Maltese - Overview

Skip listen and sharing tools

X’nagħmlu

Consumer Affairs Victoria hu r-regolatur statali tal-affarijiet tal-konsumatur. L-għan tagħna hu li ngħinu l-poplu ta’ Victoria jkun responsabbli u negozjanti u konsumaturi informati.

Biex nagħmlu dan aħna:

 • nirrevedu u nagħtu parir lill-gvern statali dwar il-leġislazzjoni tal-konsumatur u l-kodiċi tal-industrija
 • nagħtu pariri u nedukaw lill-konsumatur, dawk li jikru, negozjanti u sidien dwar id-drittijiet tagħhom, ir-responsabbiltajiet u tibdil fil-liġi
 • nirreġistraw u nagħtu liċenzji lin-negozji u snajja
 • noffru konċiljazzjoni meta jinqalgħu argumenti bejn il-konsumaturi u n-negozjanti, kerrejja u sidien
 • ninfurzaw u naraw li jkun hemm konformità mal-liġijiet tal-konsumatur.

Aħna noffru tagħrif u pariri bla ħlas u indipendenti dwar:

 • bini u renovazzjonijiet
 • liċenzji u regolazzjoni tan-negozji
 • ismijiet tan-negozji
 • xiri u bejgħ ta’ propjetà
 • ko-operattivi
 • ġbir ta’ flus
 • assoċjazzjonijiet inkorporati
 • sħab limitati
 • immaniġġjar tad-dejn
 • karrozzi
 • korporazzjonijiet tas-sidien
 • sigurtà tal-prodott
 • kiri
 • villaġġi tal-irtirar
 • skemi ta’ negozji qarrieqa
 • xiri u negozjar

Ikkuntattjana

Servizz tal-Interpretu

Interpreter service logoĊempel 131450 u għid bl-Ingliż l-isem tal-lingwa tiegħek. Imbagħad itlob lill-interpretu jċempel 1300 55 81 81.

9:00 am to 5:00 pm, Monday to Friday (except for public holidays)Iktar informazzjoni