حقوق و مسئولیتهای شما در مورد اجاره

Skip listen and sharing tools

توجه: هدف این صفحه ارائه نسخه ای از صفحه های معادل ما در بخش سایر زبانها به زبان فارسی، به سازمانهای حمایتی و جامعه است. برای کسب اطلاعات کاملتری در مورد اجاره، بهبخش اجاره ما مراجعه نمایید.

شما هنگام اجاره ملک، حقوق و مسئولیت هایی دارید. این صفحه مقدمه ای در مورد اجاره کردن به شما ارائه نموده و در صورت نیاز، به شما کمک می نماید تا اطلاعات بیشتری در این زمینه پیدا کنید.

ویکتوریا در سال 2021 تغییرات چشمگیری در قوانین اجاره ایجاد نموده است. در مورد این قوانین جدید بخوانید.

در این صفحه:

تصمیم گیری در باره مناسب بودن یک ملک برای شما

هنگامی که با شخصی برای اجاره نمودن ملک ایشان برای زندگی در آن توافق می نمایید، وارد یک اجاره نامه برای ملکی مسکونی می شوید و خاتمه دادن به این توافق ممکن است زمانبر باشد. در نتیجه لازم است که شما پیش از آن، از مناسب بودن ملک برای خودتان، اطمینان حاصل کنید.

قبل از عقد اجاره، اطلاعات معین شده ای وجود دارد که یک اجاره دهنده (صاحبخانه) باید در اختیار شما قرار دهد. این موارد افشای اجباری نام دارد و شامل بر موارد زیر می باشد:

 • چنانچه اجاره دهنده ملک را به آژانس مسکنی برای فروش سپرده باشد یا قرارداد فروش ملک تنظیم شده باشد.
 • اینکه آیا خود ایشان صاحب آن ملک هستند و اگر نه، آیا حق اجاره دادن آن ملک را دارند.
 • چنانچه در 5 سال گذشته در ملک مورد اجاره یا فضای مشترک آن قتلی صورت پذیرفته باشد.
 • چنانچه در ملک مورد نظر از پشم شیشه (اسبستاز) استفاده شده باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الزامات افشای اجباری بههنگام امضای یک قرارداد از حقوق خود مطلع باشید، مراجعه کنید.

تبعیض توسط اجاره دهندگان

در ویکتوریا اِعمال تبعیض به افراد، بدلیل برخی از خصوصیات شخصی شان بر خلاف قانون می باشد. این بدان معناست که اجاره دهندگان و آژانسهای املاک و مستغلات نمی توانند بر اساس ویژگی های شخصی حمایت شده توسط قانون، اسکان شما را رد نموده یا در طول مدت اجاره شما، برایتان تبعیض قائل شوند.

در صورتی که اجاره دهنده یا نماینده آنها با شما رفتاری نا خوشایند داشته باشد یا نسبت به شما در هنگام اجاره یک ملک، تصرف یک ملک اجاره ای یا ترک یک ملک اجاره ای، به دلیل این ویژه گی های فردی تبعیض روا دارند، عملی بر خلاف قانون صورت پذیرفته است.

اجاره دهندگان موظف هستند در هر زمان که شما درخواست اجاره ملکی را می نمایید، اطلاعاتی درباره اعمال تبعیض را به عنوان بخشی از فرم درخواست اجاره، در اختیار شما قرار بدهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اِعمال تبعیض در اجاره، به تبعیض غیرقانونی در هنگام اجاره مراجعه نمایید.

