည့်ရှုပါ။

အကယ်၍ သင် သင့်စာချုပ်ကို အဆုံးသတ်လိုလျှင်

သင် ငှါးထားသည့်အိမ်မှ ပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာလိုသည့်အခါ သင်သည် သင့် အငှါးချသူအိမ်ရှင်အား သင့်တော်သော အချိန်ပေးသည့် နို့တစ်စာ ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး အိမ်အား သန့်ရှင်းသော အနေအထားဖြင့် ထွက်ခွာပေးရမည်။

 • Check with usမည်မျှ အချိန်ပေးသည့်နို့တစ်စာ သင် ပေးရမည်ကို သိရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် စိစစ်ပါ။ ၎င်းသည် သင့်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲပါမည်။
 • ပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာရန် သင် စီစဉ်သည့်အခါ သင့် အငှါးချသူအိမ်ရှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်ကို စာဖြင့်ရေးသား၍ အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် စာပို့၍ဖြစ်စေ အကြောင်းကြားပါ။
 • ပေးရန်ရှိသည့် အိမ်လခ နှင့် ငွေတောင်းခံလွှာများကို ပေးပါ။
 • သင့် အငှါးချသူအိမ်ရှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်အား သင့် စဘော်ငွေ ပြန်ရခြင် နှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်ပါ။
 • အိမ်ကို သန့်ရှင်းပေးပြီး သင့်ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်း အားလုံးကို ယူဆောင်ပါ။
 • စဘော်ငွေ ပြန်ရခြင်း ပြဿနာများ အတွက် အိမ်အခြေအနေ အစီရင်ခံစာကို သိမ်းထားပါ။
 • သင့် အငှါးချသူအိမ်ရှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်အား သင်၏ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ပေးထားပါ။

အိမ်စဘော်ငွေ ပြန်ရယူခြင်း

အငှါးချသူအိမ်ရှင်များသည် နောက်ဆုံးအပြီးသတ် အိမ်စစ်ဆေးခြင်းကို လုပ်ပါမည်၊ အိမ်၏ ပြောင်းလဲချက်တစ်ခုခုအား တိုက်ဆိုင်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရန် အိမ်အခြေအနေ အစီရင်ခံစာ ကိုအသုံးပြုပါမည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့အနေဖြင့် အိမ်စဘော်ငွေ အချို့ကို ဖြတ်တောက်ရန် လုံလောက်သော အကြောင်းရင်းရှိသည်ဟု ထင်မြင်လျှင် ၎င်းတို့ သင့်အား ပြောပါလိမ့်မည်။

အကယ်၍ အိမ်စဘော်ငွေမှ ငွေမည်မျှကို အငှါးချသူအိမ်ရှင်က ဖြတ်တောက်မည်ကို သင် သဘောမတူလျှင် စဘော်ငွေ ဖြတ်တောက်တောင်းခံချက်ကို လက်မှတ်မထိုးပါနှင့်။ အခမဲ့ အကြံဉာဏ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ။

စဘော်ငွေ ဖြတ်တောက်တောင်းခံချက် ပုံစံအလွတ်ကို မည်သည့်အခါမျှ လက်မှတ် မထိုးပေးပါနှင့်။

စာချုပ်ကို စောစီးစွာ အဆုံးသတ်ခြင်း (စာချုပ် ဖောက်ဖျက်ခြင်း)

အကယ်၍ သင်သည် အဆုံးသတ်ရက် မတိုင်မီ အငှါးအိမ်မှ ပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာလိုလျှင် အငှါးချသူအိမ်ရှင် ငွေ မဆုံးရှုံးစေရန် သင့်အနေဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို ပေးရန်လိုအပ်နိုင်မည်။

 

သင့်အနေဖြင့် သင် ပြောင်းရွှေ့ထွက်သွားပြီးနောက် အငှါးချသူအိမ်ရှင်က ချက်ချင်း ပြောင်းဝင်လာမည့် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ရှာမရနိုင်လျှင် အိမ်လခကို ဆက်လက်ပေးနေရန်လည်း လိုအပ်နိုင်သည်။

သို့သော်လည်း သင် ပေးရမည့်ကုန်ကျစရိတ်များမှာ သင့်တင့်လျောက်ပတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အငှါးချသူအိမ်ရှင်သည် အိမ်ငှါး အသစ်ရရှိရန် ၎င်းတို့လုပ်နိုင်သမျှ အရာတိုင်း လုပ်ရမည်။ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ကုန်ကျစရိတ်ဆိုသည်မှာ လူအများစုက သင့်တင့်သည်ဟု ထင်မြင်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များဖြစ်သည်။ ဉပဒေက သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ကုန်ကျစရိတ်များကို တိကျစွာ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်မထားပါ၊ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ လူများအနေဖြင့် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သည့်စရိတ်ကို သဘောမတူနိုင်လျှင် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ပေးရန် VCAT သို့လျှောက်ထားနိုင်သည်။

စာချုပ် စောစီးစွာ အဆုံးသတ်ခြင် အကြောင်း ပိုမိုဖတ်ရှုပါ။

အိမ်ငှါးစာချုပ် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း

အိမ်ငှါးစာချုပ်ကို စောစီးစွာ အဆုံးသတ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်များ ပေးမည့်အစား သင်သည် စာချုပ်ကို အခြားသူများသို့ လွှဲပြောင်းပေးရန် လုပ်ကောင်းလုပ်နိုင်ပါသည်။

