Your renting rights

Skip listen and sharing tools

اجاره کردن خانه

شروع یک اجاره

پیش از اینکه خانه ای را کرایه کنید، احتیاج به یک موافقتنامه کتبی یا شفاهی برای اجاره و پول کافی برای پرداخت ودیعه دارید.

 • موافقتنامه اجاره (که به آن اجاره نامه هم می گویند) قرادادی بین شما و صاحبخانه است. در آن مبلغ اجاره بها، ودیعه، طول دوران و نوع اجاره و سایر شرایط و مقررات ذکر می شود.
 • اطمینان حاصل کنید که قبل از امضاء، متن کامل موافقتنامه استیجاری را بفهمید.
 • مشخصات برای تماس با صاحبخانه یا مأمور بنگاه معاملات ملکی را بگیرید.
 • اغلبِ صاحبخانه ها از شما می خواهند مبلغی را به عنوان ودیعه پرداخت نمائید. اگر شما خانه را پاکیزه نگاه ندارید، به آن صدمه بزنید یا اجاره معوقه داشته باشید، صاحبخانه شما می تواند نسبت به کل مبلغ ودیعه یا قسمتی از آن ادعا کند.
 • اگر از شما صاحبخانه ودیعه گرفت، باید
  • آن را به Residential Tenancies Bond Authority تسلیم نماید.
  • به شما bond lodgement form (یک فرم پُر شده تسلیم ودیعه) بدهد که آن را امضاء کنید.
  • یک گزارش وضعیت را آماده کنید که شرایط عمومی خانه را نشان دهد.
 • اگر در ظرف مدت 15 روز از تاریخ پرداخت ودیعه رسید آن را دریافت نکردید با Residential Tenancies Bond Authority تماس بگیرید.
 • رسید پول ودیعه شما بسیار اهمیت دارد – آن را گم نکنید. در پایان دوران اجاره به این رسید نیاز دارید تا بتوانید برای پس گرفتن آن درخواست بدهید.
 • صاحبخانه شما یا نماینده او باید دو نسخه امضاء شده از گزارش وضعیت خانه را قبل از اینکه به خانه بروید به شما بدهد. بررسی کنید که آیا این خانه امن باشد و اگر هر نوع خطر ایمنی از قبیل حصار استخر شنا، یا مشکلات واضح برقی مشاهده می کنید به صاحبخانه یا نماینده او اطلاع دهید. خانه را مورد بازرسی قرار دهید و گزارش وضعیت را پر کرده، هر نوع صدمه ای که موجود باشد از قبیل ترک ها، لکه های روی دیوار، یا دستگیره های شکسته را یادداشت کنید. همچنین روی گزارش وضعیتی که صاحبخانه به شما داده در صورتی که با گزارش وضعیتی که صاحبخانه یا نماینده او تهیه کرده موافق نیستید چگونگی وضعیت واقعی را یادداشت کنید.
 • یک نسخه از گزارش وضعیت امضاء شده را ظرف سه روز از تاریخ رفتن به خانه به صاحبخانه یا نماینده او بدهید.
 • نسخه دیگر آن را نزد خود نگهدارید. در پایان دوران استیجاری و هنگام بروز اختلاف در مورد اینکه آیا باید پولی بابت تمیز کردن خانه بدهید یا نه، ممکن است بدان نیاز داشته باشید.
 • با شرکت های آب، برق، گاز و تلفن دلخواه خودتان تماس بگیرید تا اطمینان حاصل کنید که در موقعی که به خانه کوچ می کنید این خدمات برای شما وصل شده باشند. معمولا این مسئولیت به عهده شما است که نسبت به وصل این خدمات اقدام کرده و قبض ها را بپردازید.

در دوران استیجاری

موقعیکه خانه ای را اجاره می کنید حقوق و مسئولیت هائی دارید

 • کرایه خود را به موقع بپردازید. برای هر پرداختی که می کنید حق دارید که رسیدی دریافت کنید.
 • خانه را به نحو معقولی پاکیزه نگه دارید. اگر این کار را نکنید یا اگر به خانه صدمه بزنید، در پایان دوره استیجاری (موقع تخلیه) همه پول ودیعه را ممکن است نتوانید پس بگیرید.
 • بدون اجازه صاحبخانه، نوسازی نکرده و ووضعیت و دکوراسیون خانه را تغییر ندهید.
 • آرامش و حریم خصوصی همسایگان را رعایت کنید و اطمینان حاصل کنید که میهمانان شما هم همین کار را بکنند.
 • صاحبخانه یا نماینده شما حق دارد به خانه وارد شود، ولی باید به شما اخطار کتبی دست کم 24 ساعتی بدهند و بگویند چرا می خواهند از خانه بازدید نمایند. فهرستی از دلایل موجه در تارنمای ما Landlord or owner entry to property page (صفحه ورود صاحبخانه یا مالک به خانه) یافت می شود. صاحبخانه یا نماینده او می تواند در وقت و تاریخ موافقت شده هم وارد خانه شود مشروط بر اینکه از این موافقت بیش از هفت روز سپری نشده باشد.
 • هر تعمیری را که انجام آن لازم باشد به صاحبخانه یا نماینده او بگوئید.