پرسش هایی که یک اجاره دهنده نمی تواند از شما بپرسد

چنانچه شما متقاضی اجاره ملکی می باشید، اجاره دهنده نمی تواند پرسش های زیر را از شما داشته باشد:

 • اینکه قبلاً با یک اجاره دهنده (یا دیگر ارائه دهنده گان مسکن) اختلاف داشته اید یا خیر
 • اینکه شما تاکنون ادعایی در مورد ودیعه خود داشته اید
 • اجاره دهنده می تواند از شما یک صورت حساب بانکی یا اعتباری که شامل تمامی تراکنش های مالی روزانه شما باشد را درخواست نماید – یک اجاره دهنده می تواند از شما بخواهد که یک صورت حساب بانکی ارائه نمایید اما شما می توانید به منظور حفظ حریم خصوصی خود برخی از تراکنش ها را پاک کنید.
 • هرگونه اطلاعات مربوط به یک ویژگی محافظت شده تحت قانون فرصت برابر 2010، مگر آنکه دلیلی بر مورد نیاز بودن این اطلاعات به صورت کتبی ارائه گردد.

پاره ای از اوقات، اجاره دهنده گان این اطلاعات را از منابع دیگر دریافت می کنند اما آنها نمی توانند این اطلاعات را هنگامی که شما درخواست ملکی را می نمایید، از شما طلب نمایند.

شروع یک اجاره نامه

هنگامی که با شخصی بر سر اجاره ملکی برای زندگی نمودن در آن به توافق می رسید، وارد بستن قرارداد اجاره مسکونی شده اید. (که بعضاً به آن اجاره دهی یا اجاره نامه نیز گفته می شود).

توافق می تواند کتبی یا شفاهی باشد، اما تنظیم قراداد کتبی بهتر است.

قرارداد های اجاره، یک قرارداد بین شما و اجاره دهنده است. آنها دربرگیرنده موارد زیر هستند:

هنگام انعقاد قرارداد اجاره کتبی، باید از "فرم تعیین شده" استفاده کنید. فرم تعیین شده، توسط قانون اجاره ویکتوریا تدوین شده است. ما استفاده از فرم رسمی مان را توصیه می نماییم.

برای قراردادهای های مدت دار پنج ساله یا کمتر، ما استفاده از فرم رسمی مان را توصیه می کنیم.

فرم 1.

برای قرادادهای مدت دار بیش از 5 سال، ما استفاده از فرم رسمی مان را توصیه می کنیم

فرم 2.

اجاره کننده یا اجاره دهنده می تواند شرایط یا قوانینی را به شرط انطباق با قانون اجاره های مسکونی، به قرارداد اجاره اضافه نمایند.

برای مثال، ممکن است که  اجاره دهنده شرطی مبنی بر عدم استعمال دخانیات در داخل ملک را اضافه نماید یا یک مستاجر ممکن است بخواهد شرطی مبنی بر اینکه همه لوازم گازسوز باید هر دو سال یکبار سرویس شوند را اضافه نماید.

شما تنها می بایست قراردادی را به امضا برسانید که تمامی قوانین و شرایط آمده در قرارداد اجاره و همچنین حقوق و مسئولیت های خود را به عنوان یک مستاجر درک نموده و با آنها موافقت کرده باشید.

چنانچه مطلبی وجود دارد که آن را درک نمی نمایید، می توانید برای توضیح آنبا ما تماس بگیرید.

پیش از اسباب کشی

پیش از اسباب کشی، اجاره دهنده یا آژانس مسکن شما باید موارد زیر را در اختیار شما قرار دهد:

 • نسخه ای از قرارداد اجاره شما
 • مجموعه ای از کلیدها برای تمام مستاجرینی که قرارداد را امضا نموده اند
 • گزارش وضعیت (در صورت نیاز به پرداخت ودیعه)
 • جزییات تماس در صورت نیاز به تعمیرات فوری.

شما می باید با شرکت های آب، برق، گاز و تلفن که قصد استفاده از خدمات آنها را دارید تماس بگیرید و تا پیش از زمان ورود، این خدمات را برقرار نمایید. مسئولیت ساماندهی این خدمات و پرداخت قبوض بر عهده شما است مگر آنکه مطلبی بر خلاف آن در قرارداد شما آمده باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به راه اندازی خدمات شهری و خدمات مراجعه کنید.