အကယ်၍ သင် ဤသို့လုပ်လျှင် သင်သည် လွှဲပြောင်းအခကြေးများ ပေးရန်လိုအပ်နိုင်ပါသေးသည်၊ သို့သော် ဤအခကြေးများမှာလုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်ပမာဏအတွက် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အခကြေးများဖြစ်ရမည်။ အိမ်ငှါးစာချုပ် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း အကြောင်း ပိုမိုဖတ်ရှုပါ။

ရွှေ့ပြောင်းထွက်ခွာပေးရန် တောင်းဆိုခံရခြင်း (အိမ်မှဆင်းပေးရန် နို့တစ်စာ ရရှိခြင်း)

အငှါးချသူအိမ်ရှင်များသည် သင့်အား အိမ်မှ ဆင်းပေးရန် ဆင့်ဆိုနိုင်သည်၊ သို့သော် ကောင်းသော အကြောင်းရင်း တစ်ခုအတွက်သာ ဖြစ်ရပါမည်။ ဥပမာ-

 • အိမ်ငှါးစာချုပ်သည် အဆုံးသတ်ပြီးဖြစ်သည်
 • အိမ်မှာ လူများ နေထိုင်ရန် မသင့်တော်သော အခြေအနေရောက်ရှိလာသည်
 • သင် အိမ်လခ ကြွေးကျန် အနည်းဆုံး ၁၄ ရက်ရှိလာသည်။

အငှါးချသူအိမ်ရှင်သည် တစ်စုံတစ်ခုလုပ်ရန်အတွက် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အနေဖြင့် အိမ်ငှားသူတစ်ဉီးအဖြစ် တရားဝင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် တစ်စုံတစ်ခုကို လုပ်ပါမည်ဟု ပြောဆိုခြင်းဖြင့် အိမ်မှဆင်းပေးရန် နို့တစ်စာတစ်စောင်ကို မပေးနိုင်ပါ။

ဥပမာ အငှါးချသူအိမ်ရှင်တစ်ဉီးသည် အောက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက် အိမ်ငှါးအား အိမ်မှဆင်းပေးရန် နို့တစ်စာ မပေးနိုင်ပါ - 

 • ပြုပြင်မှုများလုပ်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း
 • အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် တစ်ကောင်မွေးရန် တောင်းဆိုခြင်း
 • အိမ်လခ တိုးခြင်းကို အာခံခြင်း။

သို့သော်လည်း အငှါးချသူအိမ်ရှင်သည် အိမ်ငှါးစာချုပ်ကို အဆုံးသတ်ရန် လိုလားနိုင်သည့် အခြား အကြောင်းရင်းများ ရှိသည်။ အငှါးချသူအိမ်ရှင်သည် သင့်အား အိမ်မှဆင်းပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းများနှင့် မည်မျှအချိန်ပေးသည့် နို့တစ်စာကို ၎င်းတို့မှ သင့်အား ပေးရမည်စသည့်အကြောင်းများကို အငှါးအိမ်မှ ဆင်းပေးရန် နို့တစ်စာ တွင် ကြည့်ပါ။

အိမ်မှ ဆင်းပေးရန် နို့တစ်စာကို အာခံခြင်း

အကယ်၍ သင်သည် အိမ်မှဆင်းပေးရန် နို့တစ်စာကို လျော်ကန်သင့်မြတ်စွာ ပေးခြင်းမခံရလျှင် သို့မဟုတ် အငှါးချသူအိမ်ရှင်မှ ပေးသည့်အကြောင်းရင်းမှာ မမှန်ကန် သို့မဟုတ် မမျှတဟု သင် ထင်မြင်လျှင် သင်သည် အဆိုပါ နို့တစ်စာကို အာခံနိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုသော သတင်းအချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ပါ

အိမ်မှနှင်ချခြင်း (အိမ်ကိုပြန်သိမ်းရန် အမိန့် လက်ခံရရှိခြင်း)

အကယ်၍ သင်သည် အိမ်မှနှင်ချခံရပြီး အကူအညီလိုလျှင် အခမဲ့ အကြံဉာဏ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ပါ

မှတ်ထားရန် အရေးကြီးသော အရာများ

 • ၎င်းမှာ ဘာဆိုလိုသည်ကို သင် နားမလည်ပါက မည်သည့်အရာကိုမျှ လက်မှတ်မထိုးပါနှင့်။
 • ပုံစံအလွတ်တစ်ခုသည် တရားဝင်သည့်ပုံပေါက်နေသည့်တိုင် မည်သည့်အခါမျှ လက်မှတ်မထိုးပါနှင့်။
 • သင် လက်မှတ်ထိုးသည့် မည်သည့်အရာကိုမဆို မိတ္တူတစ်စောင် ယူထားပါ။
 • သင့် အငှါးချသူအိမ်ရှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်နှင့် စာပေးစာယူအားလုံး၏ မိတ္တူများကို သိမ်းဆည်းထားပါ။
 • တစ်စုံတစ်ခုအတွက် သင် ပေးချေရသည့်အခါတိုင်း လက်ခံဖြတ်ပိုင်းကို တောင်းပါ။
 • သင့် စဘော်ငွေ လက်ခံဖြတ်ပိုင်းနှင့် အိမ်လခ သို့မဟုတ် ပြုပြင်မှုများအတွက် လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများကို လုံခြုံသည့်နေရာတွင် သိမ်းဆည်းထားပါ။

အကယ်၍ သင့်တွင် အိမ်ငှါးကိစ္စ ပြဿနာ သို့မဟုတ် မေးရန်မေးခွန်း ရှိလျှင် အခမဲ့ အကြံဉာဏ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ။

Consumer Affairs Victoria ကို စကားပြန်နှင့်တကွ စကားပြောဆိုရန် ဖုန်း 13 14 50 ကို ဖုန်းခေါ်ပါ။