Ενοικίαση κατοικίας

Skip listen and sharing tools

Έναρξη μίσθωσης 

Πριν νοικιάσετε κάποιο ακίνητο, θα χρειαστείτε μια γραπτή ή προφορική συμφωνία μίσθωσης και να έχετε αρκετά χρήματα για να πληρώσετε την εγγύηση. 

 • Η συμφωνία μίσθωσης (που επίσης λέγεται ενοικιαστήριο) είναι ένα συμφωνητικό μεταξύ εσάς και του ιδιοκτήτη. Αναφέρει το ενοίκιο, την εγγύηση, τη διάρκεια και το είδος της μίσθωσης και άλλους όρους και κανονισμούς. 
 • Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε τα πάντα που περιέχονται στη συμφωνία μίσθωσης πριν την υπογράψετε. 
 • Πάρτε τα στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη ή του κτηματομεσίτη. 
 • Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες θα σας ζητήσουν να πληρώσετε εγγύηση. Αν δεν διατηρήσετε το ακίνητο καθαρό, προκαλέσετε ζημιές ή χρωστάτε ενοίκιο στο τέλος της μίσθωσής σας, ο ιδιοκτήτης σας μπορεί να κρατήσει ένα μέρος ή ολόκληρη την εγγύηση. 
 • Αν ο ιδιοκτήτης σας πάρει εγγύηση, πρέπει:
  • να την καταθέσει στον Οργανισμό Εγγυήσεων Μίσθωσης Κατοικιών - Residential Tenancies Bond Authority
  • να σας δώσει το συμπληρωμένο έντυπο κατάθεσης εγγύησης για να το υπογράψετε
  • να ετοιμάσει την αναφορά κατάστασης του σπιτιού, στην οποία σημειώνεται η γενική κατάσταση του ακινήτου. 
 • Επικοινωνήστε με τον Οργανισμό Εγγυήσεων Μίσθωσης Κατοικιών - Residential Tenancies Bond Authority αν δεν λάβετε απόδειξη της εγγύησης σε 15 μέρες μετά την πληρωμή. 
 • Η απόδειξη της εγγύησής σας είναι σημαντική – μη τη χάσετε. Στο τέλος της μίσθωσής σας θα χρειαστείτε την απόδειξη ώστε να ζητήσετε να πάρετε πίσω την εγγύηση.
 • Ο ιδιοκτήτης ή ο κτηματομεσίτης σας πρέπει να σας δώσει δύο υπογεγραμμένα αντίγραφα της αναφοράς κατάστασης του σπιτιού πριν μετακομίσετε στο ακίνητο. Ελέγξτε ότι το ακίνητο είναι ασφαλές και αναφέρετε στον ιδιοκτήτη ή στον κτηματομεσίτη σας αν παρατηρήσετε οποιονδήποτε κίνδυνο ασφάλειας, όπως ανεπαρκή περίφραξη πισίνας ή φανερά προβλήματα στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Επιθεωρήστε το ακίνητο και συμπληρώστε την αναφορά, σημειώνοντας οποιαδήποτε υπάρχουσα ζημιά όπως ρωγμές, σημάδια στους τοίχους, ή σπασμένα χερούλια. Σημειώστε επίσης στην αναφορά αν διαφωνείτε με αυτά που έχει γράψει ο ιδιοκτήτης ή ο κτηματομεσίτης. 
 • Επιστρέψτε ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο της αναφοράς κατάστασης του σπιτιού στον ιδιοκτήτη ή στον κτηματομεσίτη σε τρεις ημέρες αφού μετακομίσετε στο ακίνητο. 
 • Κρατήστε ένα αντίγραφο της αναφοράς κατάστασης του σπιτιού. Μπορεί να τη χρειαστείτε στο τέλος της μίσθωσής σας αν υπάρχει κάποια διαφωνία για το ποιος πρέπει να πληρώσει για το καθάρισμα, για ζημιά ή αντικατάσταση απολεσθέντων αντικειμένων. 
 • Επικοινωνήστε με τις εταιρίες νερού, ρεύματος, γκαζιού και τηλεφώνου της επιλογής σας για να βεβαιωθείτε ότι αυτές οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έχουν συνδεθεί μέχρι να μετακομίσετε στο ακίνητο. Γενικά, είναι ευθύνη σας να κανονίσετε αυτές τις υπηρεσίες και να πληρώνετε τους λογαριασμούς. 

Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης

Έχετε ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις όταν νοικιάζετε κάποιο ακίνητο. 

 • Να πληρώνετε το ενοίκιό σας έγκαιρα. Δικαιούστε να παίρνετε απόδειξη για κάθε πληρωμή ενοικίου. 
 • Να διατηρείτε το ακίνητο σε λογικά καθαρή κατάσταση. Αν δεν το κάνετε αυτό, ή κάνετε ζημιά στο ακίνητο, ίσως να μη πάρετε πίσω ολόκληρη την εγγύηση στο τέλος της μίσθωσής σας. 
 • Μην ανακαινίζετε, αλλάζετε ή επαναδιακοσμείτε το ακίνητο χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη. 
 • Να σέβεστε την ησυχία και ιδιωτική ζωή των γειτόνων και να διασφαλίζετε ότι οι επισκέπτες σας κάνουν το ίδιο. 
 • Ο ιδιοκτήτης ή ο κτηματομεσίτης σας έχουν το δικαίωμα να εισέλθουν στο ακίνητο, αλλά πρέπει να σας δώσουν τουλάχιστον 24ωρη γραπτή ειδοποίηση και να σας αναφέρουν το λόγο που χρειάζονται να εισέλθουν στο ακίνητο. Ισχύοντες λόγοι καταγράφονται στη σελίδα μας «Είσοδος στο ακίνητο από τον ιδιοκτήτη ή εκμισθωτή» - Landlord or owner entry to property page. Μπορούν επίσης να εισέλθουν στο ακίνητο σε μια συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα, αρκεί να μην είναι πάνω από επτά ημέρες μετά τη συμφωνία. 
 • Να αναφέρετε στον ιδιοκτήτη ή στον κτηματομεσίτη σας οποιεσδήποτε επισκευές που πρέπει να γίνουν. 

  Επείγουσες επισκευές

  • Επικοινωνήστε με τον ιδιοκτήτη ή τον κτηματομεσίτη σας αν χρειάζεστε κάποια επείγουσα επισκευή. Επείγουσες επισκευές είναι για πράγματα που κάνουν το ακίνητο ανασφαλές ή ακατάλληλο για κατοίκηση, για παράδειγμα, ζημιά στην περίφραξη της πισίνας, σε ηλεκτρικό εξοπλισμό ή θερμάστρα, σπασμένος σωλήνας νερού, σοβαρή διαρροή της σκεπής, διαρροή σε συσκευή γκαζιού ή χαλασμένο σύστημα τουαλέτας. Μπορείτε να βρείτε την πλήρη κατάσταση στη σελίδα μας για τις «Επείγουσες επισκευές» - Urgent repairs page
  • Ο ιδιοκτήτης ή ο κτηματομεσίτης πρέπει να ενεργήσουν αμέσως σε αίτημα για επείγουσες επισκευές. 
  • Αν ο ιδιοκτήτης ή ο κτηματομεσίτης σας δεν ενεργήσουν αμέσως, μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε μια επισκευή αξίας μέχρι $1800. Να κρατήσετε όλες τις αποδείξεις και να γράψετε όλες τις προσπάθειες που κάνατε για να κανονίσετε τις επείγουσες επισκευές. 
  • Μετά μπορείτε να δώσετε στον ιδιοκτήτη ή στον κτηματομεσίτη σας ειδοποίηση ζητώντας τους να σας εξοφλήσουν για το κόστος των επειγόντων επισκευών. Αυτοί υποχρεούνται να σας πληρώσουν σε 14 ημέρες από την ημέρα που έλαβαν την ειδοποίηση. Διατίθενται φόρμες στη σελίδα μας «Φόρμες και έντυπα» - Forms and publications page.
  • Αν δεν μπορείτε να πληρώσετε για τις επείγουσες επισκευές, αν το κόστος των επισκευών είναι πάνω από $1800 ή αν ο ιδιοκτήτης αρνείται να πληρώσει, καλέστε την Υπηρεσία Υποθέσεων Καταναλωτών Βικτώριας - Consumer Affairs Victoria για συμβουλές. 