همچنین شما می توانید اطلاعات بیشتری را در فرم قرارداد اجاره مسکونی ما بیابید.

حداقل استانداردها برای یک ملک اجاره ای

اجاره دهنده شما باید از اینکه ملک مطابق با حداقل استانداردهای اجاره نگهداری می شود اطمینان حاصل کند که موارد زیر را شامل می شود:

 • ملک عاری از کپک، آفت و جانداران موذی است
 • وسایل موجود مانند فر و اجاق گاز به درستی کار می کنند
 • یک گرمایش ایمن و در حال کار موجود است
 • آب گرم مناسب برای آشپزخانه و حمام به خوبی تامین می گردد
 • سازه ملک ایمن و ضد آب است.

چنانچه ملک اجاره شده فاقد حداقل استانداردها باشد، می توانید قبل از اسباب کشی به قرارداد اجاره خاتمه دهید. همچنین می توانید در هر زمان پس از جابجایی، درخواست فوری برای تعمیرات به منظور حصول حداقل استانداردها در ملک مورد اجاره را بدهید.

توجه: این مطلب فقط قراردادهای اجاره جدید که بعد از 29 مارس 2021 به امضا رسیده اند را شامل می شود. چنانچه قرارداد اجاره شما قبل از این تاریخ امضا شده است، می توانید اطلاعات بیشتری را در صفحه گزار به قوانین جدید ما درباره اجاره پیدا کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حداقل استانداردها، به حداقل استانداردهای مربوط به املاک اجاره ای مراجعه کنید.

پرداخت ودیعه

بیشتر ارائه دهندگان خدمات اجاره ملک از شما می خواهند قبل از استقرار در ملک، ودیعه ای را پرداخت نمایید تا مبلغی برای جبران خسارت احتمالی به اموال، وجود داشته باشد.

چنانچه خسارتی وارد ننمایید، هنگامی تخلیه مبلغ ودیعه خود را پس خواهید گرفت.

اگر خسارتی وارد نمایید، اجاره دهنده می تواند پس از جابجایی شما، از کل ودیعه یا بخشی از آن، برای جبران این خسارت استفاده نماید.

پول ودیعه شما در نزد سازمان مستقل Residential Tenancies Bond Authority (RTBA) تا هنگام اتمام قرارداد شما نگهداری می شود. اجاره دهنده به این پول دسترسی ندارد مگر اینکه پس از جابجایی شما به پول نیاز شود.

چنانچه اجاره دهنده شما ودیعه می گیرد، باید:

 • آن را در RTBA قرار دهند
 • فرم قرارگیری کامل ودیعه را برای امضا در اختیار شما قرار دهند
 • گزارش وضعیت را تهیه نمایند که شرایط عمومی ملک را ثبت می کند

شما رسیدی از RTBA دریافت خواهید نمود که نشان دهنده قرار گیری ودیعه شما می باشد. از نگهداری رسیدتان در محل امنی اطمینان حاصل کنید. چنانچه ظرف مدت 15 روز از زمان پرداخت، رسید ودیعه را دریافت نکردید، با RTBA تماس بگیرید.

گزارش وضعیت

گزارش وضعیت، شرایط ملک را هنگامی که شما اقدام به اسباب کشی می کنید، ثبت می نماید.

در آن می باید وجود هرگونه مشكل در ملك، مانند هر آنچه كه صدمه دیده یا شکسته است، بيان گردد.

هنگام تخلیه، از گزارش وضعیت برای بررسی آسیب به اموال استفاده می شود (جدا از خرابی های جزئی معمول که از استفاده عادی و روزمره حاصل می شود که به عنوان استهلاک معمول شناخته می شود).

