Vietnamese - Overview

Skip listen and sharing tools

Chúng tôi giữ vai trò gì

Cơ Quan Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Victoria là cơ quan giám sát của tiểu bang về các sự việc liên quan tới người tiêu dùng. Mục đích của cơ quan này là giúp người dân tiểu bang Victoria làm những người buôn bán và người tiêu dùng có tinh thần trách nhiệm và hiểu biết.

Để đạt được mục đích này, chúng tôi:

 • xem xét và làm cố vấn cho chính phủ tiểu bang về luật người tiêu dùng và các quy tắc hành sử ngành nghề
 • làm cố vấn và hướng dẫn cho người tiêu dùng, người thuê nhà, người buôn bán và chủ nhà về các quyền hạn, trách nhiệm và những thay đổi về luật pháp
 • đăng bạ và cấp giấy phép cho các doanh nghiệp và nghề nghiệp
 • hòa giải tranh cãi giữa người tiêu dùng và người buôn bán, giữa người thuê nhà và chủ nhà
 • thực thi luật người tiêu dùng và bảo đảm việc chấp hành.

Chúng tôi cung cấp thông tin và hướng dẫn độc lập, miễn phí về:

 • xây cất và tân trang nhà cửa
 • cấp giấy phép và giám sát doanh nghiệp
 • tên doanh nghiệp
 • mua và bán bất động sản
 • các tổ hợp
 • lạc quyên gây quỹ
 • hiệp hội diện công ty
 • các mối cộng tác hữu hạn
 • quản lý nợ nần
 • xe hơi
 • hội đồng sở hữu chủ
 • sự an toàn của sản phẩm
 • thuê chỗ ở
 • làng hưu trí
 • mánh khóe bịp bợm
 • mua sắm và buôn bán.

Liên lạc với chúng tôi

Dịch Vụ Thông Ngôn

Interpreter service logoGọi số 131 450 và nói bằng Tiếng Anh ngôn ngữ của quý vị là gì, sau đó nhờ thông ngôn viên gọi số 1300 55 81 81.

9:00 am to 5:00 pm, Monday to Friday (except for public holidays).Thông tin thêm

Làm cách nào để liên lạc với Cơ quan Bảo Vệ Người Tiêu Dùng bang Victoria– Consumer Affairs Victoria (bằng tiếng Việt)