  Μη επείγουσες επισκευές

  • Ζητήστε γραπτώς από τον ιδιοκτήτη ή τον κτηματομεσίτη σας να εκτελέσει μη επείγουσες επισκευές. Μπορείτε να στείλετε επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα ή χρησιμοποιείστε τις φόρμες που υπάρχουν στη σελίδα μας «Φόρμες και έντυπα» - Forms and publications page.
  • Να κρατάτε αντίγραφο όλων των επιστολών, ηλεκτρονικών μηνυμάτων, γραπτών μηνυμάτων από κινητό τηλέφωνο, αντίτυπα από φόρμες και αναφορές, ώστε αν υπάρχει κάποια διαφωνία, να έχετε αποδεικτικά στοιχεία όλων των ενεργειών και αιτημάτων σας. 
  • Καλέστε την Υπηρεσία Υποθέσεων Καταναλωτών Βικτώριας - Consumer Affairs Victoria αν ο ιδιοκτήτης ή ο κτηματομεσίτης δεν έχει εκτελέσει τις επισκευές σε 14 ημέρες από την ημέρα που έλαβαν την ειδοποίηση. 

Λήξη μιας μίσθωσης

Όταν θέλετε να φύγετε από το ακίνητο που νοικιάζετε, πρέπει να δώσετε στον ιδιοκτήτη ειδοποίηση σωστής διάρκειας και να αφήσετε το ακίνητο καθαρό. 

 • Ενημερώστε τον ιδιοκτήτη ή τον κτηματομεσίτη σας γραπτώς όταν σχεδιάζετε να φύγετε. 
 • Μιλήστε με την Υπηρεσία Υποθέσεων Καταναλωτών Βικτώριας - Consumer Affairs Victoria για να μάθετε πόσης διάρκειας ειδοποίηση πρέπει να δώσετε. Αυτή διαφέρει και εξαρτάται από τις περιστάσεις σας. 
 • Μιλήστε με τον ιδιοκτήτη ή τον κτηματομεσίτη σας για την επιστροφή των κλειδιών. 
 • Συμπληρώστε τη φόρμα επιστροφής της εγγύησης και στείλτε την στον Οργανισμό Εγγυήσεων Μίσθωσης Κατοικιών. Η φόρμα πρέπει να υπογραφεί από εσάς και τον ιδιοκτήτη ή τον κτηματομεσίτη σας.
 • Μην υπογράφετε τη φόρμα επιστροφής της εγγύησης αν διαφωνείτε με το ποσό που ζητάει να κρατήσει ο ιδιοκτήτης. Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Υποθέσεων Καταναλωτών Βικτώριας - Consumer Affairs Victoria για δωρεάν συμβουλές.
 • Ποτέ μην υπογράφετε μια φόρμα επιστροφής της εγγύησης χωρίς να αναγράφεται το ποσό.
 • Πληρώστε οποιαδήποτε καθυστερούμενα ενοίκια και λογαριασμούς. 
 • Καθαρίστε το ακίνητο και πάρτε μαζί σας όλα τα πράγματά σας. 
 • Κρατήστε την αναφορά κατάστασης του σπιτιού σε περίπτωση διαφωνίας. 
 • Δώστε τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας στον ιδιοκτήτη ή στον κτηματομεσίτη σας.

Σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε 

 • Μην υπογράφετε τίποτα εκτός αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει.
 • Ποτέ μην υπογράφετε κενό έντυπο, ακόμη κι αν φαίνεται επίσημο. 
 • Να κρατάτε αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου που υπογράφετε. 
 • Να ζητάτε απόδειξη κάθε φορά που πληρώνετε για κάτι. 
 • Κρατήστε την απόδειξη για την εγγύησή σας και οποιεσδήποτε άλλες αποδείξεις ενοικίου και επισκευών σε ασφαλές μέρος. 
 • Ζητήστε δωρεάν συμβουλές από την Υπηρεσία Υποθέσεων Καταναλωτών Βικτώριας - Consumer Affairs Victoria αν έχετε κάποιο πρόβλημα ή απορία σχετικά με την ενοικίαση.