  تعمیرات فوری

  • اگر به تعمیر فوری نیاز داشتید با صاحبخانه یا نماینده او تماس بگیرید. تعمیرات فوری مواردی هستند که زندگی در خانه را نا امن می کنند؛ مانند صدمه به حصار استخر شنا، صدمه به وسایل برقی، یا بخاری، ترکیدگی لوله آب، آبچک زیاد سقف، آبچک کردن وسایل گازی یا صدمه به دستگاه توالت. شما می توانید با مراجعه به تارنمای ما با عنوان Urgent repairs page (صفحه تعمیرات فوری) به فهرست کامل آنها دسترسی پیدا کنید.
  • صاحبخانه یا نماینده او موظف هستند که بلافاصله به تقاضای تعمیرات فوری پاسخ بدهند.
  •  اگر پاسخ سریعی از صاحبخانه یا نماینده او دریافت نکردید، تا مبلغ 1800 دلار را می توانید خودتان تعمیرات ضروری را ترتیب دهید. همه رسید ها یا سوابق مربوط به کوششتان برای ترتیب دادن تعمیرات فوری را نگهدارید.
  • بعد می توانید به صاحبخانه یا به نماینده او اخطار بدهید که هزینه تعمیر فوری را که پرداخت کرده اید به شما پس بدهند. از وقتی که این خطار را دریافت می کنند آنها 14 روز فرصت دارند تا پول ان را به شما بدهند. فرم هائی وجود دارد که می توانید با مراجعه به تارنمای Forms and publications page (صفحه فرم ها و نشریات) ما از آن استفاده کنید.
  •  اگر بضاعت مالی برای انجام تعمیرات فوری را ندارید، یا هرینه تعمیرات بیش ار 1800 دلار باشد یا صاحبخانه از پس دادن پول به شما خودداری نماید، برای گرفتن راهنمائی با Consumer Affairs Victoria (اداره امور مصرف کننده ویکتوریا) تماس بگیرید.\

  تعمیراتی که فوری نیستند

  • از صاحبخانه یا نماینده او تعمیرات غیر فوری را کتباً درخواست کنید. می توانید این کار را با نوشتن نامه یا ایمیل انجام داده یا از فرمی که در صفحه تارنمای ما با عنوان Forms and publications page (صفحه فرم ها ونشریات) موجود است استفاده کنید.
  • نسخه ای از تمام نامه ها، ایمیل ها، و پیامک های تلفن همراه و گزارش ها را نگهدارید تا اینکه اگر مشکلی پیش آمد برای همه اقدامات و درخواست ها دلیل (سند) داشته باشید.
  • اگر صاحبخانه ظرف مدت 14 روز از ارائه اخطار (درخواست)، تعمیر را انجام نداد به Consumer Affairs Victoria (اداره امور مصرف کننده ویکتوریا) خبر بدهید.

پایان دادن اجاره

وقتی می خواهید خانه اجاره ای را تخلیه کنید، باید به صاحبخانه اخطار درستی بدهید و خانه را در وضعیت پاکیزه ای ترک کنید.

 • وقتی قصد ترک خانه را دارید به صاحبخانه یا نماینده او بطور کتبی خبر بدهید.
 • از Consumer Affairs Victoria (اداره امور مصرف کننده ویکتوریا) بپرسید که چه مدت باید اخطار بدهید. بسته به وضعیت شما این مدت متفاوت است.
 • با صاحبخانه یا نماینده او راجع به پس دادن پول ودیعه تان صحبت کنید.
 • فرم درخواست ودیعه را پر کنید و آن را برای Residential Tenancies Bond Authority (اداره ودیعه های استیجاری مسکونی) ارسال نمائید. این فرم باید توسط شما و صاحبخانه یا نماینده او امضاء شود.
 • اگر از مبلغی که صاحبخانه از ودیعه شما ادعا می کند راضی نیستید فرم درخواست ودیعه را امضاء نکنید. برای اخذ راهنمائی رایگان با Consumer Affairs Victoria (اداره امور مصرف کننده ویکتوریا) تماس بگیرید.
 • هرگز یک فرم سفید درخواست ودیعه را امضاء نکنید.
 • هر نوع کرایه و قبض معوقه را بپردازید.
 • خانه را تمیز کنید و همه اموال خود را با خود ببرید.
 • نسخه گزارش وضعیت خانه را برای وقتی که اختلافی پیش آید حفظ کنید.
 • شماره تلفن و آدرس خود را برای تماس به صاحبخانه یا نماینده او بدهید.

چیزهای مهمی که باید به خاطر داشته باشید

 • هیچ چیزی را امضاء نکنید مگر اینکه معنی آن را فهمیده باشید.
 • هرگز یک فرم سفید را امضاء نکنید، حتی وقتی که رسمی بنظر آید.
 • یک نسخه از سندی را که امضاء کرده اید نزد خود نگهدارید.
 • هر وقت که برای چیزی پولی پرداخت می کنید درخواست رسید کنید.
 • رسید پول ودیعه خود و سایر رسید های کرایه و تعمیرات را در محل امنی نگهدارید.
 • اگر مشکلی یا پرسشی در مورد اجاره داشتید از Consumer Affairs Victoria (اداره امور مصرف کننده ویکتوریا) درخواست راهنمائی (صلاحدید) رایگان نمائید.

برای آگاهی بیشتر به زبان فارسی به تارنمای اتحادیه مستاجرین ویکتوریا Tenants Union of Victoria (TUV) مراجعه کنید. این اتحادیه به مستأجرین خانه های دولتی و اجتماعی نیز آگاهی می دهد.