اجاره دهنده یا آژانس مسکن شما باید قبل از اسباب کشی 2 نسخه امضا شده (یا یک نسخه الکترونیکی) از گزارش وضعیت را به شما تحویل بدهد. شما باید وقتی گزارش وضعیت در اختیار تان قرار داده می شود:

 1. ایمن بودن ملک را مورد بررسی قرار داده و هرگونه خطرات ایمنی (مانند نرده شکسته استخر یا مشکلات برقی) را به اجاره دهنده یا آژانس مسکن اطلاع دهید.
 2. هر دو نسخه گزارش را پر کنید. هرگونه آسیب موجود مانند ترک، لکه های روی دیوارها یا دستگیره های شکسته را یادداشت کنید. همچنین شما می توانید هر آنچه که اجاره دهنده یا آژانس مسکن در گزارش نوشته است و شما با آن مخالف هستید را یادداشت کنید.
 3. عکس هایی بگیرید که وضعیت وسایل ، اقلام و اتصالات را نشان می دهند.
 4. نسخه امضا شده ای از گزارش شرایط را در طی مدت 3 روز پس از جابجایی به اجاره دهنده یا آژانس مسکن خود برگردانید.
 5. نسخه دیگر را نزد خود نگه دارید و آن را در جایی امن قرار دهید. هنگام تخلیه برای پس گرفتن ودیعه خود ممکن است به آن نیاز داشته باشید.

در طی مدت قرارداد اجاره

شما در طی مدت حضور خود در ملک اجاره ای از حقوق و مسئولیت های معینی برخوردار هستید.

 • اجاره خود را به موقع پرداخت کنید. شما این حق را دارید که برای هر اجاره پرداخت شده، رسید دریافت کنید.
 • ملک را به طور منطقی تمیز نگه دارید. اگر چنین نکنید یا اگر به ملک آسیبی وارد نمایید، ممکن است هنگام تخلیه، ودیعه تان را به صورت کامل بازپس نگیرید.
 • به آرامش و حریم خصوصی همسایگان خود احترام گذاشته و مطمئن شوید که مراجعه کننده گان به شما نیز چنین می کنند.
 • اجاره دهنده یا آژانس مسکن را درباره هر نوع تعمیراتی که باید به انجام برسد، مطلع نمایید
 • شما می توانید تغییرات کوچکی مانند کوبیدن میخ برای نصب قاب عکس در ملک ایجاد کنید اما نمی توانید بدون رضایت اجاره دهنده ملک را بازسازی کنید، تغییر دهید یا تغییر دکور انجام دهید.

اجاره دهنده یا آژانس مسکن شما این حق را دارند که به ملک وارد شوند اما باید حداقل 24 ساعت قبل تر، کتباً شما را مطلع نموده و نیز اظهار نمایند که چرا لازم است که وارد آن شوند.

فهرستی از دلایل معتبری وجود دارد که یک اجاره دهنده یا آژانس مسکن می تواند بنا به آنها به ملک وارد شود. همچنین آنها فقط می توانند در تاریخ و ساعت توافق شده، وارد ملک شوند. اجاره دهنده گان یا آژانس مسکن تنها می توانند هر 6 ماه یکبار بازرسی از املاک را انجام داده و نمی توانند اولین بازرسی را در 3 ماه اول اقامت شما در آنجا، به انجام رسانند.

تغییرات

شما این حق دارید که بدون نیاز به کسب رضایت اجاره دهنده، در ملک اجاره شده خود تغییراتی را ایجاد کنید که شامل موارد زیر می شود:

 • نصب قلاب یا پیچ ها برای نصب شاسی تلویزیون، قفسه ها یا پایه های نگه دارنده بر روی سطوحی به غیر از دیوارهای آجری یا بتونی در معرض دید.
 • نصب سر دوش های بهینه مصرف آب، به شرط آنکه سر دوش اصلی حفظ شود.
 • نصب سرپوش یا قلاب برای پرده ها.

همچنین تغییرات اساسی و قابل توجه دیگری نیز وجود دارد که به توافق نامه اجاره دهنده نیاز دارد، اما آنها نباید بی دلیل از ارائه رضایت خودداری نمایند. لیست کاملی از این تغییرات را می توان دراینجا یافت.

