Farsi - Overview

Skip listen and sharing tools

ما چه می کنیم

نهاد Consumer Affairs Victoria نهاد قانون گذاری در امور مصرف کننده در ایالت ویکتوریا است. هدف ما این است که به اهالی ویکتوریا کمک کنیم تا کاسبین و مصرف کنندگانی مسئول و آگاه باشند.

برای انجام این کار ما:

 • پیرامون مقررات و قواعد اخلاقی کسب کار تجدید نظر را انجام داده و به دولت ایالتی توصیه می کنیم
 • راهنمائی و آموزش مصرف کنندگان، مستأجرین، کاسب ها و صاحبخانه ها پیرامون حقوق، مسئولیت ها و تغییراتی که در قانون رُخ می دهد
 • ثبت و صدور پروانۀ کسب و مشاغل
 • آشتی دادن مصرف کنندگان با کاسبین؛ و مالکین و مستأجرین، وقتی که اختلافی پیش می آید
 • اجرای قوانین مصرف کننده وحصول اطمینان از اینکه از این قوانین پیروی شود.

ما اطلاعات مستقل و رایگان و توصیه در زمینه های زیر ارائه می نمائیم

 • ساختمان و نوسازی
 • مقررات و پروانۀ کسب
 • نام کسب و کارها
 • خرید و فروش املاک
 • تعاونی ها
 • گردآوری اعانه
 • انجمن های رسمی (ثبت شده)
 • شرکای با مسئولیت محدود
 • تدبیر وام
 • خود روها
 • شرکت های صاحب املاک
 • شرکت های صاحب املاک
 • اجاره
 • دهکده های مسکونی دوران بازنشستگی
 • تقلب های تجاری
 • خرید و فروش.

با ما تماس بگیرید

خدمات ترجمه

Interpreter service logoبه شمارۀ زنگ زده و نام زبان خود را به انگلیسی (پرشین) بگوئید. بعد از مترجم بخواهید تا ارتباط شما را با شمارۀ 
1300 55 81 81 برقرار نماید.

9:00 am to 5:00 pm, Monday to Friday (except for public holidays)