چنانچه تغییراتی را انجام داده اید، باید ملک را به شرایطی که پیش از قرارداد اجاره شما بوده است، برگردانید. مگر اینکه با اجاره دهنده خود توافق دیگری کرده باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تغییرات، از جمله زمانی که یک اجاره دهنده دارای حق عدم رضایت می باشد، به تغییر در یک ملک توسط اجاره کننده مراجعه کنید.

انجام تعمیرات

هنگامی که لوازم خراب می شوند یا از کار می افتند، شما حق تعمیرات در ملک را دارید. اگر خودتان خسارتی وارد نکرده باشید (به عنوان مثال، اگر گرمایش خراب شود) دیگر ملزم به پرداخت هزینه آن نخواهید بود. اگر شما خسارت وارد نموده باشید، ممکن است مجبور شوید که هزینه تعمیرات را پرداخت کنید.

اجاره دهنده مجاز نیست به این دلیل که شما درخواست تعمیرات نموده اید، به قرارداد اجاره شما خاتمه دهد.

تعمیرات می تواند اضطراری یا غیر اضطراری باشند. تعمیرات اضطراری به مواردی اتلاق می شود که باید برای اطمینان از ایمن بودن محل زندگی به انجام برسند. شامل بر مواردی مانند نشت گاز، خرابی سیستم های آب گرم یا نرده های استخر آسیب دیده.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به تعمیرات ملکهای اجاره ای مراجعه کنید.

اگر به تعمیر اضطراری نیاز پیدا کردید

 • به اجاره دهنده یا آژانس مسکن خود کتباً اطلاع دهید و آنها نیز باید فوراً این مشکل را برطرف کنند. حتی اگر ابتدا از طریق تلفن با آنها یا آژانس معاملات ملکی تماس گرفته باشید، بهتر است درخواست خود را بصورت کتبی بنویسید.
 • اگر تعمیر سریع به انجام نرسید، خودتان می توانید تا سقف حداکثر 2500 دلار پرداخت کنید تا تعمیرات به انجام برسد.
 • مطمئن گردید که تمام فاکتور های انجام کار و نسخه های درخواستهای کتبی خود برای تعمیرات را نگه داشته اید.
 • از اجاره دهنده یا آژانس مسکن بخواهید تا هزینه تعمیرات را با استفاده از این فرم به شما بازگردانند. آنها می باید ظرف مدت 7 روز پس از دریافت فرم، آن را به شما پس دهند.
 • چنانچه توانایی پرداخت هزینه تعمیرات اضطراری را ندارید، هزینه تعمیرات بیش از 2500 دلار است یا اجاره دهنده از پرداخت هزینه خودداری می نماید، برای مشاوره با ما تماس بگیرید.

چنانچه از اضطراری بودن تعمیرات اطمینان ندارید، لیست کامل تعمیرات اضطراری را مطالعه کنید.

اگر قادرید با خیال راحت زندگی در ملک را ادامه دهید، نیاز به تعمیر اضطراری نیست. تعمیرات غیر اضطراری مواردی مانند شکستگی کمد یا ماشین ظرف شویی را شامل می شود. همچنان اجاره دهنده به شما باید ظرف مدت 14 روز تعمیرات غیر اضطراری را مرتفع نماید.

اگر به تعمیرات غیر اضطراری نیاز پیدا کردید:

 • از اجاره دهنده یا آژانس مسکن اجاره دهنده خود کتباً بخواهید تا تعمیر را انجام دهند. می توانید یک ایمیل یا نامه ارسال کنید یا از این فرم استفاده کنید
 • نسخه ای از کلیه نامه ها، ایمیل ها، پیام های متنی، فرم ها و گزارش ها را نگه دارید تا در صورت ایجاد مشکل یا اختلاف، توانایی اثبات کلیه اقدامات و درخواست های خود را داشته باشید.
 • چنانچه اجاره دهنده یا آژانس مسکن اجاره دهنده ظرف مدت 14 روز از زمان دریافت درخواست، تعمیرات را انجام نداده است، با ما تماس بگیرید یا برای درخواست تعمیر بهVCAT تقاضا بدهید.

تمدید قرارداد

وقتی قرارداد اجاره شما به اتمام رسید، همیشه مجبور به تخلیه نمی باشید. اگر مایلید که در ملک بمانید، باید با اجاره دهنده یا آژانس مسکن خود تماس گرفته تا دریابید که آیا می توانید قرارداد جدیدی امضا نمایید یا قرارداد ماه به ماه دیگری را جایگزین کنید. درباره تمدید قرارداد اجاره (اجاره نامه) بیشتر بخوانید.

اتمام یک قرارداد

قرارداد اجاره به چند دلیل می تواند پایان یابد. برخی از دلایل معمول عبارتند از:

 • مستاجر تصمیم به نقل مکان گرفته است
 • تاریخ قرارداد به پایان خود رسیده است
 • اجاره دهنده می خواهد خودش به ملک نقل مکان کند، ملک را بفروشد یا تعمیرات اساسی انجام دهد

مستاجر اجاره را پرداخت نمی کند، دیگران را در معرض خطر قرار می دهد، به اموال آسیبی رسانده است یا قوانین قرارداد را نقض می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دلایلی که می توان قرارداد را خاتمه داد، اخطار دادن اجاره دهندگان یا اطلاع فوری برای خشونت، رفتار خطرناک و آسیب جدی را مشاهده کنید.

اگر می خواهید به قرارداد خود پایان دهید

وقتی می خواهید ملک اجاره شده را تخلیه نمایید، باید به میزان صحیح اخطار را به اجاره دهنده خود داده و ملک را در یک وضعیت پاکیزه ترک نمایید.

 • با ما برای آگاهی از اینکه از چه زمانی باید اعلام نمایید تماس بگیرید. این موضوع بسته به شرایط شما، متفاوت خواهد بود.
 • هنگام اقدام به تخلیه، موضوع را به اجاره دهنده یا آژانس مسکن خود از طریق ایمیل یا نامه، اطلاع دهید.
 • هرگونه اجاره و قبوض معوقه را پرداخت کنید.
 • در مورد بازپرداخت ودیعه خود با اجاره دهنده یا آژانس مسکن خود تماس بگیرید.
 • ملک را نظافت کرده و تمامی وسایل تان را با خود ببرید.
 • گزارش وضعیت را برای بروز مشکل در بازپرداخت ودیعه، نگاه دارید.
 • یک آدرس و شماره تماس را در اختیار اجاره دهنده یا آژانس مسکن خود قرار دهید.

باز پس گیری ودیعه

اجاره دهندگان بازرسی نهایی را انجام داده و از گزارش شرایط برای مقایسه هرگونه تغییر در ملک استفاده می کنند. چنانچه تصور نمایند که دلیل معقولی برای ادعای مقداری از این ودیعه وجود داشته باشد، آن را به اطلاع شما می رسانند تا قسمتی از ودیعه را مطالبه کنند. 

در صورت مخالفت با میزان ودیعه مطالبه شده توسط اجاره دهنده، فرم مطالبه ودیعه را امضا نکنید. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

هیچوقت فرم ادعای ودیعه پر نشده را امضا نکنید.

پایان دادن زود هنگام به قرارداد (لغو اجاره نامه)

چنانچه می خواهید یک ملک اجاره شده را قبل از تاریخ پایان قرارداد تخلیه کنید، ممکن است مجبور به پرداخت هزینه هایی گردید تا اجاره دهنده متضرر نگردد.

اگر اجاره دهنده نتواند بلافاصله شخصی دیگری را برای سکونت در آنجا پیدا کند، ممکن است مجبور شوید پس از تخلیه نیز به پرداخت اجاره ادامه دهید.

با این همه، هزینه هایی که شما مجبور به پرداخت آن شده اید باید منطقی بوده و اجاره دهنده باید تمام تلاش خود را برای یافتن مستاجر جدید انجام دهد. هزینه منطقی به معنای هزینه هایی است که عموم مردم بر منصفانه بودن آن صحه می گذارند. هزینه های منطقی به طور شفاف در قانون مشخص نشده، در نتیجه اگر طرفین نتوانند درباره میزان این هزینه ها توافق کنند می توانند ازVCAT  درخواست نمایند تا درباره آن تصمیم گیری کند.

در مورد پایان زودهنگام قرارداد بیشتر بخوانید.

انتقال قرارداد اجاره

به جای اینکه به قرارداد اجاره بصورت زودهنگام خاتمه دهید و هزینه های آن را بپردازید، ممکن است بتوانید قرارداد را به دیگران منتقل کنید.

اگر چنین کنید، باز هم ممکن است مجبور به پرداخت هزینه انتقال شوید، با این حال صرف آن هزینه ها برای این منظور، معقول تر خواهد بود. درباره انتقال قرارداد اجاره بیشتر بخوانید.

درخواست از شما برای ترک ملک (دریافت اخطار برای تخلیه)

اجاره دهنده گان می توانند از شما بخواهند که ملک را ترک کنید، اما صرفا با داشتن یک دلیل مناسب. برای مثال:

 • قرارداد اجاره پایان یافته است
 • ملک، دیگر برای زندگی افراد مناسب نیست
 • شما حداقل 14 روز اجاره عقب افتاده داشته باشید.

اجاره دهنده نمی تواند به اجاره کننده اخطار دهد که به دلیل انجام دادن عملی یا گفت اینکه ایشان عملی را انجام خواهند داد که انجام آن عمل از نظر قانونی حق مستاجر باشد، ملک را تخلیه کند.

به عنوان مثال، اجاره دهنده نمی تواند برای موارد زیر به اجاره کننده اخطار دهد:

 • درخواست تعمیر
 • درخواست نگهداری از حیوان خانگی
 • به چالش کشیدن افزایش اجاره بها.

با این همه، دلایل دیگری هم که ممکن است اجاره دهنده بنابر آنها بخواهد قرارداد اجاره را خاتمه دهد وجود دارد. اعلامیه تخلیه ملکهای اجاره ای را برای اطلاع از تمامی دلایلی که یک اجاره دهنده می تواند از شما بخواهد که ملک را تخلیه نمایید و یا اینکه از چه زمانی باید به شما اعلان بدهد، مشاهده کنید.

به چالش کشیدن اعلان برای تخلیه

چنانچه معتقد هستید که اخطار تخلیه به درستی به شما داده نشده است یا اگر دلیل اجاره دهنده خود را خلاف واقع یا ناعادلانه می دانید، می توانید اخطار را به چالش بکشید. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

اخراج (دریافت حکم تخلیه)

در صورتی که اخراج می شوید و نیاز به کمک دارید، برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

مطالب مهمی که بهتر است به یاد داشته باشید

 • چیزی را امضا نکنید مگر اینکه محتوی آن را درک کنید.
 • هرگز فرم پر نشده ای را امضا نکنید، حتی اگر رسمی به نظر برسد.
 • یک نسخه از هر آنچه که را که امضا می کنید، نگه دارید.
 • نسخه هایی از تمام مکاتبات را با اجاره دهنده گان یا آژانس مسکن خود نگه دارید.
 • هر بار که باید برای موردی هزینه کنید، فاکتور بگیرید.
 • رسید ودیعه تان و نیز هر رسید دیگری را برای اجاره یا تعمیرات در یک مکان امن نگه دارید.
 • در صورت داشتن مشکل در اجاره یا هرگونه پرسشی، برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

برای گفتگو با امور مصرف کننده گان ویکتوریا همراه با یک مترجم شفاهی، با شماره 13 14 50 تماس حاصل فرمایید